Hoppa till huvudinnehåll

Vem bär ansvaret när en privat fest spårar ur? – vi reder ut

Bardisk med kunder.
Bardisk med kunder. Bild: Mostphotos alkoholdrycker,alkoholism,alkoholkonsumtion,alkoholkultur,nattklubb,berusning,brännvin,barer,pub,fylla

En privat fest i Ytterjeppo blev större än tänkt och spårade ur på valborgsmässoafton. Genom sociala medier kan en privat tillställning få större spridning än man vill, men vilka regler är det egentligen som gäller och vem bär ansvaret ifall något går snett?

På valborgsmässoafton hade Ytterjeppo Byaförening hyrt ut sin lokal för en privat fest. Till festen kom mer folk än väntat och det hela spårade ur så pass att polis och ambulans tillkallades.

En dörr gick sönder, ett fönster krossades och en person fick åka in för att sys efter att ha skurit sig på glasskärvor.

- Det skulle ha kunnat sluta värre, säger föreningens ordförande Johan Brunell.

- Men slutet gott allting gott. Vi undrade hur det skulle städas upp, men en eloge ändå till pojkarna som hade hyrt lokalen och som städade upp allt.

Problemen uppstår när det är oklart vem som bär ansvar

Enligt polisen brukar de flesta privata fester som ordnas i ungdomslokaler gå lugnt till. Problemen brukar uppstå när ingen anmälan om offentlig tillställning gjorts, fastän det borde ha gjorts.

Mikael Appel från polisen i Österbotten.
Mikael Appel är kommunikationschef vid Polisinrättningen i Österbotten. Mikael Appel från polisen i Österbotten. Bild: Yle/ Malin Hulkki polisen,mikael appel

- Det kan komma fram att det finns både minderåriga och alkohol på platsen. Folk är berusade och det går inte att få reda på vem som är arrangör och har ansvar. Det är då de stora problemen brukar dyka upp, säger Mikael Appel, kommunikationschef vid Österbottens polisinrättning.

Privata fester med specifika inbjudningar som bröllop, släktkalas och dop behöver i allmänhet inte anmälas till polisen.

Det är ändå svårt att säga exakt vilka tillställningar som behöver anmälas till polisen och det kan finnas lokala skillnader.

Därför är det bra att kontakta polisen ifall man är osäker, speciellt om man väntar en stor mängd folk, säger Appel.

- När man har en privat fest med en stor mängd folk kan det finnas behov av att ha ordningsvakter. Då är det bra att göra en anmälan trots att den är av privat karaktär, säger Appel.

Åtminstone följande evenemang ska anmälas till polisen:

  • stora tillställningar (flera hundra deltagare)
  • tillställningar som ordnas utomhus på allmän plats (i synnerhet trafikleder)
  • tillställningar för grupper med särskilda behov
  • tillställningar som varar till sent på kvällen eller natten (efter kl. 22.00)
  • tillställningar som kräver ordningsövervakning eller trafikledning
  • tillställningar med servering av alkoholdrycker
  • om tillställningen fordrar en räddningsplan (över 200 deltagare)
  • tillställningar som väcker starka känslor (det finns risk att någon kommer att störa tillställningen)

Mer info finns på polisens sidor.

Privata fester kan bli större än tänkta via sociala medier

Genom sociala medier har det blivit enkelt att skapa evenemang, bjuda in människor och nå stora grupper. Det här gör också att gränsen mellan privat och offentlig tillställning blir mer diffus.

Appel säger att det är viktigt att komma ihåg att det är den som sammankallar till tillställningen som också är ansvarig för att alla tillstånd är inhämtade, även om allt sker via sociala medier.

- Problemen med evenemang på sociala medier är att de sväller och blir alltför stora med många minderåriga. Och det kan till och med vara minderåriga som gör inbjudan och därmed blir ansvariga.

- Man måste tänka till innan man ordnar något. Går det här faktiskt ut till en begränsad grupp och förstår den här gruppen att de inte i sin tur kan bjuda in mer folk dit? Om man märker att mer folk är på väg än tänkt, måste man göra de anmälningar till polisen som krävs vid offentliga tillställningar, säger Appel.

Brunell säger att de tidigare haft mest goda erfarenheter när de hyrt ut sina lokaler: Men han säger också att sociala medier innebär att en privat tillställning kan spridas snabbt och bli större än väntat.

- Det är svårt för arrangörerna ifall det kommer 50-60 extra personer som inte är inbjudna. Förr var det inte ett problem när man var tvungen att springa hem och ringa från fast telefon för att berätta något.

"Viktigt att diskutera hemma"

Eftersom minderåriga ofta kan vara inblandade säger Appel att det är viktigt att man diskuterar hemma om vad det är för tillställning ungdomarna är på väg på.

- Fråga vem som är arrangör, hur mycket folk som är på väg, vad det är för program. Kanske också ifall man vet om alla tillstånd är i skick och ifall det finns myndiga personer som är ansvariga för det här.

- En grundregel är att det borde finnas en myndig person som har ansvaret och ser till att allt går rätt till, säger Appel.

Även om det är de som hyr lokalen som har ansvaret, säger Appel att det även är viktigt att föreningarna som hyr ut sina lokaler har koll på vad det är för tillställning som ordnas där.

- Om man misstänker att det kommer ordnas någon form av privat fest som inte uppfyller lagens krav kan man fråga den som ska hyra lokalen vad det är frågan om för ändamål och ifall personen faktiskt inser vad som gäller vid ordnandet av tillställningar. Där tycker jag att ungdomsföreningar, och andra föreningar som äger lokaler, har ett ganska stort ansvar att se till att allt går rätt till.

Ovanligt att det spårar ur

Jonas Rönnqvist, verksamhetsledare på SÖU, säger att uthyrningen av ungdomsföreningarnas lokaler är en viktig inkomstkälla.

- Det är även en viktig service ute i byarna där det kanske inte finns så många andra lokaler som vem som helst kan hyra.

Enligt Rönnqvist har det varit väldigt få problem med uthyrningen av lokalerna i Österbotten.

De ungdomsföreningar Yle Österbotten pratat med säger också att de inte haft liknande problem, men att de hört historier om när det gått illa. De är noga med vad lokalen används till när de hyr ut den.

- Det har gått bra för oss och vi skyddar oss bakom uthyrningskontrakt, men det är omöjligt att säga vilken fest som kommer spåra ur, säger Tommy Holm, ordförande för Kvevlax UF.

- Det har inte varit några problem för oss. Vi har tagit beslutet att alla som är under 25 år och vill hyra våra lokaler måste ha föräldrarnas underskrifter, så vi har försökt att gardera oss, säger Malin Nyström, ordförande för Österhankmo HF/UF.

Även Brunell berättar att de brukar vara noga och enbart hyr ut till myndiga personer, men han säger att de kommer vara ännu mer försiktiga i framtiden.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten