Hoppa till huvudinnehåll

Studie: Antibiotika kan öka risken för njursten

Bild av två njurstenar och en tändsticka
Bild av två njurstenar och en tändsticka Bild: Mostphotos Njursten

Vissa klasser av antibiotika kan öka risken för att drabbas av njursten, varnar amerikanska forskare.

Forskarna granskade effekterna av tolv klasser av antibiotika och kom fram till att fem klasser klart ökar risken för njursten: sulfapreparat, cefalosporiner, fluorokinoloner, nitrofurantoin/metenamin och bredspektrumpenicillin.

Sulfapreparaten ökade risken mest eller med 2,3 gånger och bredspektrumpenicillin uppvisade den minsta ökningen eller 27 procent. Sjukdomsrisken ökade mest bland minderåriga.

Den ökade risken att drabbas av njursten minskade med tiden efter antibiotikakuren, men risken var förhöjd 3-5 år efter behandlingen.

Orsakssambandet inte bevisat

Studien gjordes av forskare vid The Children´s Hospital of Philadelphia i USA. De använde sig av patientuppgifter för över 13 miljoner brittiska barn och vuxna.

Forskarna jämförde närmare 26 000 personer med njursten med närmare 260 000 ålders- och könsmatchade personer som inte diagnosticerats med den ofta smärtsamma sjukdomen.

Det statistiska sambandet mellan vissa klasser av antibiotika och risken för njursten bevisar inte att det finns ett orsakssamband och forskarna efterlyser fler studier.

Ändringar i bakteriefloran

Den ledande författaren, urologen Gregory E. Tasian, säger att mekanismen för hur antibiotika kan öka risken för njursten sannolikt har att göra med en komplicerad samverkan mellan läkemedlen och tarmens eller urinvägarnas bakterieflora.

Förändringar i tarmens bakterieflora har redan tidigare förknippats med en ökad risk för njursten. Det är också känt att bakteriefloran påverkas av antibiotika.

Njursten ser ut att vara ett växande problem både i USA och Europa. I USA har förekomsten ökat med 70 procent på tre decennier och enligt Europeiska urologföreningen har förekomsten fördubblats sedan 1980-talet.

Källor: Läkemedelsvärden, Yle, New York Times, MedicalNewsToday