Hoppa till huvudinnehåll

Privata väglag enar sina krafter för att klara av höjda kostnader på privata färjor – Vill att staten ska betala 100 procent

tor johansson står vid färjfästet på haverö en dimmig morgon
Tor Johansson på Haverö. tor johansson står vid färjfästet på haverö en dimmig morgon Bild: Yle/Jasmine Nedergård Haverö (ö),färja,tor johansson

Efter att Finferries i höst meddelade att de kommer att höja priserna för uthyrning och användningen av sina tjänster steg oron bland privata väglag – men nu har de valt att samarbeta för att nå ett gemensamt mål.

Finferries verkställande direktör Mats Rosin säger att de tekniska kostnaderna för att hålla färjorna i skick har stigit på grund av att kostnadsnivån har stigit och att reglerna har ändrat.

Därför måste höja de höja hyrorna för tjänsterna enligt Rosin.

– Mellan 2010 och 2016 gjorde vi en förlust på väglagen på 1,5 miljoner. Det har gått åt mera pengar för underhåll än vad vi fått in på dem. Helt klart att vi inte kan upprätthålla privata väglag på det här sättet.

Strävan med höjningen är att uppnå ett nollresultat, säger Rosin.

– Så vi kommer inte att göra någon vinst på det, men inte heller någon förlust.

"Väglagen har gaddat ihop sig"

Den här prishöjningen fick fart på de privata vägbolagen i Finland som hyr färjor av Finferries och nu har det gaddat ihop sig, berättar Tor Johansson, ordförande för Haverö väglag.

Broförbindelse till Nagu föreslås gå via Haverö.
Haverö väglag har 58 medlemmar och hyr färja av Finferries i privat regi. Det är enbart fyra året-runt hushåll på Haverö. Broförbindelse till Nagu föreslås gå via Haverö. Bild: Yle stormälö

Med enade krafter vill de privata vägbolagen nu få till stånd så att staten ska kunna stå för 100 procent av kostnaderna, istället för 80 procent som det är i nuläget.

– Det här med att vi gaddat ihop oss så betyder att vi får mera styrka bakom vårt förslag.

Och förslaget är då att staten ska stå för alla kostnader fram till 2020, då landskapen borde ta över ansvaret, berättar Johansson. Just nu är det NTM-centralen som betalar ut summan.

Avtal skrevs under utan diskussion med väglagen

Skärgårdskommissionen och Vägföreningen i Finland ordnade också nyligen en färjedag där flera privata väglag deltog, säger Johansson.

– Då kunde vi träffa varanda och spåna hur vi kunde gå vidare med det här.

Och det är vad som hittills har hänt, säger Johansson.

– Vi har också fört gemensamma diskussioner med Finferries som är med och formulerar avtalen.

Enligt Johansson är avtalen skrivna utan att någon diskussion förts med väglagen.

– Vi fick nämligen ett färdigt papper framför oss.

bild över haverö från färjan. Dimmigt.
Haverö sett från färjan. bild över haverö från färjan. Dimmigt. Bild: Yle/Jasmine Nedergård Haverö (ö),färja,färjfäste

Föreningar och eldsjälar har hjälpt till

– Lyckligtvis har vi haft duktiga människor att hjälpa till. Michaela Ramm-Schmidt har i egenskap av jurist gjort ett förträffligt arbete.

– Likadant har också Heikki Liede från Pettu väglag varit skärgårdens apostel och fört vår talan och sedan fått Skärgårdskommissionen med som stöder vårt förslag.

Johansson poängterar ändå att man nog varit ganska missnöjd med Finferries beslut att höja hyrorna så mycket på en gång, istället för att ta det i etapper, men vill hålla sig positiv till det sammarbete som nu skapats.

– Vi har inte sagt sista ordet ännu.