Hoppa till huvudinnehåll

Många vill se ett tvåspråkigt skolcampus i Kristinestad – SFP ser ingen framtid för rapport om campus

Kristinestads gymnasium.
Ett utökat samarbete mellan gymnasierna i Kristinestad är endast möjligt ifall skolorna finns på samma plats i samma campus. Kristinestads gymnasium. Bild: YLE kristinestads gymnasium

Ett gemensamt skolcampus mellan de finsk- och svenskspråkiga skolorna i Kristinestad är en grundläggande förutsättning för utökat samarbete. Det anser en arbetsgrupp i staden.

I januari förra året tillsattes en arbetsgrupp av stadsstyrelsen som några månader senare presenterade sitt förslag.

Sedan tillsattes en annan arbetsgrupp av stadsdirektören Riitta El-Nemr som nu har kommit fram till i stort sett samma resultat som den tidigare arbetsgruppen.

Det vill säga att ett utökat samarbete mellan gymnasierna är endast möjligt ifall skolorna finns på samma plats i samma campus. Tanken är att också högstadierna skulle ingå i samma campus.

Men man har inte varit enig inom gruppen.

- Jag ser ingen större framtid för den här rapporten, säger svenskspråkiga utbildningsnämndens ordförande och medlem i arbetsgruppen Henrik Antfolk (SFP).

Enligt Antfolk kan ett utökat samarbete mellan skolorna fungera lika bra även om de inte är under samma tak.

Nu eller aldrig

Inom Samlingspartiet ställer man sig positiva till ett gemensamt campus och enligt Petri Pihlajaniemi, viceordförande i finskspråkiga utbildningsnämnden, kan det här vara sista chansen till en sådan lösning.

- Om det inte sker nu, så sker det aldrig. Vi har ett bra läge nu när inga beslut ännu har fattats gällande renoveringen av svenska högstadiet. Jag hoppas verkligen att vi får ett gemensamt skolcampus.

- Inte kommer det att vara lätt att köra igenom det, men jag tycker det skulle vara vettigt. Tvåspråkigheten är en rikedom, nu borde man visa det.

Enligt Pihlajaniemi skulle det vara smart även ekonomiskt.

- En renovering av svenska högstadiet skulle kosta kring nio miljoner euro. Om man skulle flytta skolorna under samma tak vid finska skolorna, skulle eventuella tillbyggnader kosta 2-3 miljoner euro, säger han.

Elever och föräldrar positiva

Inom arbetsgruppen ville man även höra vad eleverna och deras föräldrar tycker om idén om ett gemensamt skolcampus och därför gjordes en enkätundersökning bland kommuninvånarna.

Av de 688 personer som svarade på enkäten var en klar majoritet av den åsikten att fördelarna överväger nackdelarna. Det här gällde så väl svenskspråkiga som finskspråkiga.

Bland elevkårerna poängterade man att ett gemensamt campus bland annat skulle göra skolorna mer attraktiva, språkkunskapen skulle bli bättre och det skulle ge mer säkerhet med tanke på skolornas överlevnad i staden.

Rapporten har nu lämnats in till stadsdirektören och den kommer antagligen att behandlas i stadsstyrelsen redan på nästa möte.

Läs också