Hoppa till huvudinnehåll

"Då polisen saknas, hur gör du brottsanmälan?" Då polisen försvinner förskönas brottsstatistiken - se läget i din kommun

Illustration över en polisbil som kör på en väg.
Illustration över en polisbil som kör på en väg. Bild: Eetu Pietarinen/ Yle Polis

I de östra delarna av landet har brottsanmälningarna till och med halverats då poliskontoren har försvunnit från orterna. A-studios utredning vittnar om att fenomenet gäller i hela landet.

Forskaren och pensionerade poliskommissarien Heikki Mansikka-aho ögnar igenom statistiken över brottsanmälningarna i Södra Savolax.

I Kangasniemi har brottsanmälningarna sjunkit med nästan sextio procent under det senaste decenniet. Den nedåtgående trenden är nästan lika brant också i Juva och Mäntyharju.

Samtidigt sjunker brottsanmälningarna inte i samma takt i S:t Michel som är landskapets centralort. Där har brottsanmälningarna minskat med en femtedel under samma tidsperiod, vilket motsvarar genomsnittet för hela landet.

I statistiken har man beaktat förändringen i populationen. Statistiken är vacker. Brottsligheten minskar och landsbygden är allt tryggare, eller hur?

Laddar...

Den förre poliskommissarien tolkar ändå statistiken på ett annat sätt.

- Då det inte finns några poliser, så vart anmäler du brotten då? konstaterar Heikki Mansikka-aho.

"Polisens verksamhet behöver inga väggar"

Tiotals polisstationer och servicepunkter stängdes runt om i landet år 2009 då polisens förvaltningsstruktur förändrades inom ramen för reformen Pora.

- Man tänkte att det räcker att polisen har hjul under och att inga väggar behövs, förklarar Mansikka-aho.

Heikki Mansikka-aho
Forskaren Heikki Mansikka-aho Heikki Mansikka-aho Bild: Sasha Silvala / YLE Polis,forskare,Heikki Mansikka-aho

Målsättningen med Pora var att trygga jämlik service oavsett var man bor. Enligt forskaren lyckades man inte uppfylla det målet.

- Tryggheten har minskat speciellt i mindre kommuner där avståndet till de centrala polisstationerna är långt.

Mansikka-aho var tidigare poliskommissarie vid polisinrättningen i Östra Finland. Nu jobbar han med en doktorsavhandling om effekterna av Pora-reformen.

Grafik.
Grafik. Grafik

"Jag såg byapolisen växa fram och dö"

Polisstationen i Juva i Södra Savolax tystnade för gott förra året. Elektriciteten på stationen har inte kapats. Pensionerade polisen Jukka Kietäväinen tänder belysningen.

- Här satt alltid en polis och tog emot brottsanmälningar. Förhören fördes där i ändan av korridoren där brottsutredarna jobbade.

Kietäväinen jobbade flera år på polisstationen.

- Jag såg byapolisen växa fram och dö. Som flest jobbade ett tjugotal personer här.

Jukka Kietäväinen.
Pensionerade polisen Jukka Kietäväinen. Jukka Kietäväinen. Bild: Sasha Silvala / YLE Polis,Jukka Kietäväinen

Då polisen har lämnat Juva har brottsanmälningarna minskat med 60 procent sedan 2008.

Det värsta problemet är enligt Kietäväinen att polisen känns avlägsen och svår att närma sig.

- Tröskeln att ringa till 112 är mycket hög. Om man får något annat nummer är det inte säkert att någon svarar.

Forskaren Heikki Mansikka-aho menar att kommunerna som Juva i Södra Savolax motsvarar den allmänna utvecklingen på landsbygden.

- I dessa kommuner har man först minskat polisens resurser och sedan har man i ett senare skede stängt stationerna.

Mansikka-aho bedömer att brottsanmälningarna har minskat mest i de kommuner där avståndet till centrala polisstationer är långt.

- I landskapens huvudstäder har brottsanmälningarna inte minskat i samma takt.

Befolkningen föråldras och brottsligheten minskar därefter

Enligt A-studios utredning gäller fenomenet i kommunerna i Södra Savolax också i hela landet. Brottsanmälningarna minskade mest på orter där polisstationerna hade stängts.

Däremot var skillnaderna inte lika stora mellan de mindre kommunerna och centralorterna i landskapen som i exemplen från Södra Savolax.

Grafik.
Grafik. Grafik

Det har inte forskats i fenomenet och det finns inga klara svar på vad fenomenet beror på.

Att polisen har lämnat en ort påverkar sannolikt brottsligheten som kommer till kännedom på dessa orter, tror Hannu Niemi som är planerare vid institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet.

- Det kan påverka såväl tröskeln för att göra en brottsanmälan som polisens övervakning.

Också andra faktorer än att polisen lämnar en ort inverkar i bakgrunden.

- På de orter där befolkningen minskar minskar också den verkliga brottsligheten, säger Niemi.

Den brottslighet som kommer till polisens kännedom har minskat under några årtionden i Finland. Till exempel stölderna har minskat.

Grafik.
Grafik. Grafik

Enligt Niemi har brottsligheten verkligen minskat. Fenomenet märks också i studier som behandlar dold brottslighet.

Den största orsaken till att brottsligheten minskar är att befolkningen åldras. De flesta brotten begås av män i åldern 15-30. Då deras andel av befolkningen blir mindre märks det genast i brottsstatistiken.

A-studio bekantade sig med materialet efter Pora-reformen och beaktar därför inte förändringar i befolkningen över en längre tidsperiod.

"Brottsanmälan online ersätter inte polisen"

Forskaren Mansikka-aho bedömer att det minskande antalet brottsanmälningar inte i första hand förklaras med att brottsligheten skulle ha minskat.

- Det är självklart att det förekommer dold brottslighet.

Mansikka-aho motiverar det bland annat med att trafikförseelserna har minskat i samma grad som övriga brott så länge det inte finns automatisk trafikövervakning på orten. Det tyder på att polisens övervakning har minskat.

I sitt licentiatarbete märkte Mansikka-aho att polisens trafikövervakning minskade efter Pora-reformen främst ute på den glesaste landsbygden. I mellersta Finland minskade trafikövervakningen med en fjärdedel och i Norra Karelen med nästan 40 procent.

Enligt polisstyrelsen förklarar det minskade antalet polisstationer inte ensamt de färre polisanmälningarna på landsbygden.

- Man kan inte otvetydigt finna ett orsakssamband med längre distanser till polisstationer. En brottsanmälan till polisen går att göra på flera sätt än att besöka en polisstation, säger polisöverinspektör Heikki Lausmaa.

Enligt Mansikka-aho har den elektroniska brottsanmälan inte ersatt polisstationernas funktion på landsbygden.

- Tröskeln att göra en elektronisk brottsanmälan är hög. Det finns också äldre personer som inte kan göra en elektronisk brottsanmälan.

Hannu Niemi vid institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet påpekar att äldre personer gör brottsanmälningar i högre grad än unga personer. Trots det får polisen vetskap om allt färre fall av stölder.

Anmälan om ringa brott kan ha fallit bort

Polisstyrelsen bedömer att de minskade brottsanmälningarna kan bero på de regionala skillnaderna i hur brottsligheten är strukturerad. Det kan hända att människor låter att bli att göra en brottsanmälan vid ringa brott ifall det känns som en för stor börda att anmäla brottet.

- På de glesbefolkade orter där det inte längre finns en polisstation kan tröskeln att anmäla brott ha stigit, säger Hannu Niemi.

Hannu Niemi
Planerare Hannu Niemi. Hannu Niemi Bild: Markku Rantala / Yle forskare

Niemi påpekar också att tröskeln att göra en brottsanmälan har stigit åtminstone vid de brott där man inte får en ersättning för skadan av ett försäkringsbolag.

- Det kan hända att människor tänker att det inte lönar sig att göra en brottsanmälan om en stulen cykel om det ändå landar som prioritet ö hos polisen.

Att de ringa brotten inte anmäls kan glädja polisen men medborgare kan uppleva saken annorlunda.

- Man drar den slutsatsen att det inte lönar sig att göra en brottsanmälan då polisen ändå inte kommer att behandla brottet, säger forskaren Heikki Mansikka-aho.

