Hoppa till huvudinnehåll

Åbouniversiteten bygger gemensamt hus för naturvetenskaper

Nybygget som ersätter Juslenia sett från Henriksgatan.
Nybygget som ersätter Juslenia sett från Henriksgatan. Bild: Åbo Akademi Åbo Akademi,Åbo universitet,juslenia

Juslenia strax intill Henriksgatan rivs och ersätts med ett nytt hus. Den nya byggnaden står klar våren 2021 och tas i bruk samma höst.

Åbo Akademi, Åbo universitet och Finlands universitetsfastigheter tecknade på torsdagen avtal om ett nybygge vid Henriksgatan. De två universiteten är hyresgäster i 25 års tid i byggnaden som ägs av Finlands universitetsfastigheter Ab.

Förra veckan inleddes rivningen av Jusleniahuset med invändig asbestsanering. Småningom försvinner huset helt för att bereda plats för ett nybygge.

Labb, gym och restaurang

Efter rivningsarbetet och schaktningen inleds byggnadsfasen som beräknas vara klar i april 2021. Huvudsakliga användare för nybygget är fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi och kemiska institutionen vid Åbo universitet.

Byggnaden kommer att ha utrymmen och laboratorier för undervisning och forskning, utrymmen för företag, samt motionsutrymmen och restaurang.

Äntligen får vi en lösning på problemen med de nuvarande fastigheterna

Nybygget gör det möjligt att samla all den verksamhet som finns i de två Axeliahusen och i Gadolinia till samma ställe. Det innebär kemiteknik, fysikalisk kemi, fysik och matematik.

Största delen av de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna kommer då att finnas i samma byggnad, säger Åbo Akademis rektor Mikko Hupa.

– Det kommer att vara riktigt stort på det sättet. Äntligen får vi en lösning på problemen som vi har med de nuvarande fastigheterna.

Byggnadens totalyta är 23 000 bruttokvadratmeter och ansluter Åbo Akademis campus på Biskopsgatan med Universitetsbacken.

Jusleniahuset som ska rivas.
Mikko Sievänen, verkställande direktör för Finlands universitetsfastigheter, Åbo universitets rektor Kalervo Väänänen, Piia Viitanen, arkitekten bakom nybygget och Åbo Akademis rektor Mikko Hupa. I bakgrunden Juslenia som ska rivas. Jusleniahuset som ska rivas. Bild: Yle/Peter Petrelius Mikko Hupa,Kalervo Väänänen,Piia Viitanen

Åbo Akademi och Åbo universitet har sedan tidigare några gemensamma byggnader, men på det stora hela har Henriksgatan varit en gräns med universiteten på var sin sida om gatan. Mikko Hupa säger att byggnaden råkar vara mitt på gränsen.

– Ingendera behöver väl direkt tycka att den skulle vara på någonderas område. Det går väldigt bra, man måste komma ihåg att ämnena är väldigt tunga då det gäller infrastruktur och apparater. Vi har redan länge samarbetat med grannuniversitetet då det gäller de dyraste och mest experimentella apparaterna.

Utan koppling till ÅA-stiftelsen

En stor del av byggnaderna som Åbo Akademi verkar i ägs av Stiftelsen för Åbo Akademi. Det nya huset saknar dock den kopplingen och ägs i sin helhet av Finlands universitetsfastigheter Ab. Största ägare i bolaget är staten med en tredjedelsandel. Resten ägs av tio universitet i Finland som har olika stora andelar.

Av de fastigheter som ÅÅ nu verkar i ägs Axeliahusen av Finlands universitetsfastigheter. Enligt Mikko Hupa kommer akademin i övrigt att fortsätta samarbeta med Stiftelsen för Åbo Akademi kring fastigheter. Så gott som alla övriga byggnader ägs av stiftelsen och den är nog vår huvudpartner, säger Hupa.