Hoppa till huvudinnehåll

Radikalt förslag: Medborgartjänst kunde ersätta värnplikten - skulle gälla också kvinnor, ålänningar och Jehovas vittnen

Militärparad.
Militärparad. Bild: Juha Metso / All Over Press försvarsmakten,Beväring,Finlands försvarsmakt,armeer

En tankesmedja ledd av förra försvarsministern Elisabeth Rehn vill ersätta militär- och civiltjänstgöringen med en medborgartjänst som skulle gälla alla finländska ungdomar - också kvinnor, ålänningar och Jehovas vittnen.

Tankesmedjan Bank of Ideas presenterade på onsdagen en utredning enligt vilken en helt ny medborgartjänstgöring kunde införas istället för den nuvarande värnplikten.

Medborgartjänsten kunde utföras som militärtjänstgöring eller som en ny slags beredskapstjänstgöring som skulle ersätta den nuvarande civiltjänstgöringen.

De som skulle utföra beredskapstjänstgöringen skulle kunna välja mellan olika kurser och övningar inom till exempel civilförsvar, miljöskydd, hälsovård och cybersäkerhet.

Det här skulle ändras:

- Den nuvarande lagen om värnplikt skulle ändras till lag om medborgartjänstplikt.

- Medborgartjänsten skulle bestå av militärtjänst (vapentjänstgöring) och beredskapstjänst som skulle ersätta civiltjänsten.

- Hela åldersgruppen skulle delta i uppbåden. Också kvinnor, ålänningar och Jehovas vittnen skulle åläggas plikten att göra medborgartjänst.

- Tre sätt att utföra medborgartjänst: militärtjänst, beredskapstjänst, eller genom att betala mer skatt.

- Inom beredskapstjänsten skulle man avlägga ett visst antal poäng innan man fyller 30 år. Poäng skulle man få genom att delta i olika organisationers kurser och övningar.

- Också inom beredskapstjänsten skulle det gå att få ledarskapsutbildning. För ledare skulle skolningen ta lite mera tid.

- De som utför medborgarplikten skulle få skattelättnader. De skulle gälla till en viss ålder.

- Om det inte skulle finnas tillräckligt många frivilliga till vapentjänstgöring så skulle Försvarsmakten kunna välja ut personer för vapentjänstgöring ur den återstående delen av åldersgruppen.

Utredningen har skrivits av Kaisa-Maria Tölli, ordförande för Bank of Ideas, och docent Tuomas Kuronen. Det här är den första utredningen av sitt slag och det är meningen att den ska beaktas då värnpliktslagen förnyas.

Beväringar Joel Österholm, Jonathan Mattsson
Beväringar Joel Österholm, Jonathan Mattsson Bild: Malena Holmström/Yle

Enligt Tölli skulle den nya förberedande tjänstgöringen svara bättre på nutidens utmaningar, som cyberhot och terrorism.

Dessutom skulle medborgartjänsten vara mer jämställd än det nuvarande systemet, eftersom alla personer inom åldersgruppen skulle ha samma skyldigheter och rättigheter.

Billigare skatter om du deltar

Skattelättnader skulle sporra ungdomar att delta i medborgartjänsten. De som inte gör medborgartjänst skulle betala mer skatt än andra, medan de som deltar skulle få ta del av skattelättnader upp till en viss ålder.

I praktiken kunde medborgartjänsten alltså utföras på tre sätt: genom militärtjänstgöring, beredskapstjänst, eller genom att betala mer skatt.

Enligt Tölli krävs det noggrannare utredningar om hur länge skattelättnaden skulle vara, och hurdana summor det skulle handla om.

Försvarsminister Jussi Niinistö i riksdagen den 1 februari 2017
Försvarsminister Jussi Niinistö. Försvarsminister Jussi Niinistö i riksdagen den 1 februari 2017 Bild: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa Jussi Niinistö,Finlands försvarsminister

Modellen kunde också förverkligas genom en överlopps försvarsskatt. Den skulle betalas av dem som inte deltar i medborgartjänsten.

I Schweiz används en sådan här försvarsskatt, och enligt Tölli har den fungerat bra. Också försvarsminister Jussi Niinistö (De blå) nämnde för en vecka sedan möjligheten att införa en sådan skatt.

Inget fängelse för totalvägrare

Om modellen som baserar sig på medborgartjänsten tas i bruk så skulle fängelsestraffen för totalvägrare falla bort.

- Vi ansåg att fängelsestraff inte hör till nutiden, säger Tölli.

Också människorättsorganisationen Amnesty International har kritiserat fängslandet av totalvägrare. Organisationen anser dem vara åsiktsfångar.

Militär uppställning.
Militär uppställning. Bild: Yle / Jyrki Lyytikkä militär utbildning,armeer,militärtjänst,beväringar,militärkängor

Försvarsminister Niinistö var närvarande vid seminariet där utredningen offentliggjordes. I ett tal (på finska) påminde han om att militärtjänstgöringen också i fortsättningen måste vara grunden för försvaret.

- Att föra in ens ett litet element av frivillighet i utförandet av vapentjänstgöring skulle öppna en Pandoras ask som inte längre skulle gå att stänga. Det här har vi sett till exempel i Sverige, säger Niinistö.

Källa: STT, Försvarsministeriet