Hoppa till huvudinnehåll

Satsning på förebyggande åtgärder av trycksår har minskat på kostnaderna vid ÅUCS – Kirurg: “Målet är noll liggsår”

Sjukskötare med mask på i operationssal.
Sjukskötare med mask på i operationssal. hälsovård,operationssalar,sjukhusteknik,sjukhus,sjukskötare,operationer

Genom att satsa på förebyggande åtgärder av trycksår har Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) kunnat undvika trycksår på upp emot 400 patienter och samtidigt har man sparat två miljoner euro sedan 2010.

Trycksår, som tidigare kallades för liggsår, orsakar stor smärta hos patienter och i allvarliga fall kan de till och med leda till döden.

Kostnaderna för behandling av trycksår är också stora och enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD står trycksåren för den tredje största räkningen för ersättning av patientskador vid sjukhus.

I Finland räknar man att varje trycksårspatient medför en extra kostnad på 5 500-7 500 euro. Totala kostnaderna uppgår årligen till cirka 500 miljoner euro.

Satsar på förebyggande vård sedan 2010

Vid ÅUCS har man därför sedan 2010 valt att satsa extra mycket på förebyggande åtgärder av trycksår, vilket har lönat sig.

Under de här åren har man lyckats minska på förekomsten av trycksår från 11 procent till nuvarande fyra procent, säger Maarit Ahtiala, sjukskötare vid ÅUCS intensivvårdsavdelning.

Man har också lyckats med att undvika trycksår på upp emot 400 patienter och sparat mer än två miljoner euro.

en docka som har en form av tejp över munnen för att hålla fast en slang så att det inte ska uppstå trycksår.
Förebyggande metoder kan handla om bättre madrasser, bättre kuddar eller skydd för häl och armbågar och annat där benen är nära på huden. På bilden är en innovation som ska hindra trycksår runt munnen. en docka som har en form av tejp över munnen för att hålla fast en slang så att det inte ska uppstå trycksår. Bild: Yle/Jasmine Nedergård redskap,sjukhus,trycksår

"För trettio år sedan hade 50 procent av patienterna trycksår

Tarja Niemi, plastikkirurg vid allmänkirurgiska enheten vid ÅUCS, berättar att man kommit långt om man ser på den förebyggande vården av trycksår vid sjukhuset.

– För trettio år sedan undersökte man hur många patienter som hade trycksår på intensivvårdsavdelningen och man kom fram till att 50 procent av alla patienter hade det. Och nu är vi på under fyra procent.

Enligt Niemi är det här också är goda siffror om man granskar dem ur en internationell synvinkel.

kirurgen tarja niemi står i en föreläsningssal
Tarja Niemi. kirurgen tarja niemi står i en föreläsningssal Bild: Yle/Jasmine Nedergård Åbo universitetscentralsjukhus,Åbo,kirurg,Tarja Niemi

Man skyddar, vänder och sköter patienten innan trycksår uppstår

Den förebyggande vården handlar mycket om att ha bättre redskap för att förhindra trycksår från att uppstå.

Det här leder till ökade kostnader, men Niemi berättar att det ofta ändå blir billigare i slutändan.

– De svåra trycksårsfallen, med djupa sår där operation kan behövas, leder till stora kostnader för sjukhusen.

Mycket tid och pengar går också åt att en skötare var och varannan dag sköter om såret, understryker Niemi.

– Kostnaderna minskar eftersom patienterna inte har så svåra sår, så fast man först måste betala för exempelvis för kudden, är det ändå slutligen billigare än att sköta om såren.

Målet är noll operationer

Det här är orsaken till att Niemi med sina kollegor vid den allmänkirurgiska avdelningen vill jobba med förebyggande åtgärder.

För att undvika kirurgi, säger Niemi.

– Målet är att vi inte längre behövs. Att vi inte behöver göra några trycksårsoperationer alls.

"Förebyggande åtgärder måste göras systematiskt"

Under den här veckan samlas trycksårsexperter runt hela världen i ÅUCS, då det Europeiska trycksårsrådet, EPUAP, håller sitt årliga möte där.

Lisette Schoonhoven, tidigare ordförande för EPUAP och nuvarande professor i vårdvetenskap vid ett universitet i Utrecht, Nederländerna, säger att det är viktigt att satsa på förebyggande åtgärder av trycksår.

– Trycksår är ett stort hot mot patientsäkerheten i sjukhus och jag tycker att det här mötet är speciellt eftersom det fokuserar på de som är mest sjuka inom intensivvården, de som ofta drabbas av trycksår och hur vi kan förebygga det här genom att dela erfarenheter med varandra.

lisette schoonloven under europeiska trycksårsrådets möte vid ÅUCS.
Lisette Schoonhoven, tidigare ordförande för EPUAP. lisette schoonloven under europeiska trycksårsrådets möte vid ÅUCS. Bild: Yle/Jasmine Nedergård trycksår,lisette schoonhoven

Schoonhoven skulle helst vilja se en förändring inom hela sjukvården, där man satsar på ett mer systematiskt tillvägagångssätt när det gäller trycksår.

– När vi vill undvika trycksår så måste vi göra det 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, och vi behöver göra det konsekvent. Sjuksköterskor behöver veta att det här är väldigt viktigt.

Genom att samla experterna på ett och samma stället hoppas Schoonhoven att trycksårens förebyggande åtgärder lyfts fram mera på alla sjukhus runtom i världen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland