Hoppa till huvudinnehåll

Korsholmsstyrelsen tar ställning till frågan om folkomröstning

Korsholms ämbetshus i Smedsby.
Arkivbild. Korsholms ämbetshus i Smedsby. Bild: Yle/Johanna Ventus Korsholm,korsholms ämbetshus

Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg föreslår för kommunstyrelsen att man ordnar en rådgivande folkomröstning om huruvida Korsholm och Vasa ska gå ihop eller inte. Styrelsen diskuterar frågan på måndag.

Det var den 12 april som Kim Eriksson (SDP), Margareta Rodas (SFP) och Ulla-Maj Salin (SFP) överräckte resultatet av en namninsamling till kommunens ledning. 2309 korsholmare krävde att få säga sitt i frågan om en kommunfusion i en rådgivande folkomröstning.

Detta utgör 14,9 procent av antalet kommuninvånare som har fyllt 15 år, och är således långt över de fyra procent som i kommunallagen krävs för att fullmäktige ska ta tag i saken.

Tidpunkt bestäms senare

Nu tas sannolikt nästa steg i den långa processen, då styrelsen på måndag diskuterar kommuninvånarintiativet.

Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag till kommunstyrelsen är att styrelsen föreslår för fullmäktige att en rådgivande folkomröstning om en kommunsamgång med Vasa stad förrättas i Korsholms kommun innan fullmäktige tar beslut om den eventuella kommunsamgången.

 informationsmöten i Korsholm kring en eventuell kommunsammanslagning i Replot-Björkö skola.
Kommundirektör Rurik Ahlberg vid ett av de många informationstillfällen som kommunen organiserat för sina invånare i fusionsfrågan. informationsmöten i Korsholm kring en eventuell kommunsammanslagning i Replot-Björkö skola. Bild: YLE/Filip Sten fusioner (företagsarrangemang),Korsholm,Vasa,Rurik Ahlberg,informationsmöte,kommunsammanslagningar

Enligt Ahlbergs förslag skulle fullmäktige i ett senare beslut ta ställning till en lämplig tidpunkt för folkomröstningen och hur man ska formulera frågorna som kommuninvånarna ska ta ställning till i omröstningen.

Ja eller nej?

På måndagens möte har styrelsen också tillgång till en sammanställning kring de rådgivande folkomröstningar som har ordnats i Finland sedan år 1991.

I statistiken kommer det fram flera fall där fullmäktige sagt ja till en fusion trots att kommuninvånarna i en folkomröstning sagt nej.

I Österbotten inträffade detta senast år 2011 då en majoritet av invånarna i Lillkyro motsatte sig en samgång med Vasa, men fullmäktige ändå röstade för fusion.

Vasa + Korsholm = sant?

Samtidigt fortsätter kommunstyrelsen i Korsholm sitt arbete med att utreda samgångsfrågan och förhandla med Vasa stad.

Sedan hösten 2017 arbetar en styrgrupp, en ledningsgrupp, arbetsgrupper för fem olika sektorer samt en koordinator med fusionsfrågan. Enligt planerna ska utredningsrapporten och sammanslagningsavtalet vara klara i oktober 2018 och efter det skulle fullmäktige i respektive kommun fatta beslut.

Om såväl Korsholms kommuns som Vasa stads fullmäktige säger ja till en samgång kunde den nya kommunen vara verklighet den 1 januari 2020.

Svar till Konkurrens- och konsumentverket

På måndag ska kommunstyrelsen i Korsholm också ge ett svar till Konkurrens- och konsumentverket angående upphandlingen av en fusionskoordinator och en konsultfirma för fuisonsförhandlingarna.

En person har lämnat in åtgärdsbegäran till verket. Hen anser att det gick fel till när Vasa och Korsholm beslöt anlita Olavi Kaleva som fusionskoordinator samt anlita konsultbolaget FCG.

Nu har man åtgärdat det genom att Vasa stad gett en projektanställning åt Olavi Kaleva. Vasa och Korsholm ska upphandla de tjänster man behöver från konsultbolaget FCG.

På så sätt får man ner kostnaderna och förhoppningen är att det inte ska falla under upphandlingslagen.

Artikeln uppdaterad 25.5.2018 klockan 10.43 med information om att Korsholm ska svara Konkurrens- och konsumentverket.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten