Hoppa till huvudinnehåll

Ingemo Lindroos om försvarssamarbetet: USA har redan lovat Sverige mer än Finland

Analys Ingemo Lindroos. Amerikanskt militärfartyg på bakgrunden.
USA har gett tydligare uttalanden riktade mot Sverige än mot Finland, skriver Ingemo Lindroos, politisk reporter. Analys Ingemo Lindroos. Amerikanskt militärfartyg på bakgrunden. USA,ingemo lindroos

Amerikanska företrädare har vid flera tillfällen signalerat att Sverige inte lämnas i knipa vid en militär konflikt. Till Finland har inga liknande uttalanden getts i offentligheten, skriver Ingemo Lindroos, politisk reporter vid Svenska Yle.

Det dokument som Finlands försvarsminister Jussi Niinistö och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist undertecknar i Pentagon på tisdagskväll, tillsammans med USA:s försvarsminister James Mattis är ett slags ramavtal för försvarssamarbete, en "avsiktsförklaring".

Avtalet ger ramar för försvarssamarbetet och kommer enligt försvarsministeriet att bygga vidare på de tidigare bilaterala avtal som Sverige och Finland på varsitt håll har slutit med USA. Den avsiktsförklaring som Finland gjorde med USA år 2016 handlar bland annat om försvarspolitik, utbyte av information och mer övningsverksamhet.

Svenskt-amerikanskt samarbete väckte frågor i Finland

Det är inte ett juridiskt bindande avtal men det ger en signal till ländernas försvarsministerier om att man ska utveckla samarbetet. Dessutom ger det en signal till Ryssland om ökad amerikansk närvaro i Norden.

Sverige har varit snabbare än Finland att sluta den här typen av avtal. I Finland väckte Sveriges första avtal med USA förundran år 2016, då Finlands avtal kom på efterkälken. Då förundrade sig före detta försvarsministern och Natoanhängaren Carl Haglund över "varför Sverige vill ligga med USA", då landet inte vill bli medlem av Nato.

Sverige fick bråttom att sluta avtal USA

En förklaring är att det blev bråttom för Sverige att få en ökad försvarsförmåga i det nya säkerhetsläget i Östersjön, efter att landet hade kört ner sitt försvar under många år. Som alternativ till ett Natomedlemskap har den svenska försvarsministern jobbat hårt på att få till stånd bilaterala samarbetsavtal med flera Natoländer.

Avtalen ersätter inte ett Natomedlemskap men ger en signal om att Sverige är aktivt. Peter Hultqvist har i så gott som varje försvarspolitiskt tal betonat den transatlantiska länken. Det betyder i praktiken att Sverige hoppas att USA kommer till undsättning, om landet är i knipa, även om det inte sägs rakt ut.

Håll koll på uttalandena från Mattis

Den avsiktsförklaring som skrivs under på tisdag kväll i Washington kommer antagligen inte att till synes se märkligare ut än de tidigare.

Men de uttalanden som den amerikanska försvarsministern ger i förhållande till Finland och Sverige är desto intressantare.

Redan under Obama-administrationen signalerade den dåvarande vice presidenten Joe Biden till statsminister Stefan Löfven att Sverige kan sova lugnt. Han talade om Sverige som okränkbart territorium.

– Ingen ska kunna missförstå, varken herr Putin eller någon annan, att detta är okränkbart territorium. Punkt. Punkt. Punkt, sade Biden. De här tre punkterna har sedan dess repeterats flera gånger i den svenska debatten.

Också James Mattis har gett liknande, eller ännu tydligare besked till Sverige.

– Amerika kommer inte att överge sina allierade och partners. Vi kommer att stå vid Sveriges och alla andra demokratiers sida. Sverige är inte en Natoallierad men det är ändå från vår synpunkt en vän och allierad, sade James Mattis till Dagens Nyheter, i samband med Hultqvists besök i Pentagon för ett år sedan.

I tolkningen av uttalandena spelar det också in att Sverige har en annan historia av hemliga amerikanska säkerhetsgarantier från kalla kriget.

USA värnar om Finland men finns det något mer?

Till Finlands försvarspolitiska ledning har Mattis visserligen talat väldigt gott om det finsk-amerikanska samarbetet.

- Relationerna mellan Finland och USA är varmare än någonsin tidigare, sade Mattis till president Niinistö i samband med sitt besök i Finland i november.

Men några uttalanden som ger en signal om säkerhetsgarantier har inte getts till Finland, i jämförelse med de uttalanden som har riktats mot Sverige. Som motargument kan man säga att uttalanden inte betyder särskilt mycket, utan att enbart bindande försvarsavtal räknas.

Trots det är det intressant att lyssna till hur de tre försvarsministrarna formulerar sig när avtalet skrivs under på tisdag kväll.

Läs också