Hoppa till huvudinnehåll

”Malaxbon ska inte betala helsingforsbornas bostadsstöd”, ”Det är svårt att förplikta människor att flytta dit de inte vill” – är Helsingfors dragningskraft ett hot eller en möjlighet?

Yleiskuva
Yleiskuva Bild: Mikko Koski / Yle Helsingfors,Allas

Slopa bostadsstödet, satsa på fler städer än bara Helsingfors. Det är två lösningar som Osmo Soininvaara och Esa Härmälä lyckas komma överens om i sin nya urbaniseringsrapport.

För varje invånare som flyttar in i Helsingfors får staden investera 30 000 euro i infrastruktur, främst trafiklösningar.

Det skriver före detta gröne riksdagsledamoten och ministern Osmo Soininvaara i rapporten "Kaupungit kasvavat" (städerna växer).

Ändå är det enligt Soininvaara staten som tjänar mest på att städer som Helsingfors växer eftersom det betyder större skatteintäkter

Soininvaaras slutsats är att staten borde återbetala nyttan genom att bekosta stora infrastrukturprojekt inom trafiken.

Enligt Soininvaara satsar svenska staten mångfalt mer på trafikprojekt i Stockholm än finska staten i Helsingfors.

osmo sooininvaara
Soininvaara: Människor vill bo i stan och betalar massor för att få bo i centrum osmo sooininvaara Osmo Soininvaara

Härmälä: Värst för de mindre städerna

Esa Härmälä, före detta ordförande för lantbruksproducenternas MTK är rapportens andra författare.

Föga oväntat har han en annan syn på storstädernas tillväxt.

Härmälä oroar sej främst över de små- och medelstora städernas öde. De städer och kommuner där befolkningen blir mindre och bostadspriserna sjunker.

Härmälä har ändå ingen direkt lösning på det. Han undrar varför det kan förekomma brist på arbetskraft i glesbygden, till exempel Lappland. Varför flyttar inte de arbetslösa dit?

esa härmälä
Härmälä: Fel att säga att städerna växer. De flesta städer i Finland växer inte. esa härmälä Esa Härmälä

Soininvaara: Storstäderna är attraktiva

Soininvaaras svar är att det är lätt för en Rovaniemibo att flytta till Helsingfors för att jobba, men det går inte andra vägen. Storstädernas sug är för starkt.

Nuförtiden tvingas man inte mera att flytta till storstaden, man vill flytta dit, skriver Soininvaara.

Farligt om Helsingfors är den enda tillväxtmotorn

Herrarna är ändå överens om att en utveckling där huvudstadsregionen är landets enda framgångsrika region är farlig.

Soininvaara vill satsa på "universitetsstäderna", de cirka 10 viktigaste städerna utanför Helsingfors, med Åbo och Tammerfors i spetsen.

De här behöver främst trafiksatsningar av staten, snabbjärnväg mellan Åbo och Helsingfors är bland de viktigaste.

Härmälä ser faror i att satsa på de framgångsrika universitetsstäderna, för då får resten lida. Hans recept är bl.a. tvång (flytta ut ämbetsverk från Helsingfors), sommargäster (uppmuntra dubbelboende), och Centerns hjärtebarn bioekonomi.

Men någon patentlösning lyckas inte Härmälä komma med för att mota urbaniseringstrenden.

Kontroversiellt? Härmälä och Soininvaara kan tänka sej slopa bostadsstödet

Soininvaara och Härmälä talar båda om att slopa bostadsstödet och istället låta inkomstskillnaderna mellan storstäder, städer och landsbygd öka "naturligt".

Härmäläs motiverar det med att "Malaxbon" inte ska behöva betala Helsingforsbornas bostadsstöd med sina skattepengar.

Soininvaara ler snett åt den motiveringen ("det skulle då vara den enda inkomstöverföringen som går åt det hållet"), men skjuter inte ner idén.

Enligt Soininvaara skulle det innebära att man tvingades höja till exempel butikskassors och dagispersonals löner i Helsingfors - de behövs ju ändå.

Båda två tror att detta skulle gå att införa med nuvarande arbetsavtal; storstadstillägg är redan nu möjliga i lönerna.

Soininvaara ser ändå problem i modellen, ska de som inte får lön (t.ex. studerande och arbetslösa) ändå få bostadsstöd?

Rapporten är ett beställningsarbete från arbetsgivarorganisationen EK.

Två frågor till Osmo Soininvaara


Finns det anti-stadskänslor i Finland?

- Nog finns det säkert. Om vi tänker att Helsingfors växer med 600 000 invånare och de andra universitetsstäderna med 200 000 fram till 2050, så är det antagligen bort från resten av Finland.

- Men vissa kommuner förlorar sina invånare ändå, fast vi förbjöd människor att flytta bort.

Varför hittar inte arbetsföra människor till de ställen på landsbygden som har arbetskraftsbrist?

- Det är svårt att förplikta människor att flytta dit de inte vill, speciellt om de redan har en arbetsplats.

Två frågor (och en följdfråga) till Esa Härmälä


Blir det inte mer ojämlikt mellan människor om man tar bort bostadsstödet från de fattiga?

- Bra fråga, men vi ska inte tala på individnivå, utan fråga vad som händer när boendet blir dyrare och dyrare i storstäderna. Hur mycket ska hela samhället stöda det?

Du skriver om den låga fertiliteten i speciellt Helsingfors. Leder stadskultur till sänkt fertilitet?

- Det är en alldeles för farlig fråga att svara på.

Varför är den farlig?

- Sånt som handlar om människors individuella beslut måste man vara mycket försiktig att kommentera.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes