Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa ger bort böcker från det fuktskadade biblioteket - riskfritt att ta hem böckerna, säger expert

Lovisa huvudbibliotek inifrån, bokhyllor i massor
Nu har Lovisaborna chansen. Lovisa huvudbibliotek tömmer sina hyllor på böcker. Lovisa huvudbibliotek inifrån, bokhyllor i massor Bild: Yle/Carmela Walder bibliotek,böcker,societetshuset i lovisa

Nu är det skäl för alla bokmalar att ta sig till Lovisa stads huvudbibliotek. Biblioteket skänker bort en hel del böcker. I huvudsak gäller det skön- och facklitteratur för både barn och vuxna.

Det gamla Societetshuset, där biblioteket finns, är fuktskadat och personalen har i många år lidit på grund av dålig inneluft.

Eftersom man antar att också böckerna kan vara bärare av mikrober, töms nu en stor del av hyllorna från böcker och delas ut åt intresserade Lovisabor.

- Man har ju de facto inte hittat några mikrober i böckerna. Det har tagits både dammprover och prover från böckernas ytor och det har konstaterats att det inte finns någon mikrobtillväxt på böckerna, säger Tuula Putus, professor i arbetshälsa och miljömedicin vid Åbo universitet.

Det säkra före det osäkra

Är det med andra ord onödigt att Lovisa stad gör sig av med böckerna?

- Det är svårt att säga. Det här är en säkerhetsåtgärd. Det har nog hänt på andra platser att man har flyttat gamla böcker till nya lokaler. Det är lite en smaksak. Nu har Lovisa tydligen bestämt sig för att det framtida nya biblioteket ska ha nya böcker, säger Putus.

Samma böcker som nu av säkerhetsskäl skänks bort, har ju cirkulerat i olika hem i många år utan att man har sett det som någon hälsorisk― Tuula Putus

I Lovisa stads instruktioner för dem som hämtar böcker, står det att det trots allt kan finnas mikrobliknande skadliga kemikalier på pärmar, boksidor eller under böckernas skyddsplast.

Uppmaningen till dem som hämtar böcker är att dammsuga och torka böckerna rena från damm och gärna ska processen göras utomhus.

Pärmarna ska man putsa av med hushållspapper fuktat med denaturerad alkohol, till exempel av typen Sinol.

Efter att böckerna genomgått den processen, ska de vädras utomhus i stående ställning och med halvöppna sidor.

Tuula Putus är professor i yrkeshälsovård och miljömedicin.
Tuula Putus. Tuula Putus är professor i yrkeshälsovård och miljömedicin. Bild: Turun yliopiston viestintä/University of Turku Communications tuula putus,kvalitet av inomhusluft

Instruktioner med hem

Den som hämtar böcker kommer att få med sig instruktioner för hur böckerna ska rengöras. Biblioteket kommer inte att ansvara för böckernas skick eller för symptom som böckerna eventuellt kan orsaka.

Tuula Putus, professor i arbetshälsa och miljömedicin vid Åbo universitet, säger att det inte torde föreligga någon risk med att hämta av de böcker som Lovisa bibliotek vill bli av med.

- Samma böcker som nu av säkerhetsskäl skänks bort har ju cirkulerat i olika hem i många år utan att man har sett det som någon hälsorisk. Det samma gäller loppmarknader och butiker som säljer gamla använda prylar, säger Putus.

Enligt Putus handlar det om att minimera riskerna för bibliotekets personal. Det är en sak att ha enstaka böcker i sitt hem och en annan sak att i åratal arbeta bland gamla böcker.

- Med den här åtgärden vill staden helt enkelt maximera arbetstagarnas säkerhet, säger Putus.

Lovisa stads huvudbibliotek
Lovisa stads huvudbibliotek Lovisa stads huvudbibliotek Bild: Yle/Stefan Härus Lovisa,Lovisa,lovisa bibliotek

Värdefulla böcker blir kvar i biblioteket

De böcker som staden inte kommer att skänka bort är bland annat den så kallade Lovisasamlingen, det vill säga böcker om Lovisa stad, äldre lokaltidningar och övriga kulturhistoriskt värdefulla verk.

Under donationsveckorna utökas huvudbibliotekets öppettider för att så många som möjligt ska få en chans att komma och välja ut intressanta böcker.

I faktarutorna nedan hittar du information om tidtabellen för Lovisas bokutdelning.

Barn- och ungdomslitteratur samt skönlitteratur för vuxna

Måndagen den 7 maj kl. 15–19
Tisdagen den 8 maj kl. 10–19
Onsdagen den 9 maj kl. 12–16
Lördagen den 12 maj kl. 10–15

Fack- och konstlitteratur samt resterande böcker för barn, unga och vuxna

Måndagen den 21 maj kl. 15–19
Tisdagen den 22 maj kl. 10–19
Onsdagen den 23 maj kl. 15–19
Torsdagen den 24 maj kl. 15–19
Lördagen den 26 maj kl. 10–15

Lovisa stads huvudbibliotek ska flytta till ersättande lokaler på Drottninggatan 3.

För närvarande renoveras lokalerna för att de ska lämpa sig för biblioteksbruk.