Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg justerade chefslöner uppåt - slog också fast nya social- och hälsovårdsdirektörens lön

En man går upp för en stege mot en säck med pengar.
Flera löner har inte justerats ordentligt på en längre tid. En man går upp för en stege mot en säck med pengar. Bild: Mostphotos karriär,lön,ekonomi,ledare,chefer,klättring

Personalsektionen i Raseborg har beslutat om löneförhöjningar för en del av stadens högre tjänstemän. Det handlar om en grupp chefer som bara har fått minimala förhöjningar sedan år 2009.

För att sporra personalen har staden också gått in för en belöning, en resultatlön, som betalas ut åt duktiga anställda i december.

Specialarrangemang

De högre cheferna står utanför den normala lönesättningen i kommunerna.

För deras del bedömer man bland annat arbetets svårighetsgrad och hur stort budget- och personalansvar man har. Sedan slår man fast en uppgiftsrelaterad lön.

En hand staplar brickor med människoprofiler på.
Cheferna har olika ansvar beroende på var i organisationen de befinner sig. En hand staplar brickor med människoprofiler på. Bild: Mostphotos chefer,ledarskap (egenskap),ledare

I bedömningen ingår också att man inte har en fast arbetstid och ingen övertidsersättning. Man jobbar enligt behov och det ska synas i lönen.

I Raseborg har man delat in cheferna i olika grupper och där har man slagit fast en uppgiftsrelaterad lön för de olika grupperna.

Sedan kan man ha högre lön i praktiken eftersom man kan ha personliga tillägg för till exempel lång erfarenhet, men det finns en grund att utgå ifrån.

Då staden Raseborg grundades ansåg man att 30 anställda står utanför kollektivavtalets så kallade lönesättningskoder.

De personerna är delade i fem grupper:

Grupp 1 (Slutlön 11 300 euro)

 • Stadsdirektören

Grupp 2 (Uppgiftsrelaterad lön 5 497,32 euro)

 • Grundtrygghetsdirektören
 • Bildningsdirektören
 • Stadssekreteraren
 • Teknisk direktör (Skild lönesättning enligt TS-avtalet)

Grupp 3 (Uppgiftsrelaterad lön 4 949,59 euro)

 • Stadskamrer
 • Personalchef

Grupp 4 (Uppgiftsrelaterad lön 4 182,78 – 5 282,78 euro)

 • Undervisningschef (svensk)
 • Undervisningschef (finsk)
 • Chef för småbarnspedagogik
 • Chef för omsorgstjänster
 • Chef för social service
 • Controller
 • Chef för sysselsättningstjänster
 • Fritidschef
 • Överskötare

Gruppen övriga (Inte jämförbara löner, men utanför lönesättningen)

 • Utvecklingschef
 • Chef för administrativa tjänster
 • Arbetarskyddschef
 • Kultursekreterare
 • Bibliotekschef
 • Turistchef
 • Chefsläkare för hälsovårdscentraltjänster
 • IT-chef

Sedan år 2009 då Raseborg grundades har en del chefsjobb bytt grupp.

Lönerna har också justerats uppåt för alla grupper utom grupperna två och tre. Där har man bara justerat lönerna enligt förhöjningar inom kollektivavtalet.

Raseborgs stad får inom kort två nya ledande tjänstemän, social- och hälsovårdsdirektör samt bildningsdirektör.

Personalsektionen anser därför att nu är ett bra läge att justera lönerna så att staden har konkurrenskraftiga lönenivåer.

För samtliga chefer inom grupperna två och tre, utom för tekniska direktören som har ett skilt avtal, höjs nu den uppgiftsrelaterade lönen.

För grupp två blir lönen 6 000 euro i månaden. Och för grupp tre blir lönen 5 500 euro i månaden från och med den 1 juni.

Ekonomiskt innebär det här en utgiftsökning på 45 000 euro per år.

Social- och hälsovårdsdirektörens lön

Raseborgs nya social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg hade ett önskemål om en lön på 8 000 euro i månaden.

Riktigt så hög lön får hon inte, men personalsektionen godkände en lön som ligger rätt nära det önskade.

Sjundeås grundtrygghetsdirektör Benita Öberg.
Benita Öberg. Sjundeås grundtrygghetsdirektör Benita Öberg. Bild: Yle/Minna Almark öberg

Tjänsten hette tidigare grundtrygghetsdirektör och finns alltså i grupp två.

Det betyder att hon får en uppgiftsrelaterad lön på 6 000 euro. Men utöver den lönen får hon per månad ett individuellt tillägg på 480 euro per månad.

Dessutom har hon i samband med rekryteringen förhandlat om ett tillägg på 820 euro per månad.

Benita Öbergs lön blir alltså 7 300 euro per månad.

Resultatlön

Raseborgs stad har via enkäter bland personalen upprepade gånger fått negativ feedback för att goda arbetsprestationer inte uppmärksammas tillräckligt bra.

I årets budget finns därför nu reserverat en summa på 50 000 euro som kan delas ut till goda arbetstagare.

Om man räknar bort omkostnader blir summan räknat i bruttolön 40 000 euro som betalas ut till anställda.

Tanken är att öka de anställdas motivation och sporra till goda insatser.

Principer

Huvudförtroendemännen och stadens ledningsgrupp har tillsammans beslutat om hur man fördelar resultatlönen.

Maximalt 80 anställda får en engångssumma på 500 euro. Den betalas ut i samband med lönen i december.

Kuvert fylld med sedlar.
80 anställda får en välkommen bonussumma i samband med lönen i december. Kuvert fylld med sedlar. Bild: Yle/Jenny Kähärä pengar,lön,bonusar,chefer

De 80 personerna har fördelats i kvoter mellan sektorerna enligt hur många anställda som finns i de olika sektorerna.

Det betyder att tre personer inom koncerntjänster kan få en resultatlön. Inom social- och hälsovårdssektorn handlar det om 28 personer, inom tekniska sektorn om 13 personer och inom bildningen om 36 personer.

Den som får en resultatpremie ska ha jobbat minst på halvtid oavbrutet sedan årets början.

Hälften av bedömningen för att få en resultatpremie handlar om att man har bidragit till positivitet på arbetsplatsen och till arbetsvälmående.

Möte i arbetsrum
Att sprida positivitet är ett av kriterierna för att få en premie. Möte i arbetsrum Bild: Mostphotos chefer,kvinnor,män,arbetsliv,arbete,jämställdhet,team,konferenser,work (thermodynamics),Teamwork.com,discussion,kolleger,jobb

Den andra halvan av bedömningen ligger vid att uppfylla sin egen sektors målsättningar som anknyter till budget och strategi.

Motiverade förslag på personer som ska få resultatlön lämnas fortlöpande in till sektorschefen, men deadline är 12 november.