Hoppa till huvudinnehåll

Vörå uppvaktade ministern om vargsituationen

En delegation bestående av Mikko Ollikainen, Ove Bergman, Kjell Heir, Rainer Bystedt och Mats Nylund uppvaktade minister Jari Leppä om vargen.
En delegation bestående av Mikko Ollikainen, Ove Bergman, Kjell Heir, Rainer Bystedt och Mats Nylund uppvaktade minister Jari Leppä om vargen. En delegation bestående av Mikko Ollikainen, Ove Bergman, Kjell Heir, Rainer Bystedt och Mats Nylund uppvaktade minister Jari Leppä om vargen. Bild: Mikko Ollikainen Jari Leppä,mats nylund

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) håller med om att vargsituationen är problematisk. Det säger Vörås kommundirektör Mikko Ollikainen som var en del av den delegation som träffade Leppä på onsdagen.

Vörå kommun anser att vargstammen borde minskas. Observationerna har ökat explosionsartat, rävar och en hund har satt livet till och skolbarnen får gemensam skjuts till skolan.

I dagsläget sorterar vargen i Finland (förutom på renskötselområden) under bilaga IV i EU:s naturdirektiv. Där är huvudregeln att de stora rovdjuren skyddas.

Jakt på varg är endast tillåtet med dispens som beviljas av Finlands viltcentral. En flytt av vargen från bilaga IV till bilaga V skulle ge myndigheterna friare händer vad gäller jakt på varg.

- Vi vill ha en ändring på den saken. Tyvärr är ju Finland bundet av EU-reglementet, säger kommundirektör Mikko Ollikainen.

Hur pass realistiskt är det att tro på en förändring? Det kan ju vara ganska tungrott.

- Min tolkning är att vårt besök uppskattades av ministern och att han fick kött på benen för att arbeta för en förändring och också få med andra länder i arbetet.

Men någon snabb lösning vågar ni knappast hoppas på?

- Vi räknar inte med någon snabb lösning. Men vi anser att vi är på väg i rätt riktning, säger Ollikainen.