Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa kritiseras för orättvisa lärarrektyreringar – obefogat anser staden

bild på n lekpark
Harjurinteen koulu i Lovisa bild på n lekpark Bild: Sandra Crawford/Yle Skola,skolgård,Lovisa,harjurinteen koulu

Vem får bli lärare i finska skolor i Lovisa? Flera personer har på sociala medier framfört att en del tjänster blivit tillsatta på orättvisa grunder. Från stadens sida ser man inte något problem med rekryteringarna.

En person skrev i tisdags på sociala medier att Lovisa har tillsatt tjänster på ojämlik grund, så att den mest kompetenta inte fått jobbet.

Senare drog personen som startade diskussionstråden tillbaka texten från offentligheten, men bekräftar per telefon att hen håller fast vid innehållet.

Fler personer uppgav att de sett orättvisor i rekryteringsprocesser. Det gäller lärarjobb på finska.

Enligt en del röster har det redan i flera års tid funnits orättvisor bland annat angående att Lovisabor fått jobben framför näsan på mer kompetenta sökande från andra kommuner.

Rekryteringen sköts öppet och rättvist

Utbildningschef Timo Tenhunen säger att han inte vet vad kritiken grundar sig på. Han påpekar att texterna på sociala medier innehöll sakfel bland annat gällande vem som sökt vilken tjänst.

Kritik riktades bland annat mot att Tenhunen skulle ha påverkat valet av sin fru Laura Tenhunen som rektor för Harjurinteen koulu. Han hävdar att jävet sköttes som det skulle, och att han var utesluten från beredningen.

Man håller i skylt.
Timo Tenhunen anser att allt gått rätt till. Man håller i skylt. Bild: Yle/Mikael Kokkola Lovisa,byskolor,timo tenhunen

Utbildningsnämndens finska sektion diskuterade anställningsprocessen på sitt möte i tisdags. Kritiken har kommit utifrån, inom nämnden anser man att allt gått rätt till.

– Sättet som vi rekryterar på borde inte kunna upplevas som orättvist för någon. Vi strävar genom en öppen process efter att välja den bäst lämpade personen.

Det borde inte spela någon roll var man bor.

Tenhunen ser inte saken som ett problem, och framhäver att stadens representanter redan besvarat diskussionerna på sociala medier.

I sina svar har staden kraftigt tagit avstånd från att rekryteringarna skulle ha skötts på ett osakligt sätt.

Ordförande för utbildningsnämndens finska sektion Antti Hovi (c) säger att nämnden fattat anställningsbesluten på goda grunder.

– Till nämnden framförs all behövlig information om sökanden, om processen och intervjuerna. Också en av dem som intervjuat deltar då sektionen ska fatta beslut, vilket är bra eftersom man får förstahandsinformation från intervjusituationen.

Tidigare arbete under samma tak kan ge försprång

Tenhunen och Hovi hänvisar till att rekryteringshandlingar finns till påseende på stadens nätsidor och att var och en har rätt att besvära sig.

Hovi säger att han inte minns att besvär skulle ha kommit in under de år han suttit med i sektionen.

– Jag kommer inte ihåg utantill att vi skulle ha behandlat ärenden av någon som varit missnöjd.

Ett rosa hus vid ett torg
Ett rosa hus vid ett torg Bild: Yle / Jeanette Broman Lovisa,rådhuset i lovisa

Enligt Hovi varierar konkurensen om tjänsterna. Emellanåt finns många starka sökande, andra gånger knappt någon som är behörig.

Man får inga tilläggspoäng för att man är Lovisabo, säger Hovi.

– Det borde inte spela någon roll var man bor. Det enda plusset är om man redan känner den sökande genom att hen har haft andra läraruppgifter i huset och gjort sig känd för att vara bra på sitt jobb.