Hoppa till huvudinnehåll

Blomningen av blågröna alger kan komma i gång tidigare än normalt

Ett fraktfartyg åker sydväst om Hangö med en enorm mängs blågröna alger blandat i vattnet.
Blågröna alger i Finska viken sommaren 2016. Ett fraktfartyg åker sydväst om Hangö med en enorm mängs blågröna alger blandat i vattnet. Bild: Gränsbevakningsväsendet. Blågröna alger,blågrönalger,Cyanobakterier,alger,hav,fraktfartyg

Den varma försommaren kan sätta sina spår i algblomningen i sommar. I det stora hela verkar läget med blågröna alger minska på vissa håll i Östersjön.

Eftersom maj månad har varit väldigt varm i jämförelse kan blomningen av blågröna alger komma i gång tidigare.

- Havsvattnet blir varmare snabbare än normalt, och blågröna alger behöver just värme för att växa, säger Mika Raateoja, forskare på Finlands miljöcentral.

Trenden går åt rätt håll. De värsta blomningarna skedde runt millennieskiftet― Mika Raateoja

Hur riklig blomningen blir beror sedan på många andra faktorer, såsom näringsmängden i vattnet.

Algläget i Östersjön har på många håll gått åt ett bättre håll under 2000- och 2010-talen, berättar Raateoja.

- Trenden går åt rätt håll. De värsta blomningarna skedde runt millennieskiftet, säger Raateoja.

Den positiva trenden märks främst i Finska viken. Läget varierar enormt från år till år och också lokalt kan utvecklingen vara en annan.

Algblomningen i Bottenhavet ökar

I mitten av 00-talet började algblomningarna i Bottenhavet utanför Österbottens och Satakundas kust. Enligt Raateoja ser Bottenhavets algutveckling ut att gå åt ett helt annat håll än Finska vikens.

- Näringshalterna går långsamt uppåt i Bottenhavet, säger Raateoja.

Det näringsrika vattnet i Bottenhavet kan komma att påverka också Finska viken. När friskt vatten kommer in från Atlanten så lägger det sig i Bottenhavets djup, vilket i sin tur trycker vidare det näringsrika vattnet till Finska viken.

Bottenhavets algsamlingar finns längre ut

Anna Bonde samlar bland annat data kring algblomningar längs den österbottniska kusten och i landskapets sjöar och åar. Hon har inte märkt av de algblomningar i Bottenhavet som Raateoja talar om.

- Eftersom han jobbar på miljöcentralen och ser på havet som en helhet så syftar han väl på det öppna havet, säger Anna Bonde.

anna bonde står inomhus. på bilden porträtteras hennes ansikte och axlar. hon har kort hår och en mörk tröja på sig.
Anna Bonde hoppas att de stora algbältena inte når Österbottens kust. anna bonde står inomhus. på bilden porträtteras hennes ansikte och axlar. hon har kort hår och en mörk tröja på sig. Bild: Yle/ Axel Brink människan (art)

Bonde konstaterar att algläget varierar mycket beroende på vädret.

- De senaste somrarna har det varit ganska svalt och blåsigt. Då har det varit mindre, säger Bonde.

I Österbotten är problemet störst i insjöarna.

- De här stora algbältena har inte kommit till Österbottens kust ännu i alla fall. Vi får väl hoppas att de inte kommer heller, säger Bonde.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle