Hoppa till huvudinnehåll

Nej till vård- och landskapsreformen - men motståndet i Helsingfors större än i Esbo och Vanda

Politiker och stadsdirektörer i huvudstadsregionen.
Efter det gemensamma fullmäktigemötet hölls en presskonferens där ledande politiker och stadsdirektörer från Vanda, Helsingfors, Esbo och Grankulla deltog. Politiker och stadsdirektörer i huvudstadsregionen. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn politiker,Esbo,Helsingfors,Vanda,Grankulla

Huvudstadsregionen ger nu ett gemensamt utlåtande om att slänga regeringens planerade vård- och landskapsreform i sopkorgen. Den eniga fasaden har sprickor och i Esbo och Vanda vill Samlingspartister hellre vara konstruktiva än kritiska. Men Jan Vapaavuori (Saml) är helt övertygad om att reformen nu inte blir av.

Det gemensamma mötet för fullmäktigeförsamlingarna i huvudstadsregionen ordnades i Mårtensdal i Vanda under tisdagskvällen. Under nästan två timmars tid var alla 262 fullmäktigeledamöter i de fyra städerna (Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda) samlade.

Av förklarliga skäl var de flesta inläggen i debatten kritiska till reformen.

Tio mer eller mindre kritiska inlägg blev det innan det första som stödde vårdreformen hördes. Det hölls av Helsingforsledamoten Pekka Puska och var Centerns gruppanförande.

– Vad händer om reformen fälls? På vilket sätt skadar det Helsingfors om besluten fattas tillsammans?, frågade sig Pekka Puska och fortsatte:

– Det nuvarande systemet där kommunerna sköter vårdtjänsterna räcker inte. Till all lycka har motståndet mot reformen luckrats upp i Esbo, sade Puska, som avslutade sitt inlägg med att säga att ”det här teatermötet är onödigt!”.

Konstruktiv framom kritisk

På tal om Esbo. Esbos inlägg hölls av stadsstyrelsens ordförande Markku Markkula (Saml) och hans budskap var att huvudstadsregionen bör vara konstruktiv och inte bara kritisk.

– Nyland behöver framskrida via evolution och inte revolution, sade Markkula.

Han lyfte fram att Nylands och speciellt de växande städerna särdrag bättre bör tas i beaktande och att investeringsförmågan bör tryggas.

Vapaavuori: Det här innebär att reformen inte blir av

Markkulas partikamrat Jan Vapaavuori, borgmästare i Helsingfors, höll Samlingspartiets gruppanförande strax därefter. Vapaavuori var sin vana trogen mer kritisk.

– Det här inlägget beskriver inte nödvändigtvis alla Samlingspartisters åsikt, inledde Vapaavuori.

– Det här är den största frågan som någon av oss kommer att behandla under sin tid i fullmäktige. Ännu är det inte för sent för Finland att byta riktning, sade Vapaavuori.

Vapaavuori säger till Yle Huvudstadsregionen efter mötet att den gemensamma linjen i huvudstadsregionen innebär att vård- och landskapsreformen inte blir av.

– Ju närmare vi kommer beslutet om reformen i riksdagen desto fler politiker bekantar sig med förslaget och motsätter sig det. Det beslutet stadsfullmäktige i huvudstadsregionen nu har fattat är ett bra bevis på detta, säger Vapaavuori.

Samlingspartiet i regionen splittrat

Under det gemensamma fullmäktigemötet framkom att Samlingspartisterna i Helsingfors och Grankulla är mer kritiska till reformen än sina partikamrater i Esbo och Vanda.

– Vi vill ha konstruktiva förslag om hur reformen kan förbättras, sade Sari Multala (Saml), riksdagsledamot och ordförande för stadsstyrelsen i Vanda.

Lauri Ant-Wuorinen, Samlingspartist i Grankulla, deklarerade däremot att partiet stöder det kritiska utlåtandet om att förslaget till vårdreform inte ska godkännas i riksdagen.

Störst motstånd i Helsingfors

I Helsingfors är motståndet mot reformen större än i Esbo och Vanda.

– Landskapsreformen försvagar städernas förmåga att investera. Vi måste sätta kommuninvånarnas intressen framom maktpolitiska intressen, sade Helsingforsfullmäktiges ordförande Tuuli Kousa (Gröna) på svenska i sitt inlägg.

I övrigt gick inlägget på finska. Efter att Kousa avslutat sitt inlägg fick hon rungande applåder som nästan aldrig ville ta slut. Ivrigast applåderade ändå hennes partikamrater inom De gröna i Helsingfors.

I Helsingforsfullmäktige röstade bara tre ledamöter mot det kritiska utlåtandet som kräver att reformen fälls. De var Centerledamöterna Pekka Puska och Terhi Peltokorpi samt De blåas Sampo Terho.

Också majoriteten i Esbofullmäktige vill fälla reformen

Ett litet frågetecken kring Esbos ståndpunkt fanns innan mötet. Orsaken var att stadsstyrelsen förra veckan efter omröstning kom med ett utlåtande om att reformen inte bör fällas utan istället förbättras.

De gröna i Esbo krävde under Esbofullmäktiges eget möte att staden fogar sig till utlåtandet om att reformen borde fällas.

Majoriteten inom Esbofullmäktige var på De grönas sida och stödde med rösterna 49-24 Inka Hopsus (Gröna) motförslag.

I Vandafullmäktige var det 48 ledamöter som stödde utlåtandet om att reformen ska fällas medan 16 ledamöter var av annan åsikt. Tre Samlingspartister i Vandafullmäktige röstade för att fälla reformen.

I Grankullafullmäktige var ledamöterna helt eniga om att reformen inte ska bli av och fullmäktige röstade inte om saken.

Läs också