Hoppa till huvudinnehåll

Privat stödundervisning för att klara skolan – i Tyskland lättar föräldrarna på plånboken för att barnen ska hänga med

Elev (i Tyskland) får privat stödundervisning.
18-årige Dorian får privat stödundervisnins av Paul Raab. Elev (i Tyskland) får privat stödundervisning. Bild: Johnny Sjöblom stödundervisning,Privatundervisning

För allt fler tyska skolelever håller privat stödundervisning på att bli ett måste för att klara av skolan. Experter utgår från att var fjärde skolelev i Tyskland i något skede av sin skolgång måste ty sig till stödundervisning. Bakom utvecklingen ligger högre krav på utbildning i kombination med ett speciellt skolsystem.

18-årige Dorian pluggar för allt han är värd. För att klara av studentprovet i matematik har han tagit extra lektioner sedan februari.

När jag träffar honom är det bara några dagar kvar till det viktiga provet.

– Jag har redan länge haft problem med matematiken och det var min mamma som tyckte att jag borde få stödundervisning. Men nu tycker jag i alla fall att jag har blivit lite bättre, säger Dorian.

– Samtidigt måste jag väl också erkänna att jag har varit lite lat och inte jobbat så mycket därhemma.

”Man har accepterat läget”

På sin årskurs i gymnasiet har Dorian också några andra som får stödundervisning i just matematik.

– I samband med stödundervisningen kan jag genast ställa frågor när det är något jag inte vet. I skolan är det inte alltid möjligt att få svar på just den fråga som man vill ha svar på, säger Dorian.

– För egen del har jag hela tiden hamnat mer och mer på efterkälken och det tar lärarna inte alltid i beaktande.

Med några dagar kvar till matematikprovet kommer Dorian så gott som varje dag till Paul Raabs mottagning. Den finns ute på landet i den lilla byn Osternohe utanför Nürnberg.

Genom det öppna fönstret kan man höra fåglarna kvittra i vårgrönskan. Ibland hör man en tupp gala.

– Det är faktiskt så att jag nuförtiden lever på det att elever kommer till mig för att få hjälp med matematiken. Förr var det inte så många som det är idag, säger Raab.

– Det känns som om man har accepterat att en del av det som borde läras ut i skolan nu görs privat.

Barnen som behöver hjälp blir yngre

På programmet står idag geometri och Paul Raabs undervisning är endast inriktad på studentprovet.

Största delen av de elever som söker sig till honom gör det uttryckligen av den här orsaken, men under den senaste tiden har också allt fler yngre elever dykt upp.

– För det mesta har det varit abiturienter, men det har blivit fler yngre också. Just nu har jag också elever som ännu bara går i tredje klassen, säger Raab.

Och att barnen och deras föräldrar söker hjälp så tidigt hänger framför allt ihop med det tyska skolsystemet – ja, eller egentligen måste man i det här fallet tala om delstaterna, då det inte finns något enhetligt skolsystem för hela landet.

Men principen för hur det fungerar är den samma i alla delstater och det här upplägget bidrar enligt Raab till att många måste få hjälp utanför skolan.

Paul Raab ger stödundervisning i matematik.
Paul Raab undervisar i matematik. Paul Raab ger stödundervisning i matematik. Bild: Johnny Sjöblom stödundervisning,Privatundervisning,Paul Raab

– Skolsystemet går ut på att separera. Redan efter fjärde klassen får man välja om man går till gymnasiet, Realschule eller Mittelschule. Många föräldrar vill förstås att barnen ska gå till de två förstnämnda för att få en högre utbildning.

Det här betyder enligt Raab att många av barnen, som egentligen borde gå på en lägre skolnivå, inte hänger med i undervisningen och på så sätt blir privat stödundervisning ett måste.

– Att skolklasserna är stora och många av matematiklärarna (i gymnasiet) inte är några stora pedagoger gör inte situationen mycket bättre, säger Raab.

87 euro i månaden

Raab, som själv har gått i skola i Finland, har svårt att förstå att det trots de mycket omdiskuterade problemen ska vara så svårt att ändra på systemet. Men hittills har den politiska viljan saknats.

– Man borde komma bort från ett skolsystem som separerar och i stället gå in för ett system som integrerar, vilket man gjort i Finland och de nordiska länderna.

– Nu är vi i en situation där de barn som kommer från familjer där föräldrarna har lägre utbildning och mindre pengar ofta har en sämre möjlighet att klara sig bra i skolan.

En utredning gjord av Hans Böckler Stiftung slår fast uppskattningen om att man i Tyskland årligen sätter ner över en miljard euro på privat stödundervisning.

Bertelsmann Stiftung å sin sida uppskattar de totala utgifterna lite lägre, men slår samtidigt fast en summa för hur mycket familjerna i medeltal betalar för undervisningen.

Enligt stiftelsen sätter föräldrar med barn i stödundervisning i medeltal ner 87 euro per månad för hjälpen.

Exakta siffror på hur mycket som satsas på stödundervisningen är ändå svåra att få, då de som erbjuder hjälpen är allt från enskilda skolelever till stora företag.

Familjens ekonomi avgör

De båda studierna slår dessutom fast att det främst är medel- och höginkomsttagare som betalar för stödundervisning.

Barn med invandrarbakgrund får dessutom betydligt mer sällan privat stödundervisning.

Från Bertelsmann Stiftung heter det därför att de kostnadsfria alternativen inom stödundervisningen måste prioriteras mer än tidigare.

Paul Raab försöker åtminstone delvis se till att pengar inte ska vara ett oöverkomligt hinder för att få hjälp med matematiken.

– Jag tar inte heller lika mycket betalt av alla. Om jag märker att någon inte har råd försöker jag få undervisningen organiserad på något sätt i alla fall.

– Men det finns ju också många stora privata firmor och de tar förstås bara emot dem som har pengar.

Dorian utgår i alla fall från att de pengar som har satsats på stödundervisningen kommer att hjälpa honom på vägen.

– Om studentprovet hade varit för en eller två månader sedan, så skulle jag knappast ha klarat det. Nu kan jag allt mycket bättre och jag utgår från att det kommer att gå bra. Hoppas jag i alla fall.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes