Hoppa till huvudinnehåll

Barn får inte glömmas bort när psykiskt sjuka föräldrar vårdas

familj på promenad
Barnen får inte glömmas bort medan en psykiskt sjuk förälder vårdas. familj på promenad Bild: Nadine Mabinda pappa

Barn riskerar att falla mellan stolarna medan deras föräldrar får vård för psykisk ohälsa. Det framkommer ur en ny granskning gjord av Statens revisionsverk.

- Vi har granskat hur minderåriga barn beaktas i de vuxnas mentalvårdstjänster. Enligt lagstiftningen ska också barnens behov för stöd och vård utredas då en vuxen klient söker sig till vården, säger Sari Hanhinen, ledande effektivitetsrevisor på Statens revisionsverk.

Granskningen bygger på intervjuer gjorda på många plan, vid vuxenpsykiatriska polikliniker, vid hälsovårdscentraler och inom företagshälsovården. För granskningen skickade man också ut en enkät till enheter inom vuxenpsykiatrin.

- Vi kom fram till att största delen av instanserna är medvetna om lagstiftningen och strävar till att beakta barnen. Men i praktiken gör man inte alltid det, säger Hanhinen.

Bild på Sari Hanhinen, ledande effektivitetsrevisor Statens revisionsverk
Sari Hanhinen är ledande effektivitetsrevisor på Statens revisionsverk. Bild på Sari Hanhinen, ledande effektivitetsrevisor Statens revisionsverk Bild: Privat Sari Hanhinen

Det kan handla om tidsbrist eller okunskap om barnens möjliga stödbehov. Det kan också handla om att personalen på en instans tror att barnets behov redan utretts tidigare av någon annan berättar Hanhinen.

Det finns också skillnader mellan de olika vårdinstanserna. Enligt granskningen fungerar samarbetet mellan vuxenpsykiatrin och social- och hälsovårdstjänsterna för barn bättre än samarbetet mellan hälsovårdcentralerna och barnskyddet eller övriga barntjänster.

Flera hundra miljoner euro kunde sparas

Enligt Statens revisionsverk skulle samhället spara hundratals miljoner euro om man i ett tidigt skede stöder barn som har psykiskt sjuka föräldrar.

- Det handlar om att man borde ta hand om problemen i ett tidigt skede för senare blir kostnaderna mycket högre, säger Hanhinen.

Genom att tidigt stödja barnen kan man motverka marginalisering av olika slag som medför olika kostnader.

Den vanligaste orsaken till varför ungdomar går i invalidpension i Finland är till följd av psykiska störningar. År 2016 låg utgifterna för invalidpensioner på 736 miljoner euro, vilket var 38 procent av de totala invalidpensionsavgifterna.

Bryta stigmat

Alexandra Biaudet arbetar som psykiatrisk sjuksköterska på Center för mental- och beroendevård Horisonten i Vasa. Hon konstaterar att diskussionen om att beakta barnen i mentalvårdstjänsterna har pågått under en längre tid.

- Redan på 1990-talet pratade man mycket om det här. Då satte man in olika skolningar för att föra barnen på tal inom vårdförhållanden, säger Biaudet.

samtal om livet, radio vega
Det är viktigt att föräldrar pratar om sin psykiska ohälsa med sina barn, säger psykiatriska sjukskötaren Alexandra Biaudet. samtal om livet, radio vega Bild: YLE/ Privat foto alexandra biaudet

Hon konstaterar att de patienter hon träffar som har barn i princip alltid också diskuterar barnens situation.

Vidare betonar Biaudet att det viktigaste vore att föräldrarna vågar prata om sin psykiska ohälsa och om vården de får med sina barn.

- Men väljer föräldrar att tala om det med sina barn är en annan sak. Föräldrar är ju föräldrar och är ansvariga för den uppfostran de vill ge sina barn.

Enligt Biaudet är det inte alltid frågan om att föräldrarna inte erbjuds stöd för barn. Utan föräldrarna förstår inte alltid varför de borde tala om sin psykiska ohälsa med sina barn.

- När någon mår dåligt i familjen lider hela familjen av det på olika sätt.

Öppen vård kan vara fördel för familjer

Trenden för tillfället är att den psykiatriska vården erbjuds genom öppen vård i stället för anstaltsvård. Det kan vara en fördel för barnfamiljerna för då tas hela familjen i hänsyn till exempel via hembesök.

- Det har visat sig vara en bra metod om den görs i ett tidigt vårdskede. För då ser man hur familjen har det då förälderns diagnos inte berättar hur man har det därhemma, säger Hanhinen.

I sin granskning rekommenderar därför revisionsverket nu att Social- och hälsovårdsministeriet ser över om familjerna får tillräckligt med stöd i hemmen.

En annan rekommendation är att ministeriet ska uppmana landskapen att beakta familjerna i planeringen av tjänsterna i den kommande social- och hälsovårdsreformen.

Länk till granskningen insatt kl. 10.39 / JE

Läs mera:

Minerva Peijari

”Viktigast var det att få höra att det är okej att vara psykiskt sjuk”

Hur ska du som närstående bemöta din vän som mår dåligt? Minerva Peijari, som själv lidit av psykisk ohälsa, säger att vänner måste stöda den som är sjuk, men att de ska inte behöva bära allt ansvar.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes