Hoppa till huvudinnehåll

Undersökning visar hurdan den finländska chefen är: Kunnig med fötterna på jorden, men dålig på att inspirera människor

En chef står och talar inför några människor kring ett mötesbord.
För finländska chefer hamnar människorna lätt i skymundan, enligt undersökningen. En chef står och talar inför några människor kring ett mötesbord. Bild: Mostphotos/Matej Kastelic Chef,Ledarskap,möten

Den typiska finländska chefen är en ingenjörsmässig siffernisse, oförmögen att inspirera sina underlydande. Ungefär den bilden skapar den första omfattande nätverksundersökningen av finländskt ledarskap.

Det är Arbets- och näringsministeriet som har beställt undersökningen som lyfter fram goda och dåliga sidor i finländska chefers ledarskap.

Vi tar de goda sidorna först. Finländska chefer besitter framför allt en stor sakkunskap och förståelse för processer. Det har enligt undersökningen att göra med att de vanligtvis har avancerat från arbetstagarledet.

Någon tradition med proffsdirektörer har Finland inte.

Andra goda egenskaper hos finska chefer är att de inte betonar hierarkin, utan i stället är anspråkslösa, håller fötterna på jorden och delar värdegrund med sina underlydande.

Det sista är å andra sidan sammankopplat med en dålig egenskap som tillskrivs cheferna, nämligen att deras ambitionsnivå är för låg. Blir det för mysigt och enigt i arbetsgemenskapen så slocknar kreativiteten, enligt undersökningen.

Siffror framom människor

Den mest framträdande nackdelen med finländskt ledarskap har att göra med ingenjörsmässigheten. Koncentrerar man sig enbart på siffrorna, kommer människorna lätt i andra hand.

Undersökningen pekar på finska chefers oförmåga att inspirera sina underlydande och få dem att känna att deras arbete är viktigt.

- Av framtidens chefer förväntas allt större närvaro och växelverkan. Det är fråga om att skapa förtroende, säger Margita Klemetti, direktör för det projekt inom Arbets- och näringsministeriet som har beställt undersökningen, Arbetsliv 2020.

- Efter utvecklingsarbete kan den finländska ledarstilen bli en konkurrensfördel för oss i framtiden, tillägger hon.

Läs mera:

Alf Rehn läser text på en ipad

Ledare misslyckas, fumlar och ljuger - Alf Rehn förklarar varför det här är en bra sak

Många chefer är rädda för att göra bort sig eller misslyckas i sitt arbete. Det här är helt fel, hävdar professorn i ledarskap Alf Rehn. Han säger att ledarskap handlar om att handskas med misslyckanden och motsägelser.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes