Hoppa till huvudinnehåll

Beslutsfattarna i Åbo omedvetna om krisen inom hemvården

Flera åldringar behöver hemvård för att kunna bo hemma.
Flera åldringar behöver hemvård för att kunna bo hemma. Bild: Yle/Sofi Nordmyr dam,hemvårdshjälp,åldringar,äldreomsorg

Hemvården i Åbo är i kris. Klienterna får inte den vård de har rätt till. De anställda är för få och således överbelastade med arbete. Nu granskar även Regionförvaltningsverket hemvården i staden.

Att läget var så här illa, det kände inte heller de folkvalda politikerna till.

- Det är nästan som en liten chock, säger Kjell Wennström som representerar Svenska folkpartiet i social- och hälsovårdsnämnden i Åbo.

- Vi har ju varit med om det här tidigare också, angående psykvården för ett-två år sedan och det här är precis som om det skulle vara samma sak. De försöker sköta allting internt, utan att vi får veta någonting. Och så kommer det ut i tidningarna och det är ju inte trevligt, varken för den ena eller andra.

Hur är det då möjligt att ni inte nåtts av den här informationen? Ni har heller inte bett om den?

- Vi får en gång i månaden ganska omfattande statistik och information om hur verksamheten har fungerat, både ekonomiskt och vad gäller servicen. Där ingår också information om hur hemvården har fungerat, till exempel siffror om hur många som är i hemvård och hurdan vård de får.

Siffrorna visar inte allt

- Men sådant som sjukfrånvaro eller hur många ersättare som använts, de siffrorna ingår i hela den övriga äldreomsorgen. Hemvården syns alltså inte på samma sätt som den kanske borde ses, förklarar Wennström

- Det är säkert något vi får orsak att ändra på. I och med det så har vi inte heller kunnat tolka siffrorna, så att vi inte heller har kunnat ställa frågor, åtminstone har jag inte fattat att göra det.

Turun Sanomat har också rapporterat om hur Regionförvaltningsverket och arbetarskyddsmyndigheterna ändå haft en uppfattning om situationens allvar. Redan i höstas började de utreda omständigheterna för hemvårdarna.

Under utredningen har man kunnat konstatera att det finns allvarliga problem inom flera av stadens hemvårdsområden. Bland annat har det inte funnits tillräckligt med tid för vårdarna att utföra de arbetsuppgifter som finns i de enskilda kundernas vårdplaner.

Högre löner för effektivare rekrytering

Nu hoppas Wennström på att man snabbt kan komma igång med rekryteringen av nya hemvårdare. Ett steg skulle vara att höja lönerna för hemvårdare inom Åbo stad, eftersom lönerna i Åbo är lägre än i de omgivande kommunerna.

- Lönen borde åtminstone vara på samma nivå, så att vi inte blir lidande av att de som vill ha ett sådant här jobb inte går till grannen så att säga.

För politikerna i staden återstår nu att begära en ordentlig utredning, konstaterar Wennström, vilket han också antar att kommer att komma till nämndens nästa möte.

- En sak som man snabbt nu kunde göra är att upphandla lite mera från privata eller tredje sektorn, till exempel från Folkhälsan, säger Wennström.

- Visserligen har till exempel inte Folkhälsan heller folk över just nu, men eventuellt har de lite lättare än staden att hitta personal. Då skulle staden ha ett mindre tryck på sig själv och då skulle inte staden behöver rekrytera riktigt så många nya. På finska sidan finns det säkert möjlighet att göra motsvarande.

Restriktiv med servicesedlar

Staden kunde också ge fler servicesedlar, något som man tidigare varit restriktiv med. Sedlarna har ofta använts för tjänster som staden inte sköter, som hjälp med att handla mat eller städa. Men för dem som nu har hemvård och inte får den, vad ska de göra?

- De får vänta, det är mitt sätt att se det nu.

Krisen inom hemvården hamnar också i lite märkligt ljus då äldreomsorgen hör till de områden inom social- och hälsovården som under förra året inte översteg sin budget. Hur är det möjligt?

- Har man fullt hus och kör man med underbemanning så betyder det ju att det blir en liten slant över, säger Wennström.

Siffror från Åbo stad som Äldrerådet har fått ta del av visar också att staden inte levt upp till servicenivån, trots att man fakturerat för den, påpekar Wennström

- Tittar vi siffrorna så kan vi konstatera att Åbo stad på grund av personalproblemen senaste år levererade 24 procent mindre än vad som utlovats åt kunderna utgående från serviceplan. Men Åbo stad har fakturerat för hela den utlovade mängden, vilket tyder på att det borde bli en slant över.

Med tanke på kommande budgetmedel till exempel, blir det aktuellt med ökade anslag?

- Det måste vi titta på. Absolut finns det orsak till det. Det finns till och med orsak att titta efter om vi behöver en liten tilläggsbudget. De facto är nämnden skyldig, om man ser ett sådant behov, att se till att göra det, så fort man ser det behovet.

Läs mera:

Facket: Akut läge för hemvården i Åbo – "Något måste göras, annars kollapsar systemet"

Läget inom hemvården i Åbo är mycket akut, anser vårdfacket Super. Bristen på hemvårdare är stort och på vissa håll är det svårt att hitta vikarier för sommaren, samtidigt som personalen kroknar under den stora arbetsbördan. Vid Åbo stad anser man ändå att man jobbar med frågan och att vikariesituationen har sett rimlig ut under våren.

Läs också