Hoppa till huvudinnehåll

Ett efterlängtat skolbygge har påbörjats – nu röjs skog och mark för nya Strömborgska skolan i Borgå

Barn och vuxen går förbi skolbarack.
Näse skola håller till i baracker ännu fram till hösten 2019. Barn och vuxen går förbi skolbarack. Bild: Yle/Mikael Kokkola Barack,nya strömborgska skolan i Borgå

För Näse skola betyder skolbygget tidvis en hel del buller och tung byggplatstrafik. Nybygget beräknas vara klart så att eleverna kan flytta in i januari 2020.

En grävmaskin modell större röjer stubbar i sluttningen. Byggarbetsplatsen för nya Strömborgska skolan i Näse är vidsträckt. Här kommer omkring 500 elever att gå i skola om ungefär ett och ett halvt år.

På den kommande skolgården står projektchef Tony Lökfors från lokalitetsledningen och Kenneth Holmberg, rektor vid Näse skola. De har ofta träffats för att diskutera byggandet av enhetsskolan.

Det här ögonblicket är speciellt.

- Jag kan äntligen säga äntligen. Det här har vi väntat länge på. Nu är vi glada och nöjda, säger rektor Kenneth Holmberg.

Sandplan vid skolbygge.
Sandplan vid skolbygge. Bild: Yle/Mikael Kokkola byggplats,nya strömborgska skolan i Borgå

Den nya skolan byggs för svenska elever i årskurserna ett till nio, och till skolan kommer elever från gamla Strömborgska skolan, Saxby skola och Näse skola. Också en del elever från Gammelbacka skolas nuvarande upptagningsområde ska gå där.

Näse skola har redan en tid verkat i baracker. Under byggnadstiden kommer den provisoriska skolan att stå alldeles intill den stora byggplatsen. Det för med sig en hel del utmaningar.

- Byggnadsarbetet kommer förstås att påverka vår skolvardag med en hel del buller och ljud, men samtidigt har vi första parkett för att kunna följa med hur allt framskrider.

För byggherrarna och Borgå stad gäller det att skapa en trygg skolväg för eleverna, då byggplatstrafiken går tätt intill Näse skola.

- Säkerheten är det som är allra viktigast vid bygget, säger Tony Lökfors. Vi har också tidigare klarat av liknande utmaningar och till och med byggt mitt på en skolgård.

Två personen på en skolgård.
Projektchef Tony Lökfors och rektor Kenneth Holmberg. Två personen på en skolgård. Bild: Yle/Mikael Kokkola skolgård,kenneth holmberg

Innan arbetet på tomten börjar omgärdas byggplatsen med ett staket. Trafiken till byggplatsen sker för det mesta från väster längs Institutgränd och delvis längs Pepotvägen.

Eleverna och lärarna har fått vara med och säga sitt om hela nybygget. Det har blivit en massa post it-lappar för arkitekterna att ta ställning till, säger rektor Kenneth Holmberg.

- Processen har varit jättebra för eleverna. De väntar med iver på bygget. Vi har fått tycka till om själva huset och om vilka lekredskap som borde finnas på skolgården, säger han.

Som rektor har han förstås egna förväntningar på hur ett modernt skolhus fungerar.

- Det blir ett helt annat sätt för oss att jobba, speciellt för oss i Näse skola och Saxby som är vana med mindre enheter. Nu får vi följa med våra elever under hela deras skoltid.

Timmerstockar i stor hög.
Timmerstockar i stor hög. Bild: Yle/Mikael Kokkola Virke,näse skola i borgå

Schaktningen vid byggtomten har börjat, snart grävs grunden och om några veckor är det lättare att gestalta konturerna av den nya enhetsskolan.

Enligt nuvarande kostnadsbedömning kostar nybygget 21,5 miljoner euro.

Ett informations- och diskussionsmöte om byggprojektet ordnas tisdagen den 8 maj klockan 18 i nuvarande Strömborgska skolans gymnastiksal. Alla intresserade är välkomna.

Grävmaskin röjer skog i tätort.
Grävmaskin röjer skog i tätort. Bild: Yle/Mikael Kokkola byggplatser

Läs också