Hoppa till huvudinnehåll

Krisen inom Pargas barnskydd får konsekvenser - ledningen inom social- och hälsovården kan omorganiseras

tomma gungor på riksväg 1.
tomma gungor på riksväg 1. Bild: YLE/ Niclas Lundqvist Gunga,pemar

Det ser ut att bli förändringar inom social- och hälsovården i Pargas.

Stadsdirektören utreder vilka ändringar som bör göras gällande ledandet av enheterna och avdelningen samt personalpolitiken inom avdelningen.

stadsdirektör Patrik Nygrén
Stadsdirektör Patrik Nygrén utreder vilka förändringar som krävs för att få stadens social- och hälsovård på rätt köl. stadsdirektör Patrik Nygrén Bild: Yle/Johanna Ventus stadsdirektör patrik nygrén

Men arbetet är krävande och enligt beredningen inför stadsstyrelsens möte på måndag den 7 maj är förslaget nu att stadsstyrelsen i Pargas får vänta till den 28 maj innan de får ta del av stadsdirektör Patrik Nygréns planer kring hur social- och hälsovården ska omorganiseras.

Förändringar att vänta men ännu oklart vad de innebär

I beredningen kan man läsa att fullmäktigeordförande Tarja Rinne, styrelseordförande Mikael Holmberg, SFP:s gruppordförande Regina Koskinen och ordförande för social- och hälsovårdsnämnden Merja Fredriksson (SFP) den 6 april i år fört en diskussion med stadsdirektör Patrik Nygrén, social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist och personalchef Peter Lindroos om läget inom social- och hälsovårdsavdelningen och speciellt om läget inom barnskyddet och inom socialarbetet.

Bedömningen från de här diskussionerna är att de åtgärder och insatser som stadsstyrelsen för cirka två år sedan vidtog inte har lett till önskat resultat, utan läget har återigen förvärrats.

Allvarliga problem med ledarskapet

På basen av den förda diskussionen har det kunnat konstateras att det finns allvarliga problem med ledarskapet, med förd personalpolitik och att det inte finns förtroende mellan personalen och ledningen.

Ytterligare konstateras det att avdelningen har en frånvaro som ligger på över sju procent, vilket bör anses som extremt högt, och ordinarie personal får använda mycket tid för att hitta vikarier och vikariers vikarier.

Det här och de stora budgetöverskridningarna år 2017 visar att åtgärder bör vidtas.

Social- och hälsovårdsdirektörens framtida roll diskuterades senast i april

I stadstyrelsens beredning från mötet den 6 april framgår det att situationen på avdelningen inte på ett hållbart sätt kan lösas utan ändringar inom social- och hälsovårdsavdelningens organisation.

Då föreslog man bland annat att en ändring av social- och hälsovårdsdirektörens ansvarsområden inom organisationen bör utredas.

Men under diskussionen som följde föreslog Helena Särkijärvi, De Gröna, att det förslaget stryks och att punkten ändras så att den lyder "utredning av vilka ändringar som bör göras gällande ledandet av enheterna och avdelningen".

Ett förslag som Regina Koskinen, SFP, understödde.

Stadsstyrelsens beslut var att den förutsätter att det i beredningen till nästa möte åtminstone bör ingå en utredning av vilka ändringar som bör göras gällande ledandet av enheterna och avdelningen.

Och att det utreds vilka åtgärder som ska genomföras för att förbättra personalpolitiken inom avdelningen.

Beslut tidigast den 28 maj - oklart vilka följderna blir

Stadsdirektör Patrik Nygrén har utgående från stadsstyrelsens beslut inlett en utredning av de ändringar som bör göras gällande ledandet av enheterna och avdelningen samt personalpolitik inom avdelningen.

Nygrén anser enligt beredningen för stadstyrelsen möte den 7 maj att ärendet och utredningarna är till sitt omfång och sina konsekvenser sådant att beredningen kräver mer tid.

Förslaget på mötet den sjunde maj är att beredningen av ärendet fortsätter så att stadsdirektören till stadsstyrelsens
möte den 28 maj 2018 föredrar ett förslag till ändringar i ledandet av social- och hälsovårdsavdelningen och dess enheter samt till åtgärder för att förbättra personalpolitiken inom avdelningen.

Oklart vad förändringarna i ledningen innebär konkret

I klartext utreds det bland annat vilka förändringar som måste göras inom ledningen för att få arbetet inom social- och hälsovården att förlöpa bättre.

Hur de här förändringarna inom ledningen för avdelningen och vid enheterna påverkar den nuvarande social- och hälsovårdsdirektörens roll är oklart.

Merja Fredriksson, SFP, som är social- och hälsovårdsnämndens ordförande säger till Yle Åboland på Facebook att det inte går att tolka förslaget och beredningen som att social- och hälsovårdsdirektören troligtvis skulle omplaceras.

Fredriksson skulle inte tolka förslaget och beredningen så utan säger till Yle Åboland att det är ett paket som innehåller olika möjligheter.

Det kan enligt Fredriksson exempelvis betyda förändringar på enheterna och hänvisar till stadsdirektör Patrik Nygrén som är mer insatt i ärendet.

Stadsdirektör Patrik Nygrén har kontaktat Yle Åbolands redaktion men vill i nuläget inte kommentera ärendet i detalj och hänvisar till stadstyrelsens beredning.

Artikeln är uppdaterad med en precisering gällande beredningen för stadsstyrelsens möte den 7 maj.

Artikeln uppdaterad och rättad 19.50 efter att stadsdirektör Patrik Nygrén kontaktat Yle Åbolands redaktion och bett om preciseringar gällande stadstyrelsens beredning angående de förslag som Pargas stadstyrelse ska behandla på sitt möte den 7 maj.

Läs också