Hoppa till huvudinnehåll

Lyckat försök med mobilförbud i Mattlidens gymnasium - "Bättre i provet, bättre på betyget, gladare miner där hemma!"

Alexander Lindroos från Mattlidens gymnasium
Alexander Lindroos fick bättre i proven. Alexander Lindroos från Mattlidens gymnasium Bild: YLE / Mathias Gustafsson skolelever,esbo

Försöket med att begränsa studerandes använding av mobiltelefoner under lektionen har lyckats bra. Både lärare och studerande i Mattlidens gymnasium i Esbo är nöjda.

- Det har gått bra, studerandena har inte kommit med någon negativ feedback, berättar historielärare Niklas Andersson.

Andra lärare som gjort samma förändringar under sina lektioner har märkt samma tendens, fortsätter han.

Fokus på det relevanta

Tidigare i vintras märkte Niklas Andersson ett ras i de studerandes prestationer i en kurs i historia. Vissa studerande verkade inte lära sig någonting alls då hela deras uppmärksamhet riktades mot deras mobiltelefoner.

- Nu har koncentrationen varit bättre på alla sätt. Genast märktes en helt annan närvaro, dels vad gäller undervisningen men också vad gäller diskussionen mellan eleverna, säger Andersson.

Mattlidens gymnasium
Mattlidens gymnasium fortsätter med mindre mobilanvändande under lektionerna. Mattlidens gymnasium Bild: YLE / Mathias Gustafsson Mattlidens gymnasium,skola

Bättre resultat

- Det ras jag såg i kurs tre här i vintras upprepades inte i följande kurs. Ingen misslyckades kapitalt som tidigare utan spridningen var mera normal, berättar historielärare Niklas Andersson.

Det är främst de svagaste studerandena som har gynnats av att inte ha möjlighet att leka med mobilen under lektion.

- De som redan innan visat större intresse för själva ämnet har inte känt ett behov av att fokusera på något annat under undervisningen så deras nivå har inte direkt påverkats av det här, berättar Andersson.

Historielärare Niklas Andersson
Niklas Andersson såg bättre resultat hos studerande efter mobilförsöket. Historielärare Niklas Andersson Bild: YLE / Mathias Gustafsson lärare,mattlidens gymnasium

Nöjda studerande

Elliot Bergström och Alexander Lindroos har fått uppleva de nya vindarna på historielektionerna och är bägge nöjda med förändringen.

- Det har nog varit en bra sak det här. Provresultaten blev bättre, vilket ledde till bättre kursvitsord, vilket ledde till gladare miner där hemma, berättar Alexander Lindroos.

Bergstöm är också nöjd med mobilbegränsningarna.

- Visst var det lite konstigt i början då man liksom är van vid att alltid ha mobilen inom räckhåll men jag förstår nog bra vad Niklas var ute efter här, säger han.

Elliot Bergström från Mattlidens gymnasium
Elliot Bergström är nöjd med mindre mobilanvändning under lektionen. Elliot Bergström från Mattlidens gymnasium Bild: YLE / Mathias Gustafsson skolelever,skolelev

Fortsättning följer

Försöket har varit så lyckat att Mattlidens gymnasium tänker fortsätta med begränsad mobilanvändning också under följande hösttermin.

- Det är jag helt säkert på men vi får liksom göra en omstart för att alla ska förstå varför vi gör så här, säger Niklas Andersson, lärare i historia och samhällslära.