Hoppa till huvudinnehåll

Eleverna i Sannäs skola i Borgå får lära sig många ämnen på samma gång: “Nu är det roligt i skolan”

Elever sitter vid sina pulpeter. De skriver och ritar koncentrerat.
Elever i ettan jobbar med olika upggifter i egen takt. Elever sitter vid sina pulpeter. De skriver och ritar koncentrerat. Bild: Yle/Lone Widestam elever,undervisning

Modersmål och matematik i all ära; det nya favoritämnet i Sannäs skola heter tema. Att jobba med temahelheter i skolan har visat sig vara en hit och många skolor vill ta efter Borgåskolans sätt att lära ut.

Eleverna i Sannäs skola lär sig på ett helt nytt sätt. Då eleverna kom till skolan i höstas fanns det ett nytt ämne på läsordningen, nämligen tema.

- Jag har det lättare i skolan. Jag är mer motiverad att lära mig då vi har tema, säger Matilda Fransman, som går på sexan.

En flicka och en pojke står vid ett bord och fyller i korsord. Bredvid står det planteringar och myror som de har pysslat.
Att plantera och pyssla myror hör ihop med våren. En flicka och en pojke står vid ett bord och fyller i korsord. Bredvid står det planteringar och myror som de har pysslat. Bild: Yle klassrum,Sannäs,undervisning

- Jag tycker det är lättare i skolan när vi har tema. Jag lär mig bättre, instämmer fjärdeklassaren Emil Nuikka.

Men vad är då tema? Och varför ska det stå tema på läsordningen?

Den nya läroplanen trädde i kraft 2016 och den innehåller många nya element. Det som är nytt för alla skolor är att man ska ha åtminstone en temahelhet per år.

Ett tema består av innehåll från flera olika läroämnen och innehållet kombineras till en större helhet. Tanken är att få eleverna att se saker ur olika synvinklar och få dem att förstå hur allting hänger ihop.

Två flickor tittar fram mellan en kappsäck, några läroböcker och en fågelholk.
Ettorna jobbar med temat "Från frö till planta". Två flickor tittar fram mellan en kappsäck, några läroböcker och en fågelholk. Bild: Yle/Lone Widestam undervisning,undervisningsmateriel,Sannäs,läroböcker

I Sannäs skola har man tagit det hela ett steg längre. I stället för bara den obligatoriska ena temahelheten så har man tema på schemat hela läsåret.

Beroende på årskurs har man mellan fyra och sex teman per läsår.

Just nu har ettorna i Sannäs skola ett tema som heter Från frö till planta och det tas upp via musik, bildkonst, modersmål och litteratur, miljö- och naturkunskap, slöjd och ... ja, listan kan göras lång.

I stället för att ha olika ämnen varje lektion, står det i stället tema på läsordningen. Avsikten är att undervisningen inte ska bli så splittrad.

Alla barnen sitter i en ring i klassrummet. Läraren visar en bild.
Tema är det nya favoritämnet, också bland ettorna. Alla barnen sitter i en ring i klassrummet. Läraren visar en bild. Bild: Yle/Lone Widestam klassrum,klassrumsarbete,Sannäs,klassundervisning,undervisning

Man jobbar med samma tema i flera veckor. Man lär sig bättre och man minns bättre då man jobbar länge med samma sak; det är både elever och lärare överens om.

- Det känns som att man inte hoppar från en sak till en annan. Det är en sak, men ändå varierande och mycket fakta, säger Cassandra Lopez som går på femman.

Fyra flickor sitter runt ett bord och jobbar. Skriver och läser på sin tablett.
Man får jobba i grupp, parvis eller ensam. Det sätt som passar en bäst. Fyra flickor sitter runt ett bord och jobbar. Skriver och läser på sin tablett. Bild: Yle/Lone Widestam undervisning,klassrum,klassrumsarbete,klassundervisning

- Jag tycker om att ha tema. Det är bättre än hur vi lärde oss och jobbade i fjol. Man stressar mindre och så är det inte lika mycket prov som man måste stormläsa till, säger Matilda Fransman.

En annorlunda skola

Jessica Gillberg är pedagogisk ledare i Sannäs skola och har tillsammans med sina lärarkolleger läst igenom den nya läroplanen och börjat om från början – från helt tomt bord.

- Vi ville skapa en annorlunda skola för barnen. Vi kände att vi hade elever som inte riktigt var motiverade.

Två papper med vårkryss. Pennor och suddgummi liger på pappret.
Två papper med vårkryss. Pennor och suddgummi liger på pappret. Bild: Yle uppgifter,Sannäs,korsord

Gillberg säger att personalen också hade märkt att studieprestationerna i skolan hade försämrats.

- Vi vill ha en skola där eleverna känner att det är roligt att komma till skolan och det ska kännas som om man får ut det man behöver och har användning för.

Unikt att alla elever jobbar med tema hela läsåret

Den nya läroplanen förutsätter att man ska ha en ämnesövergripande helhet per läsår, eller temahelhet som det också kallas.

På väggen hänger uppgifter i plastfickor som eleverna ska göra, plus en massa annan information om temat.
Klass sex jobbar med temat "Den blå planeten". På väggen hänger uppgifter i plastfickor som eleverna ska göra, plus en massa annan information om temat. Bild: Yle undervisning,geografi (läroämnen),Sannäs

Alla skolor ska i någon mån pröva på det, men att man gör det ända från ettan till sexan och håller på hela läsåret är unikt. Det säger Iida-Maria Peltomaa, som är expert på den nya läroplanen.

