Hoppa till huvudinnehåll

Man hävdade att han odlade cannabis för medicinskt bruk - rätten trodde inte honom

Cannabislöv i Södra Haga.
Mannen i Ingå hade totalt 23 cannabisväxter. Cannabislöv i Södra Haga. Bild: Lukas Rusk cannabis,hampa (naturfibrer),Södra Haga,Haga, Helsingfors,Helsingfors

En man i Ingå som odlade cannabisblommor har dömts till villkorligt fängelse. Han sade att han odlade dem i medicinskt syfte, men kunde inte ge någon medicinsk utredning till tingsrätten.

Mannen hade över 300 gram cannabisblommor som torkade i bastun.

Inomhus växte fem cannabisväxter och utomhus 18 växter. Det här skedde under våren och försommaren 2016.

Oljan behövdes för att vårda sår

Mannen nekar till att han skulle ha gjort sig skyldig narkotikabrott. Han uppgav att han led av melanom och att han använde oljan från cannabisväxterna till sårvård.

Han sade att han inte använde växterna i berusningssyfte.

Han hade inget recept för att använda cannabis i medicinskt syfte. Han visade inte heller någon medicinsk utredning över att han lider av melanom och behöver cannabisväxter för att vårda sjukdomen.

Tingsrätten ansåg att mängden cannabisblommor var ansenlig och att mannen skulle dömas till fängelse. Eftersom han inte hade något brottsregister från tidigare dömdes han till villkorligt fängelse i fem månader.

Mannen har meddelat sitt missnöje med domen och därför har den inte vunnit laga kraft.