Hoppa till huvudinnehåll

Hangö hamn vill flytta stenmur - staden upplever att Museiverket har gett motstridiga utlåtanden

Flygfoto över Västra hamnen i Hangö.
Hangö hamn vill flytta på en vågbrytare och en stenmur. Flygfoto över Västra hamnen i Hangö. Bild: Hangö hamn Västnyland,Hangö,hamn,Hangö hamn,västra hamnen i hangö

Hangö hamn vill flytta en stenmur och en vågbrytare i samband med arbetena i Västra hamnen.

Hangö stad tycker att Museiverket har gett motstridiga utlåtanden om stenmuren.

Då hamnen sökte om vattenlov ansåg Museiverket att stenmuren vid Högholmen kan flyttas och hade ingenting att tillägga.

Nu när hamnen ansöker om åtgärdstillstånd har Museiverket mera synpunkter.

I ett utlåtande till Hangö stads byggnadstillsyn säger Museiverket att stenmuren borde bevaras enhetlig och i sin ursprungliga form och att det borde beaktas då planerna utvecklas.

Hangö miljönämnds beviljade åtgärdstillståndet på sitt möte på måndagen (14.5).

Förutom att flytta stenmuren och vågbrytaren vill Hangö hamn lägga ytbeläggning på en lagerplan, installera dagvattensystem samt uppföra staket och belysning.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland