Hoppa till huvudinnehåll

Rekordmånga gymnasieelever överväger att ta ett mellanår

Elever sitter på lektion.
Universitetsstudier lockar många gymnasielever. Elever sitter på lektion. Bild: Mostphotos / Matej Kastelic elever,studerande,Föreläsning,skolelever,universitet,gymnasier,grundskolan,Grundskolor och gymnasier

Rekordmånga eller 30 procent av de finländska gymnasieeleverna överväger att ta ett mellanår efter att ha tagit studenten, visar en färsk forskningsrapport.

Resultatet går stick i stäv med regeringens önskan att minska på mellanåren bland de unga.

Under de tio år som den årliga rapporten har sammanställts har andelen elever som funderar på ett mellanår aldrig varit lika hög som nu. Till exempel 2014 var motsvarande siffra bara 20 procent.

Mellanåret är ändå bara ett alternativ bland många som gymnasieeleverna fick välja bland olika framtidsplaner.

En fjärdedel har inga planer på studier

Studien visar också att en fjärdedel av eleverna under det tredje eller fjärde året i gymnasiet inte har fattat något beslut om studier efter gymnasiet.

- Gymnasiet är en plats som största delen söker sig till när de inte vet eller kan bestämma vad de vill göra i framtiden, säger direktör Liisa Tenhunen-Ruotsalainen vid Ekonomiska Informationsbyrån TAT som ger ut forskningsrapporten.

Tenhunen-Ruotsalainen oroar sig över att en fjärdedel av gymnasieeleverna inte vet vad de ska göra efter gymnasiet.

Hon säger att de här eleverna skulle behöva stöd och handledning både under och efter gymnasiet. Annars kommer de att finnas bland dem som har en förhöjd risk att bli utslagna senare i livet.

Universitetsstudier lockar allt fler

De flesta gymnasieelever ville studera vid universitet, hela 81 procent valde det här alternativet. Intresset för universitetsstudier har ökat under de senaste tio åren.

Samtidigt lockar yrkeshögskolor allt färre gymnasieelever. Siffran har på tio år minskat från över 50 procent till 36 procent.

52 procent kunde tänka sig att ta ett jobb efter gymnasiet.

Få yrkesskoleelever vill ha mellanår

Av eleverna i yrkesskolor tänker 48 procent söka sig vidare till yrkeshögskola. 90 procent tänkte söka jobb och bara 18 procent funderade på att ta ett mellanår.

- I ljuset av forskningsrapporten är yrkesskoleelever en allt viktigare målgrupp för yrkeshögskolorna, säger forskningschef Reeta Sutinen vid T-Media som gjort studien på uppdrag av Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Elever i yrkesutbildning får enligt rapporten mindre handledning än gymnasielever i frågor som handlar om utbildningsmöjligheter och karriär. Yrkesskoleelever ingår nu för första gången i studien.

Forskningsrapporten bygger på svar från 11 335 högstadie-, gymnasie- och yrkesskoleelever. Ekonomiska Informationsbyrån TAT som beställt rapporten är det finländska näringslivets informationsbyrå.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes