Hoppa till huvudinnehåll

Finland utmärker sig genom att alkohol och brott nästan alltid går hand i hand - "Jamen hen gjorde det i fyllan så det var inte illa menat”

Man sitter på en bänk med en flaska i handen.
Den våldskultur som råder i Finland är mycket präglad av alkohol. Det är inte enbart gärningspersonerna som är alkoholpåverkade då brott våldsbrott begås, också offren är ofta det. Man sitter på en bänk med en flaska i handen. Bild: Mostphotos. alkoholmissbruk,depression

Det som är specifikt för Finland då det gäller våldsbrottslighet är att brott och alkoholkonsumtion statistiskt sett väldigt ofta går hand i hand. Och det är inte enbart gärningspersonen som är berusad, även offret är ofta det.

Finland skiljer sig alltså från Västeuropa i det här avseendet.

- Det finns många länder i Västeuropa där man totalt sett dricker mera alkohol än vi gör i Finland, men det syns inte i kriminalstatistiken, säger kriminolog Maria Normann.

I Finland ser vi att den totala konsumtionen av alkohol i landet korrelerar med den totala mängden våldsbrottslighet.

Majoriteten av gärningspersonerna bakom exempelvis misshandelsbrott är berusade vid brottets tidpunkt, men också offren är det.

De grova våldsbrott som leder till brott mot liv handlar främst om grovt marginaliserade och medelålders män.

Då män tar livet av andra män handlar det ofta om män som är marginaliserade och som har allvarliga rusmedelsproblem.

Kvinnor dödar inte sina barn som förr

Antalet kvinnor som gärningsperson då det gäller brott mot liv har sjunkit avsevärt.

- Under historiens gång var kvinnors andel gällande brott mot liv väldigt stor då det gäller kategorin brott mot barn, konstaterar Normann.

Minskningen här beror av naturliga skäl på att det inte längre är lika skandalomsusat och socialt oacceptabelt att vara ensamstående mamma som det var då.

Det går att överleva i dag även om man är ensamförälder och den sociala skammen finns inte längre.

- Det här är ett exempel på en väldigt lyckad kriminalpolitisk åtgärd, vi har förbättrat kvinnans levnadsomständigheter i Finland. Det gav mammor möjlighet att kunna behålla sina barn, säger Normann.

Hon påpekar att det handlar om attitydförändringar, men också ekonomiska och strukturella lösningar, som till exempel dagvård.

- Att kunna ha både jobb och barn gjorde att den desperata situation som kvinnor hamnade i då de blev gravida utan att ha en partner, inte längre var lika allvarlig.

Maria Normann
Kriminolog Maria Normann berättar att de flesta brott mot liv i Finland sker mellan medelålders män som är alkoholpåverkade. Maria Normann Bild: Yle/Unni Malmgren maria normann

Finländare genetiskt outvecklade?

Varför sticker då Finland ut så mycket då det gäller korrelationen mellan alkohol och brott?

- Det funderar nog varje kriminolog på i något skede under sin karriär! Tidstypiskt på 1920-talet var att man trodde att det handlade om genetik. Man trodde att finländare inte var särskilt genetiskt utvecklade, speciellt när det kom till att hantera alkohol, säger Normann.

Genetiken har delvis gjort come back som förklaringsmodell, men i dag tittar man också väldigt mycket på kultur: accepterar vi våld som ett sätt att yttra sig på eller är det så att vi löser konflikter på ett annat sätt i Finland än i andra länder?

- I vår kultur bortförklarar vi till exempel sådant som hänt genom att säga att ”jamen hen gjorde det i fyllan så det var inte illa menat”.

Vi viftar altså bort sådant som hänt genom att skylla på alkoholen som förmildrande omständighet.

I vår kultur bortförklarar vi sådant som hänt genom att skylla på alkoholen― Maria Normann, kriminolog

Det bör understrykas att det sällan är en modell som förklarar all form av brottslighet. Man måste titta på allt från exempelvis genus, klass, kultur och alkoholkonsumtion och alla dessa variabler bidrar till mixturen på sina egna sätt.

Positivt är dock att fylledrickandet bland unga minskar. Det ser man också i statistiken för utsatthet: unga rapporterar mindre utsatthet för våldsbrott nu än för tio år sedan.

- Det blir spännande att se om nykterhetstrenden fortsätter och hurudan kriminalstatistik vi får gällande våldsbrott om säg tio till trettio år.

Samtidigt, påpekar Normann, ser vi att det sker en polarisering. De som mår dåligt mår riktigt dåligt och det problemet kvarstår.

Den ensamme avvikaren

Kauko Aromaa som har en lång karriär som kriminolog bakom sig, påpekar att en del av vår finländska machokultur går ut på att uppfostra män till att bli starka, våldsamma och självhävdande.

I det har alkoholen sin givna roll.

Det här sitter starkt i vår kultur, Aromaa nämner fascinationen kring knivjunkarna i Österbotten som exempel.

- De blev mycket beryktade och på det sättet blev de en ny referensgrupp mot vilken unga män reflekterade sin framgång. De blev mycket kända och nästan hyllade, men de var ändå brottslingar.

Även populärkulturen är ju idag full av exempel på kriminella män som glorifieras?

- Ja, och det tyder på att populärkulturen märkt något mycket centralt. Den ensamma avvikaren är en slags hjälte som våra officiella normer aldrig skulle acceptera.

Men populärkulturen har hittat något djupt i vår kultur som i synnerhet män kan identifiera sig med, konstaterar Aromaa.

Läs mera:

Kvinnor och män är olika slags brottslingar: Männen står för de grövre brotten, kvinnor begår brott i det fördolda utan att åka fast

Män och kvinnor begår olika slags brott, men ju grövre brotten är desto tydligare blir könsskillnaderna. Kvinnornas andel inom vissa brottskategorier har dock ökat markant, bland annat vad gäller misshandel och narkotikabrott.

Läs mera:

Kvinnor begår brott i betydligt större omfattning än vi tror - men det syns inte i statistiken

Enligt statistiken för de brott som kommit till myndigheters kännedom kan det inte bli tydligare: det är män som begår brott. Men i självdeklarationsenkäter visar siffrorna något annat: kvinnornas andel är betydligt större än vi tror.