Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöternas anpassningspensioner slopas – bidrag på 5000 euro försvinner

Riksdagens plenisal under ungdomsparlamentet.
Riksdagens plenisal under ungdomsparlamentet. Bild: Yle/Vivi Lehtonen riksdagen,Plenisal

Riksdagens talman Paula Risikko och alla riksdagsgruppernas ordförande, förutom Sannfinländarnas, har tillsammans beslutat att systemet med anpassningspensioner för riksdagsledamöterna ska slopas. I stället ska alla riksdagsledamöter få en anpassningspenning.

De anpassningspensioner som har fått stor negativ uppmärksamhet i den offentliga debatten har rört sig om summor på upp till 5000-6000 euro per månad, om en avgående riksdagsledamot också har haft ministeruppdrag. Andra löneinkomster har inverkat negativt på bidragets storlek, men kapitialinkomster har inte gjort det.

Redan tidigare har man försökt komma åt det här. För de riksdagsledamöter som har blivit invalda i riksdagen år 2011 eller senare betalas en anpassningspenning.

"Det har inte motsvarat medborgarnas rättsuppfattning"

Meningen med anpassningspenningen är att före detta yrkespolitiker ska ha en möjlighet till ersättning för inkomstbortfall under den tid som de eventuellt är tvungna att söka nytt jobb, efter att de inte längre sitter i riksdagen.

Enligt det nya förslaget kommer alla, också de som har varit invalda före år 2011, att få anpassningspenning.

- De höga anpassningspensionerna som har uppmärksammats i medierna har inte motsvarat medborgarnas rättsuppfattning. Det ändrar vi på nu, säger talman Paula Risikko.

Förslaget baserar sig på ett medborgarinitiativ i frågan.

Anpassningspenningen är kortvarigare än anpassningspensionen. Den betalas ut i 1-3 år beroende på hur länge personen har suttit i riksdagen.

Anpassningspenningen blir drygt 2000 euro

Den lägsta nivån på anpassningspenningen är idag 1790 euro och ett alternativ är att höja den till 2050 euro. Andra inkomster, också kapitalinkomster, inverkar på bidragsnivån så att penningen minskar då man har andra inkomster.

Riksdagsledamöterna måste sitta i riksdagen i åtminstone ett år för att få rätt till penningen. Idag måste man vara riksdagsledamot i minst tre år för att kunna ansöka om den.

"Dinosauriepensioner" finns kvar

Arbetsgruppen har också sett över lagen om riksdagsledamöternas, ministrarnas och europaparlamentarikernas ålderspensioner.

Enligt en gammal modell räknas pensionen ut på basis av inkomster för de senaste 15 åren. Det innebär att inkomster som en person har haft före det, till exempel ministerinkomster, inte beaktas i pensionen.

För att ändra på det här, kommer inkomster från hela karriären att beaktas. Det kommer att höja en del pensionerade politikers pension. Det här är en orsak till att den sannfinländska gruppen inte ställer sig bakom förslaget.

- Vår grupp var inte färdig att höja nivån på anpassningpenningen och i synnerhet inte på ministerpensionerna, de så kallade dinosauruspensionerna, säger Sannfinländarnas gruppordförande Leena Meri.

Lagförslaget ska ges i höst så att lagen ska kunna träda i kraft nästa vår.