- Ingen annan skola jobbar på samma sätt som Sannäs skola, säger hon.

”Man får själv bestämma”

Arbetssättet är nytt för både lärare och elever. Innan man sätter i gång med ett tema sätts konkreta mål upp. Både elever och lärare har full koll på målen.

För eleverna betyder tema mer valfrihet och att man lär sig på ett sätt som passar en själv bäst.

Varje temahelhet består av olika uppgifter. Det finns uppgifter som ska göras och uppgifter som man får göra, alltså frivilliga uppgifter.

Fortsättningsvis har läraren ansvar för undervisningen. Läraren undervisar, planerar uppgifter, handleder och utvärderar arbetet tillsammans med eleverna.

Det handlar mycket om att lära ut studiehandledning och studieteknik.

På anslagstavlan hänger det många plastfickor med olika uppgifter i.
Det finns uppgifter som ska göras ... På anslagstavlan hänger det många plastfickor med olika uppgifter i. Bild: Yle uppgifter,Sannäs,undervisningsmateriel
På väggen hänger uppgifter i plastfickor som eleverna ska göra.
... och uppgifter som får göras. På väggen hänger uppgifter i plastfickor som eleverna ska göra. Bild: Yle undervisningsmateriel,Sannäs,tema,läroplaner

- Man får själv bestämma vad man jobbar med och man får jobba i par, i grupp eller helt för sig själv. Det är kanske mer ansvar. Man måste se till att alla uppgifter blir gjorda, berättar femteklassaren Cassandra Lopez.

Målet med temahelheterna är att barnen ska vara aktiva och undersöka själva. De ska också vara aktiva och delaktiga i sin inlärningsprocess.

En flicka klipper i ett papper. Hon ser väldigt koncentrerad ut.
Att klippa kräver koncentration. En flicka klipper i ett papper. Hon ser väldigt koncentrerad ut. Bild: Yle/Lone Widestam Sannäs,klassundervisning,skolelever

- De har redan lärt sig att nu jobbar vi, och nu har jag ansvar för att det här blir gjort. De har jättebra diskussioner om det som de jobbar kring.

Allt efter som uppgifter blir gjorda så prickar eleverna själv av dem. Då förstaklassarna har gjort en uppgift får en del av blomman färgläggas och då hela blomman är klar har man lärt sig det som krävs.

En teckning av en blomma som ska färgläggas.
Blommans olika delar färgläggs allt efter som uppgifterna blir gjorda. En teckning av en blomma som ska färgläggas. Bild: Yle/Lone Widestam teckningskonst,blommor (växtdelar)

Styrkorna kommer fram

Alla - elever, lärare och de på hemmafronten - är överens om att man ska fortsätta jobba med temahelheter i skolan.

- De absolut finaste har varit att se hur elever som tidigare har haft det svårt i skolan nu har hittat arbetsglädje och tycker att det är roligt i skolan, säger Gillberg.

Både elevernas och lärarnas styrkor kommer fram på ett helt annat sätt.

- Vi vill att eleverna hittar sina styrkor och sitt sätt att lära. Samtidigt understryker vi betydelsen av att lära av varandra och se styrkan i olikheterna, berättar Gillberg.

Jag känner att jag på riktigt förstår vad det är man talar om i skolan― En elevs kommentar till lärare Jessica Gillberg

Responsen har enbart varit positiv. Också lärarna har nu hittat styrkor hos varandra och hittat en helt annan arbetsglädje.

- Nu är jag inte ensam med min klass och mitt arbete utan vi sitter och arbetar tillsammans. Vi hjälper varandra och delar med oss av material. Vi alla kan olika saker.

- Det har blivit ett tänk som genomsyrar hela kollegiet och vi har sett styrkan i att göra det här jobbet tillsammans i stället för att kämpa på egen hand, säger Gillberg.

Nu förstår jag varför jag ska lära mig det här― En elevs kommentar till lärare Jessica Gillberg

Andra skolor vill ta efter

Intresset för det Sannäs skola gör har väckts också bland andra skolor i Borgå och det är möjligt att experimenteringslusten sprider sig.

En pojke och en flicka sitter vid sin pulpet och ritar myror i en myrstack.
Myror - ett klart vårtecken En pojke och en flicka sitter vid sin pulpet och ritar myror i en myrstack. Bild: Yle/Lone Widestam bildkonst,Sannäs,klassrumsarbete,undervisning

- Många andra skolor har velat kopiera Sannäs modell, men det är inte meningen. Det viktiga med temahelheter är processen, hur man når målet tillsammans.

Det säger Iida-Maria Peltomaa, som är expert på den nya läroplanen och som har rest runt till olika skolor i Finland för att hjälpa skolor med just temahelheter.

- Problemet är ofta det att det inte finns en kultur i skolan där lärare samarbetar.

Enligt Peltomaa är det svårare att få i gång temahelheter i grundskolans högre klasser eftersom man läser särskilda ämnen med flera lärare och specifika ämneslärare.

I de lägre klasserna är man mer öppna för att pröva nya inlärningsmetoder.

Läs också