Är det verkligen så? A-studio frågade företagare på de orter där antalet brottsanmälningar har minskat.

Järnhandlare: Det är bäst att ta fast brottslingen själv

Jani Tyyskä driver en järnhandel i byn Kuortti i Pertunmaa som ligger vid livligt trafikerade väg 5. Han började driva handeln i början av 2000-talet.

Enligt Tyyskä var den tiden rena rama vilda västern, då han flera gånger jagade inbrottstjuvar själv. Han har inte blivit utsatt för några inbrott på flera år, men tjuvarna har inte minskat.

Järnhandlaren Jani Tyyskä.
Järnhandlaren Jani Tyyskä. Järnhandlaren Jani Tyyskä. Bild: Sasha Silvala / YLE Järnhandel

- Snatteri och att saker försvinner från lager har ökat radikalt, säger Tyyskä.

Allt från aktersnurror till svetsapparater har försvunnit från lagren. I och med att låsen har blivit bättre har det som stjäls blivit allt mindre.

Tyyskä har sedan länge låtit bli att göra brottsanmälningar.

- Då man aldrig hör något och inga saker kommer tillbaka får man bara ta smällen och låta det vara.

Tyyskä är inte rädd att ta fast tjuvar själv. Då kommer polisen också fort till platsen.

- Det enda som hjälper är att ta fast dem själv.

Kaféföretagare: Det tar för länge att utreda stölder

Nina Reinikainen har ett kafé vid Puulavesi i Kangasniemi. Flera tjuvar har varit här.

- Mest handlar det om småsaker, högst några hundralappar i förlust. Som företagare får man ta smällen själv för det är mindre än självrisken på försäkringen. Och inte får man något av gärningsmännen heller.

Kaféföretagaren Nina Reinikainen.
Kaféföretagaren Nina Reinikainen. Kaféföretagaren Nina Reinikainen. Bild: Sasha Silvala / YLE kaféer,Nina Reinikainen

Reinikainen har gjort brottsanmälan och polisen har också varit på plats.

- Jag fick ett sådant intryck att jag borde se lite mellan fingrarna, men det ville jag inte. Jag kan inte ge en sådan bild att gärningsmännen får komma undan.

Förra sommaren fick Reinikainen reda på vem som hade gjort inbrott i torgkaféet och hon meddelade det till polisen. Först nu på våren hörde polisen av sig och sade att undersökningen hade gått framåt.

- Det tar väldigt länge att behandla ärendet. Det är ganska frustrerade, säger Nina Reinikainen.

"En polisbil som susar förbi räcker inte"

Att centralisera polistjänster är en internationell trend. I Sverige har man gjort en liknande reform som i Finland.

Enligt Mansikka-aho motsvarar Sveriges problem de som förekommer i Finland.

- I Sverige talar man däremot om en kris inom polisväsendet. Medborgare tar lagen i egna händer, låter bli att göra brottsanmälningar och känner att demokratin inte förverkligas.

Pensionerade polisen Jukka Kietäväinen från Juva berättar att äldre ringer honom med jämna mellanrum.

- De undrar om jag inte kan göra något åt att människor kör som galningar, eller mopedister som kör utan avgasrör fram och tillbaka och för ett förskräckligt liv.

Enligt Kietäväinen har den grundtrygghet som stipuleras i grundlagen inte förverkligats inom polisväsendet på flera år.

- Lagstiftaren borde reagera på det. Man måste satsa på intern säkerhet, oavsett hur läget ser ut i världen.

Heikki Mansikka-aho menar att man borde gå några steg tillbaka i Finland.

- I Sverige har man nu kommit fram till att polisen behöver lokaler dit medborgare kan komma och berätta om sina ärenden med förtroende. Det räcker inte att man ser en polisbil susa förbi.

Mer om det här i A-Studio idag, onsdagen den 23.5, klockan 21.05 i TV1.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel "Kun ei ole poliisia, kenelle teet rikosilmoituksen?" Kun poliisi poistuu, rikostilastot kaunistuvat – Katso oman kuntasi muutos som är skriven av Tuomas Hyytinen, Eemeli Martti och Eetu Pietarinen.