Hoppa till huvudinnehåll

Nej till bom och skyddade sopkärl i Östra hamnen i Hangö - men lekplats blir verklighet

Hamn med motor och segelbåtar. Blå himmel syns i bakgrunden och röda byggnader.
Hamn med motor och segelbåtar. Blå himmel syns i bakgrunden och röda byggnader. Bild: Yle/ Anna Björkqvist Hangö,Västnyland,östra hamnen

Gästhamnen i Östra hamnen i Hangö fick ny service förra året då HSF Marine, Hangö segelförenings aktiebolag, tog över ansvaret. Bolaget har tillsammans med staden fört diskussioner om hur hamnen borde utvecklas.

Bland annat en öppningsbar bom och en inhägnad med kodat lås till sopkärlen fanns med på önskelistan.

Tekniska nämnden valde att inte godkänna förslagen.

Risk att sopor lämnas utanför ifall kärlen är inhägnade

Runt sopkärlen ville man placera en inhägnad med kodat lås. Det för att förhindra att sopor som inte är från hamnverksamheten slängs i kärlen. Soppunkten har i flera år fyllts med skräp som inte hör hemma där.

Till planerna hörde också öppningsbar bom för att förebygga trafik ut på stenkajen, det vill säga den delen av hamnen där man sålt yoghurtglass ett antal år. Bommen skulle placeras mellan hamnkontoret och HSF:s tidigare restaurangbyggnad. Man har redan i flera år strävat efter att begränsa trafiken med skyltar men de har inte haft önskad effekt.

Tekniska nämnden beslöt på sitt möte i onsdags (16.5) att varken godkänna inhägnaden eller bommen.

Ifall sopkärlen skyddas med kodat lås finns risken att folk lämnar sopor utanför ihägnaden, menar man från nämnden. Sopor som lämnas utanför kärlen tenderar dessutom att locka till sig måsar.

En ljusgrå och mörkgrå byggnad i Östra hamnen i Hangö som är hamnkontor.
Blomkrukor har tidigare fått agera väghinder. En ljusgrå och mörkgrå byggnad i Östra hamnen i Hangö som är hamnkontor. Bild: Marica Hildén / Yle hangö hamnkontor

För att förhindra trafik mellan sjösättningsrampen och hamnkontorets uteservering vill HSF Marine placera ut blomlådor som trafikhinder. Tidigare år har krukor fungerat som tillfälliga hinder. Blomlådorma fick grönt ljus i nämnden.

Lekplats längre från havet

HSF Marine, har fått önskemål från kunder om en lekplats som nu ska förverkligas.

Lekplatsen placeras ändå inte som förslaget invid hamnkontorets parkeringsplats eftersom det skulle innebära en säkerhetsrisk med tanke på närheten till havet.

Istället ska lekplatsen byggas på gräsmattan intill där det är skuggigt och den befinner sig på ett rimligt avstånd från vattnet. En lekplats har funnits på gräsplanen tidigare och den nya kommer att placeras några tiotals meter ifrån den gamla platsen.

Pengar för lekplatsen tas från HSF Marine och den kommunaltekniska avdelningens investeringsbudget.

Läs också