Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheter får kritik för att skönmåla landskapsreformen - "Samma byråer som gör politisk reklam och myndighetsinformation"

skärmdump från statsrådets reklamvideo för landskapsreformen
Myndigheternas information om landskapsreformen spelar på känslor. Skärmdump från video på sajten mittlandskap.fi. skärmdump från statsrådets reklamvideo för landskapsreformen social- och hälsovårdsreformen (sote)

Trots att vård- och landskapsreformen debatteras häftigt och kantas av allt fler frågetecken har myndigheterna låtit en kommunikationsbyrå skapa en sajt som skönmålar reformen. Forskare kritiserar ministeriernas tjänstemän för att ägna sig åt politiska opinionsbildning och varnar för myndighetsinformation på entreprenad.

I de rekommendationer statsrådet utfärdat står det klart att statsförvaltningens informationsspridning ska präglas av öppenhet, trovärdighet och mångsidighet.

Medborgare ska ha rätt till balanserad information om beslut och ärenden som är under beredning.

Politisk kommunikation bör vara klart åtskild från myndighetsinformation.

Statsrådets kampanj för att informera medborgarna om vård- och landskapsreformen sätter idealen på prov. Sajten mittlandskap.fi ger en ytterst ljus bild av reformen.

skärmdump från statsrådets reklamvideo för landskapsreformen
skärmdump från statsrådets reklamvideo för landskapsreformen social- och hälsovårdsreformen (sote)

I en video som väcker såväl munterhet som allvarligare kritik målas framtiden efter reformen i rosenskimmer.

- Hur skulle vår vardag ha sett ut om saker gått annorlunda? Tur att den den tidigare generationen fattade rätt beslut. Trots att världen förändrades glömdes människan aldrig bort, säger berättarrösten i videon som utspelar sig i framtiden.

Medieforskaren Anu Koivunen skakar på huvudet.

- Jag tycker nog att gränsen mellan myndighetsinformation och politisk opinionsbildning har suddats ut. Här har ministeriet kommit in i en gråzon, säger Koivunen.

På sajten som ska ge en begriplig bild av reformen kan man läsa att reformen leder till jämlikare vård och mer demokrati. Att det första landskapsvalet hålls i oktober framställs utan frågetecken.

Ändå har riksdagen inte ännu beslutat hur reformen ska utformas eller om valet kan hållas redan i höst.

Nog är det häpnadsväckande att myndigheternas information är så i otakt med det politiska läget.― medieforskaren Anu Koivunen

Koivunen ser videon och sajten som symptom på ett bredare fenomen när det gäller hur myndigheterna informerar medborgarna om vård- och landskapsreformen.

- Nog är det häpnadsväckande att myndigheternas information är så i otakt med det politiska läget. Samtidigt som jag i nyhetsmedier läser att reformen gungar, att regeringens majoritet krymper och att hela reformen kanske inte blir av informerar ministeriet som om alla beslut skulle vara fattade, säger Anu Koivunen.

- I den här situationen borde de ha tänkt på att reformen lagstiftningsmässigt är väldigt försenad och satsat på saklighet. Visserligen är det skandalöst att vi har ett val i oktober som vi vet så lite om. Men eftersom det inte ännu är klart borde kampanjerna inte förmedla en känsla av säkerhet och skönmålning.

Om man vill ha en helt korrekt bild av hela processen måste titta på andra dokument än en video på en minut.― Finansministeriets kommunikationschef Thomas Sund

Finansministeriets kommunikationschef Thomas Sund ansvarar för myndigheternas information om vård- och landskapsreformen.

- Jag kan förstå kritiken, samtidigt måste man komma ihåg att statsrådet har en skyldighet att informera om landskaps- och vårdreformen så mångsidigt som möjligt. Vi har också en skyldighet att nå så många som möjligt och mitt landskap är en kanal bland många andra, säger Sund.

Enligt Sund är syftet med den mest kritiserade reklamvideon inte att förmedla fakta utan att väcka intresse.

- Eftersom vi satsar på en sajt med lättförståeliga texter vill vi också att så många som möjligt ska hitta informationen. Videons syfte är att väcka intresse och slussa folk till sajten.

Är det här opartisk trovärdig information?

- Vi har redan i flera års tid publicerat en massa olika neutrala dokument för och emot den här reformen. Om man vill ha en helt korrekt bild av hela processen måste man helt enkelt sätta sig in i det här ärendet och titta på andra dokument än en video på en minut.

Borde ni inte vänta på beslut eller berätta tydligare att så mycket är oklart?

- Vi har en skyldighet att i förväg se till att människor vet vad som eventuellt är på kommande och vad som pågår. Vi kan inte vänta på beslut innan vi börjar informera. Om riksdagen bestämmer att reformen inte blir av slutar vi med vår kommunikation, säger kommunikationschef Thomas Sund.

skärmdump från statsrådets reklamvideo för landskapsreformen
skärmdump från statsrådets reklamvideo för landskapsreformen social- och hälsovårdsreformen (sote)

Kommunikationsbyråer formulerar myndigheternas budskap

Hela sajten mittlandskap.fi har skapats av en kommunikationsbyrå. Videon är i sin tur gjord av en reklambyrå på uppdrag av kommunikationsbyrån. Enligt medieforskare Anu Koivunen är det här inte ägnat att skapa större öppenhet.

- Det här är ett tema som vi borde få mycket mera forskning om. Det är en förändring som har skett väldigt snabbt och som har accelererat.

- Staten har ju lagt ut mycket av den här verksamheten och det är i stor utsträckning samma kommunikationsbyråer som gör politisk reklam och myndighetsinformation. Det är lite vilda västern just nu. Vi behöver debatter som den här för att skapa gränser som gör att myndigheternas tillförlitlighet ska bestå i medborgarnas ögon, säger Koivunen.

Finansministeriets kommunikationschef Thomas Sund beskriver arbetet med kommunikationsbyrån som en gemensam process. Han säger att idéen att skapa en video för att väcka intresse för sajten lades fram av en tjänsteman vid ministeriet.

Svenska yle har bett att få ta del av ministeriets beställning till kommunikations- och reklambyråerna på sajten och videon, samt dokumentation kring hur och av vem budskapen har formulerats.

Ministeriet har lovat lämna ut dokumenten under nästa vecka.

Ministerierna är politiska till sin natur

För en tjänsteman är det ändå svårt att dra en klar gräns mellan politisk kommunikation och neutral myndighetsinformation.

- Båda behövs och båda har en plats i kommunikationen. Givetvis måste vi som tjänstemän se till att vi informerar helt neutralt. Samtidigt måste man komma ihåg att det här är politiska reformer som drivs av regeringen så vi informerar i praktiken om politiska beslut, säger Sund.

- Men vår uppgift är att se till att det finns neutral information och det finns det garanterat om den här reformen.

Hur ofta springer de politiska aktörerna, till exempel specialmedarbetare på ditt rum?

- Det är nog mera jag som springer på deras rum när de kallar. Men visst, det här är en politisk organisation och vi jobbar mycket nära de politiska beslutsfattarna, säger Sund.

Artikeln ändrad 15.5.2018 klockan 19:56.
Följande stycke:
Finansministeriets kommunikationschef Thomas Sund beskriver arbetet med kommunikationsbyrån som en gemensam process, men medger att arbetet med idéerna och innehållet inte är särskilt väl dokumenterat. Exakt vem som kom på till exempel hur videon skulle göras verkar han inte veta och det står inte heller i något protokoll.
Har ersatts med:
Finansministeriets kommunikationschef Thomas Sund beskriver arbetet med kommunikationsbyrån som en gemensam process. Han säger att idéen att skapa en video för att väcka intresse för sajten lades fram av en tjänsteman vid ministeriet.

Svenska yle har bett att få ta del av ministeriets beställning till kommunikations- och reklambyråerna på sajten och videon, samt dokumentation kring hur och av vem budskapen har formulerats.

Ministeriet har lovat lämna ut dokumenten under nästa vecka.