Hoppa till huvudinnehåll

Chefsöverläkare i Seinäjoki: "Det blir inget tvåspråkigt sjukhus av oss"

Akutmottagningen vid Seinäjoki centralsjukhus.
Akutmottagningen vid Seinäjoki centralsjukhus. Akutmottagningen vid Seinäjoki centralsjukhus. Bild: Yle/Markku Hautala seinäjoki centralsjukhus,sjukhus,Akutmottagning

Språket lyftes upp när en delegation från Vasa centralsjukhus hördes av riksdagens social- och hälsovårdsutskott. På plats fanns också Seinäjokis tf chefsöverläkare, som medgav att svenskan i Seinäjoki i bästa fall är hjälplig.

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott visade förståelse för våra synpunkter. Det säger Hans Frantz (SFP) som på onsdagen talade sig varm för omfattande jour på Vasa centralsjukhus tillsammans med Vasas stadsstyrelseordförande Kim Berg (SDP) och sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

- Utskottet ställde många och bra frågor, säger Hans Frantz.

Språket en av huvudpunkterna

Delegationen lyfte fram språket som en av huvudpoängerna.

- Det hade utskottets medlemmar förståelse för. De frågade flera gånger om just språket, såväl av oss som av Seinäjokis representant, säger Frantz.

Frantz säger att man genomgående framhöll att det är framtiden man oroar sig för, att servicen och utvecklingen framöver koncentreras till de tolv sjukhusen med omfattande jour.

"Seinäjoki centralsjukhus är i princip ett finskspråkigt sjukhus"

Utskottet hörde också tf chefsöverläkare Matti Viitanen från centralsjukhuset i Seinäjoki.

- Han sa att man givetvis försöker se till att personalen ska ha kunskaper i svenska men han medgav att det är mer eller mindre teoretiskt. Det kommer inte att lyckas där, säger Frantz.

Så här säger Viitanen själv:

- På jouren och i akuta lägen kan vi använda svenska behjälpligt. Vi har försökt skola upp folk men inte blir det något tvåspråkigt sjukhus av oss. Seinäjoki centralsjukhus är i princip ett finskspråkigt sjukhus, säger Viitanen.

Så Seinäjoki kan inte erbjuda service på svenska?

- Som sagt, behjälpligt inom jourverksamheten. Men knappast kommer vi någonsin lära oss alla svenska dialekter.

Dessutom påpekar Viitanen att man inte har någon möjlighet att i praktiken öva sin svenska, eftersom antalet patienter som skickats till Seinäjoki från Vasa centralsjukhus är så få.

Viitanen meddelade också till utskottet att Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt inte motsätter sig medborgarinitiativet. Med andra ord har man inget emot att även Vasa centralsjukhus skulle tilldelas omfattande jour.

Hög kvalitet på vården

Hans Frantz, Kim Berg och Marina Kinnunen lyfte också fram regeringens kriterier som använts när man valt ut sjukhusen som tilldelas omfattande jour.

Det handlar till exempel om avståndet till närmaste universitetssjukhus, vårdens kvalitet och just språket.

- Vi lyfte fram att vi har en hög kvalitet på vården och har varit i topp de senaste åren, säger Marina Kinnunen.

Vad blev sämre?

Utskottet ställde frågan om man från Vasa varit tvungna att skicka fler patienter till Seinäjoki sen årsskiftet när den nya jourlagen trädde i kraft.

Det har man inte, säger Kinnunen, i enlighet med vad Matti Viitanen säger ovan.

Då kanske någon undrar: Har något faktiskt blivit sämre av att Vasa blev utan omfattande jour?

Precis som Hans Frantz säger Marina Kinnunen att det handlar om framtiden.

- Vi får fortfarande göra allt som vi gjorde tidigare, och på ett sätt vill vi inte heller ha mer verksamhet. Men om vi inte får statusen som sjukhus med omfattande jour är vi hotade i framtiden, säger Kinnunen.

Positivt överraskade

Ser då Hans Frantz alls någon chans till omfattande jour i Vasa? Vad lämnade mötet för smak i munnen?

- Jag blev positivt överraskad över den förståelse som de påstod sig ha för våra synpunkter. Så det ska bli intressant att se vilket slags utlåtande de kommer med.

Var en av de två nya läkarhelikoptrarna ska placeras diskuterades inte.