Hoppa till huvudinnehåll

Larmrapporter visar att insekterna försvinner – med en vildvuxen trädgård kan du hjälpa till att rädda dem

Eija Oranen-Hilko och Astrid Lindström från Hangö miljöförening visar insekthotell, igelkottsbo och fladdermusbo.
Antalet insekter har minskat i Hangö liksom på andra ställen, säger Eija Oranen-Hilko och Astrid Lindström från Hangö miljöförening. De vill hjälpa insekterna och smådjuren genom att bygga bon åt dem. Eija Oranen-Hilko och Astrid Lindström från Hangö miljöförening visar insekthotell, igelkottsbo och fladdermusbo. Bild: Marica Hildén / Yle Hangö,Västnyland,hangö igelkottsbo

Lämna en liten vrå av din trädgård ostädad, önskar Hangö miljöförening. Föreningen är oroad över att det finns allt färre insekter, men Hangöborna kan vända på trenden.

Det finns inte lika mycket insekter som förut, säger Astrid Lindström som är ordförande för Hangö miljöförening.

- När har du senast varit tvungen att spola bort en massa insekter från bilens vindruta? Insekterna surrar inte heller runt utelampor så som de gjorde förr.

Ett insekthotell som Hangö miljöförening byggt. Det finns kottar och träbitar i en låda med galler på som insekter kan bo i.
Eija Oranen-Hilko har byggt det här insekthotellet. Ett insekthotell som Hangö miljöförening byggt. Det finns kottar och träbitar i en låda med galler på som insekter kan bo i. Bild: Marica Hildén / Yle Hangö,Västnyland,hangö insekthotell

Det är bland annat undersökningar som visar att de flygande insekterna minskat med över 75 procent under de senaste 30 åren i över 60 skyddade områden i Tyskland som oroar Hangö miljöförening.

Ett insekthotell som Hangö miljöförening byggt. Det finns kottar och träbitar i en låda med galler på som insekter kan bo i.
Här är en närmare titt på de olika avdelningarna i insekthotellet. Ett insekthotell som Hangö miljöförening byggt. Det finns kottar och träbitar i en låda med galler på som insekter kan bo i. Bild: Marica Hildén / Yle Hangö,Västnyland,hangö miljöförening

Miljöföreningen har därför bestämt att årets tema är Respektera buskarna.

Det betyder att man hoppas att trädgårdar och parker i Hangö inte piffas upp helt och hållet, utan att vissa områden lämnas i naturtillstånd.

Där trivs insekter, fåglar och igelkottar bra.

- Jag har frågat Hangöbor om de ser igelkottar nuförtiden, och det finns inte lika mycket som förr, säger Astrid Lindström.

Ett igelkottbo i trä som Hangö miljöförening byggt.
Här kan igelkottar bo. Ett igelkottbo i trä som Hangö miljöförening byggt. Bild: Marica Hildén / Yle Hangö,Västnyland,hangö igelkott

Hangö miljöförening har en lösning på problemet med färre insekter och andra smådjur.

Eija Oranen-Hilko har byggt ett insekthotell i en trälåda. Lådan innehåller olika avdelningar där det bland annat finns träbitar, näver, kottar och gräs. Ett nät ovanpå håller fåglarna borta.

- Insekthotellet ska placeras på en ljus plats på en till två meters höjd, förklarar Oranen-Hilko.

Ett bo för fladdermöss som Hangö miljöförening byggt. Boet ser ut som en smal postlåda.
Den här lådan hängs upp i träd och där får fladdermöss bo. Ett bo för fladdermöss som Hangö miljöförening byggt. Boet ser ut som en smal postlåda. Bild: Marica Hildén / Yle Hangö,Västnyland,hangö fladdermössbo

Miljöföreningen har också byggt bon för fladdermöss och igelkottar.

Hangö stad försöker också få insekterna att öka i antal.

Intill Hangö museums vägg finns sedan fem år en trädgård för fjärilar, eller en fjärilsbar, som trädgårdsmästare Helena Boström-Mäkelä kallar området.

Hangö stads parkförman Merja Rönkkö och trädgårdsmästare Helena Boström-Mäkelä i fjärilsträdgården intill Hangö museum.
Hangö stads parkförman Merja Rönkkö och trädgårdsmästare Helena Boström-Mäkelä i fjärilsbaren intill Hangö museum. Hangö stads parkförman Merja Rönkkö och trädgårdsmästare Helena Boström-Mäkelä i fjärilsträdgården intill Hangö museum. Bild: Marica Hildén / Yle Hangö,Västnyland,hangö trädgård för fjärilar

Det finns barer för människor alldeles intill i Östra hamnen, så varför inte en bar för fjärilar.

Och de trivs bra i baren, säger både Helena Boström-Mäkelä och parkförman Merja Rönkkö.

- Det är faktiskt många fjärilar och andra insekter i trädgården. Det var en kall sommar i fjol, men det fanns ändå överraskande många insekter här, säger Rönkkö.

Intill Hangö museum finns en trädgård för fjärilar. Trädgården är uppbyggd av sandgångar och växter där fjärilar trivs.
Trädgårdsmästare Mikko Lagerström valde ut växterna till fjärilsträdgården i Hangö och Janina Sannholm planerade den som sitt slutarbete i samband med sina studier. Intill Hangö museum finns en trädgård för fjärilar. Trädgården är uppbyggd av sandgångar och växter där fjärilar trivs. Bild: Marica Hildén / Yle Hangö,Västnyland,hangö trädgård för fjärilar

Boström-Mäkelä tror att insekterna trivs eftersom det är lugnt och soligt mellan Hangö museum och Östra hamnens restauranger.

Hangös parkavdelning har också andra metoder för att öka antalet smådjur i omgivningen. Staden har använt ekologiska bekämpningsmedel sedan 1990-talet och man röjer inte bort varje buskage som ser litet ruggigt ut.

- Alla djur behöver sin plats i trädgårdarna, så vissa områden kan man städa medan det kan vara litet mera naturligt i utkanterna, säger Boström-Mäkelä.

Hangö stad lämnar dungar med träd som får vara i naturtillstånd så att fåglar och insekter ska trivas.
Små dungar får vara i naturtillstånd här och där i Hangö så att fåglar och insekter har någonstans att bo. Hangö stad lämnar dungar med träd som får vara i naturtillstånd så att fåglar och insekter ska trivas. Bild: Marica Hildén / Yle Hangö,Västnyland,hangö natur insekter fåglar smådjur

Hangö stad försöker också spara så många ängar som möjligt.

- Vi sköter om dem och det leder också till flera insekter. Vi försöker öka mängden av speciella ställen som insekter tycker om, säger Rönkkö.

En fågel har byggt bo i Hangö museums vägg.
En fågel tycks trivas bra i Hangö museums vägg som vetter mot fjärilsträdgården. En fågel har byggt bo i Hangö museums vägg. Bild: Marica Hildén / Yle Hangö,Västnyland,fågelbo

Astrid Lindström påminner om att det inte enbart är i Hangö som antalet insekter minskar. Hon ger några tips på vad Hangöborna kan göra för att öka mångfalden.

- Låt buskar och snår vara i en del av trädgården och ha ängsblommor på en del av gräsmattan.

Läs också