Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges Radio: Privata tandläkare väljer bort barn och unga

Tänderna
Tänderna Bild: Mostphotos Tandtråding,Tand- och munhygien,munhygien,tänderna,tandläkare,hälsa,munnen,tandvård,speglar,hygienist,Floss,cavity,tandköttet,tänder

I Sverige har regeringen höjt åldersgränsen för gratis tandvård för barn och unga. Det har lett till att privata tandkliniker säger upp avtal om att behandla barn och unga, eftersom äldre barn behöver dyrare vård. Köerna riskerar att bli längre inom den offentliga tandvården, rapporterar Sveriges Radio.

I Sverige kan privata tandkliniker teckna avtal med regioner och landsting för att ta emot barn och unga, som får gratis tandvård. Klinikerna får en ersättning för barnen, men ersättningen ser olika ut inom landets olika regioner och landsting.

Den vanligaste modellen att tandläkaren får en fast summa för varje behandlat barn, oavsett vilken behandling patienten har fått, rapporterar Sveriges Radio.

Sveriges Radio har intervjuat Sven Bågesund som är ordförande för Privattandläkarna i Jönköpings län. Han säger att det är ett problem att ersättningen är lika stor för alla patienter.

– Och den tar ingen hänsyn till om det skulle dyka upp några patienter med väldigt stora vårdbehov, vilket det också har gjort nu när det kommit många nyanlända från Mellanöstern med väldigt dåliga tänder, säger privattandläkaren Sven Bågesund till Sveriges Radio.

Risk för att patientflödet till Folktandvården ökar

Från och med nästa år ska barn och unga få gratis tandvård ända till och med det år de fyller 23.

Privattandläkarna har beställt en rapport som har kommit fram till att det nuvarande ersättningssystemet i Sverige inte räcker till när fler äldre barn får gratis vård, eftersom de äldre barnen behöver dyrare behandlingar än små barn. Enligt rapporten är det bättre med en ersättning som baserar sig på den vård som ges till patienten och inte en fast summa.

Sveriges Radio har också intervjuat en representant för Kalmar län, som tror att den offentliga Folktandvårdens kliniker kan få längre köer, då privattandklinikerna säger upp avtal.