Hoppa till huvudinnehåll

Västankvarns skola i Ingå utan förskolebarn i höst

En röd träbyggnad och en vit rappad byggnad som är Västankvarn skola i Ingå.
Förskoleeleverna går i den röda byggnaden i Västankvarns skola. Ettorna och tvåorna finns också i den byggnaden. Treorna och fyrorna finns i byggnaden till höger. En röd träbyggnad och en vit rappad byggnad som är Västankvarn skola i Ingå. Bild: Marica Hildén / Yle västankvarns skola

Västankvarns skola i Ingå har inga barn i förskolan i höst. I Kyrkfjärdens skola ökar däremot antalet rejält.

Det finns just nu nio barn i förskolan i Västankvarns skola. I höst finns inga barn i förskolan, samtidigt flyttar sju fjärdeklassare till Kyrkfjärdens skola i Ingå kyrkby.

Det leder till att antalet elever minskar betydligt i Västankvarn. Det finns nu 37 elever i skolan, i höst är antalet 30.

Stor förskola i Kyrkfjärdens skola

Förskolan i Kyrkfjärdens skola har nu 13 elever. I höst ökar antalet rätt så mycket då förskolan har 23 elever.

Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Kyrkfjärdens skola i Ingå kyrkby har cirka 140 elever. Kyrkfjärdens skola i Ingå. Bild: Yle/Marica Hildén kyrkfjärdens skola i ingå

Två av eleverna hör egentligen till ett annat skolupptagningsområde.

I Degerby skola minskar antalet i förskolan med en person. Nu finns det tio barn i förskolan, i höst är de nio.

I Merituulen koulu börjar 23 elever i förskolan i höst. Nu har kommunens enda finskspråkiga skola 29 barn i förskolan.

Antalet elever minskar i Ingå

Elevantalet minskar då man ser till hur många som börjar förskolan 2019.

Då beräknas 16 förskolebarn komma till Kyrkfjärdens skola, åtta till Degerby skola och tre till Västankvarns skola.

Vid Merituulen koulu i Ingå kunde trafiken slussas säkrare.
Merituulen koulu finns i Ingå kyrkby och har cirka 200 elever. Vid Merituulen koulu i Ingå kunde trafiken slussas säkrare. Bild: Yle/Monica Slotte merituulen koulu,Ingå,trafiksäkerhet

Fyra barn som är födda 2013 har hemadress i Täkter. I Täkter räknas närskolan ut beroende på var barnen bor.

I den finska förskolan beräknas 25 barn börja hösten 2019.

Störtdykning

Antalet barn i de svenska skolorna ändrar knappt hösten 2020, medan prognosen för Merituulen koulu visar på endast 14 barn.

Hösten 2021 störtdyker siffrorna för de svenska skolorna i Ingå.

Fem barn beräknas börja i Kyrkfjärdens skola, två i Västankvarns skola och tre i Degerby skola. Ett barn i Täkter beräknas börja en svenskspråkig förskola den hösten.

Degerby skola.
Degerby skola har drygt 100 elever då man räknar förskolan med. Degerby skola. Bild: YLE/Monica Slotte degerby skola

Antalet elever i förskolan i Merituulen koulu ser däremot bättre ut enligt prognosen med 21 barn.

Varierande antal födslar under åren som kommer

Siffrorna ser sedan bättre ut igen hösten 2022.

Prognoserna visar att 17 barn börjar i förskolan i kyrkbyn, fyra i Västankvarn och åtta i Degerby. Ett barn i Täkter beräknas välja en svenskspråkig förskola.

En babybody med en bild av en skrattmås och texten Glad i Ingå på.
År 2017 beslöt Ingå kommun att dela ut kläder till nyfödda som en del av landets 100-årsjubileum.. En babybody med en bild av en skrattmås och texten Glad i Ingå på. Bild: Ingå kommun babykläder,Ingå,Västnyland,glad i ingå

År 2017 föddes färre barn igen. Även den finskspråkiga förskolan märker av färre födslar hösten 2023 då de barnen börjar i förskolan.

Antalet elever i skolorna varierer beroende på vilken skola föräldrarna väljer för sina barn. Inflyttning och utflyttning påverkar också antalet.