Hoppa till huvudinnehåll

Nytt bostadsområde nära Karis centrum kan snart bli verklighet - nu behövs bara fullmäktiges välsignelse

En skylt med texten Rödmossen, tomter till salu på ett uthugget område.
Trots att planen ännu inte är godkänd i fullmäktige marknadsförs tomterna i området redan. En skylt med texten Rödmossen, tomter till salu på ett uthugget område. Bild: Minna Almark \ Yle Karis,tomter,Raseborg,rödmossen

Det nya kvartersområdet för bostadshus vid Västra omfartsvägen och Nils Grabbegatan i Karis är nu ett steg närmare grönt ljus. Detaljplanen för Rödmossen är nu godkänd av Raseborgs stadsstyrelse.

Det nya kvartersområdet i Karis centrum är 5,9 hektar stort. Det gränsar till Nils Grabbegatan, Ängsullsgatan, Starrgränd, Waldemarsgränd, Centralgatan och Västra omfartsvägen.

I och med detaljplaneändringen kan det nu byggas småhus, småvåningshus och radhus i området.

En karta.
Så här ser planen för området ut. En karta. Bild: Raseborgs stad Karis,Raseborg,planläggning,detaljplanering,detaljplan,Sahara i Karis

Färre cyklister och fotgängare på Malmgatan

Den nya bebyggelsen innebär främst att trafiken längs Ängsullsgatan och Starrgränd kommer att öka.

Ett uthugget nytt markområde med äldre hus i bakgrunden.
Vyn mot området från Ängsullsgatans och Starrgrändens korsning. Ett uthugget nytt markområde med äldre hus i bakgrunden. Bild: Minna Almark \ Yle Karis,tomter,Raseborg,ängsullsgatan

Den nya gång- och cykelleden genom området kommer att minska på mängden fotgängare och cyklister längs med Malmgatan.

Skogen på områdets obebyggda delar har nyligen avverkats. De flesta hus i omgivningen är byggda mellan 1920 och 1950.

En vägskylt med två gatunamn och ett uthugget skogsområde i bakgrunden.
Det har avverkats i området. En vägskylt med två gatunamn och ett uthugget skogsområde i bakgrunden. Bild: Minna Almark \ Yle Karis,tomter,Raseborg,rödmossen

Förslaget till ändring av detaljplan har varit framlagt till offentligt påseende under tiden 6.11-18.12.2017. Totalt gavs det nio utlåtanden och en anmärkning om planförslaget.

Raseborgs stadsfullmäktige ska ännu ta ställning till detaljplanen.

Rödmossen gränsar till Nils Grabbegatan, Ängsullsgatan, Starrgränd, Waldemarsgränd, Centralgatan och Västra omfartsvägen

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland