Hoppa till huvudinnehåll

Ingen klarhet om inomhusluften i Keskuskoulu än – kan dra ut över sommarlovet

Ingången till Mustasaaren keskuskuoulu
Keskuskoulu i Smedsby i Korsholm. Ingången till Mustasaaren keskuskuoulu Bild: Yle/Antti Haavisto Smedsby, Korsholm,Keskuskoulu,mustasaaren keskuskoulu

Den rapport som ska berätta hur omfattande problemen med inomhusluften i Keskuskoulu i Korsholm är drar ut på tiden. Det externa företaget vill ta fler prover.

Nu hoppas kommunen att det ska bli klart den här veckan så de kan hålla informationsmöte om resultatet före skolavslutningen nästa vecka.

Inomhusluftsgruppen fick på onsdagen ta del av en preliminär rapport. I rapporten presenteras resultat från de provtagningar som har gjorts och en sammanfattning över bristerna i byggnaden.

- Det finns en hel del byggnadstekniska fel i fastigheten. Nu väntar vi ännu på den externa firmans slutgiltiga utlåtande. Den delen av rapporten vi fick se innehöll inga överraskningar, utan allt var väntat, säger Lise-Lott Rintamäki, som är sekreterare i gruppen och just nu också ordförande.

Kommunens fastighetsavdelning har begärt att få en upphandlingsplan över de åtgärder som ska göras i skolbyggnaden.

- Nästa steg är förslag på åtgärder och vi hoppas att vi kan ha åtgärdsplanen klar nästa vecka så att vi kan informera skolans personal och föräldrarna före sommarlovet så att de vet vad som händer på hösten när de kommer tillbaka, säger Rintamäki.

Oberoende instans ska bedöma

Keskuskoulus huvudbyggnad är byggd år 1968. Under årens lopp har skolan byggts ut och renoverats.

- De byggnadstekniska felen finns i golv, väggar och tak beroende på i vilken del av byggnaden man undersöker.

När den slutgiltiga rapporten om inomhusluften i Keskuskoulu och åtgärdsplanen är klara kommer Rintamäki att skicka dem till Arbetshälsoinstitutet.

- Vi vill att en oberoende instans bedömer den hälsomässiga aspekten. Vi kommer inte att hinna få något utlåtande därifrån innan sommaren.

På kommunen hade man förhoppningar om att rapporten om inomhusluften skulle ha varit klar på tisdagen men då ville det externa företaget ta sex prover till. Man hoppas att allt ska vara klart den här veckan.

- Jag är glad att det här görs ordentligt så att vi har en bra grund att stå på och att vi på basen av den kan göra en bra planering. Vi behöver en noggrann och bra utredning när ärendet ska behandlas i till exempel kommunstyrelsen.

Utbyggnad i höst

I april hette det att en utbyggnad av skolan skulle vara klar till hösten. Den planen kan raseras om rapporten om inomhusluften inte blir klar snart.

Samtidigt pågår en utredning på Regionförvaltningsverket om hur Korsholms kommun skött processen kring Keskuskoulu.

I februari lämnade en person in en klagan där det framfördes missnöje med Korsholms och Västkustens tillsynsnämnds arbete och beslut.

I mitten av maj sa Pia Liukku på Regionförvaltningsverket till Yle Österbotten att utredningen är en av de största verket någonsin gjort och att den kommer att vara klar tidigast i augusti.