Hoppa till huvudinnehåll

Yle har stärkt sin grävande journalistik och utbildning – arbetet kring de journalistiska principerna fortsätter

uutistoimitus
uutistoimitus Bild: Henrietta Hassinen/Yle redaktionsarbete,nyheter

Yle satsar stort och på olika sätt på den journalistiska kvaliteten. Bolaget har grundat en egen utbildningsakademi, Journalistakademin, och dess utbildningar sätter igång med full kraft i höst. Yle har också ökat resurserna för grävande journalistik.

Yle har under det senaste året stärkt och fördjupat redaktionernas journalistiska grepp inom hela bolaget. En del av projekten för att utveckla den journalistiska kvaliteten och innehållen på Yle har pågått redan en längre tid och en annan del initierades av verkställande direktör Lauri Kivinen förra sommaren, då tryggandet av Yles oberoende diskuterades.

“Högklassig, faktabaserad journalistik som strävar efter sanningen är ett av demokratins byggmaterial. Det är också en värdefull del av Yles kärna. Finländarna bedömer Yles betydelse i huvudsak utifrån den journalistiska kvaliteten och vi vill också i fortsättningen svara på finländarnas förtroende med en högklassig och oberoende journalistik”, säger Yles styrelseordförande Thomas Wilhelmsson.

Grävredaktionen MOT har förstärkts med fem reportrar och utvidgat sin verksamhet på webben. MOT, Spotlight och nyhets- och aktualitetsredaktionerna samarbetar tätt inom stora teman.

Också det internationella samarbetet har vuxit i och med att Yle gått med i EBU-nätverket för grävande journalistik och samarbetar med ORB Media som gör grävande journalistik.

Kompetensutvecklingen på Yle har stärkts i och med Journalistakademin, som startar med full kraft i höst, men redan i vår ordnat utbildningar.

I början av maj besökte grävgruppen vid den norska tidningen Verdens Gang Yle och analyserade hur de avslöjade en stor pedofilring. Yle-journalisten Sara Rigatelli delade med sig av sina erfarenheter av att använda människor som källor. Rigatelli har under vinterns lopp gjort omfattande granskande nyhetsreportage om den finländska filmbranschen och trakasserier inom den.

Arbetet kring de journalistiska principerna som inleddes redan vintern 2017 inom den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamheten har utvidgats till att omfatta hela Yle. Nyhets- och aktualitetsverksamhetens principer har publicerats och de andra enheterna färdigställer sina journalistiska riktlinjer inom november månad.

Alla principer publiceras på sajten Yles verksamhetsprinciper. Principerna kompletterar Journalistreglerna och de mera detaljerade Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion. De etiska reglerna har stärkts beträffande oberoendet.

I vår har också förnyelsen av den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamheten slutförts under ledning av ansvariga chefredaktören Jouko Jokinen. Organisationen och ledarskapet för nyhetsverksamheten har fått en tydligare struktur.

Torsdagen den 24 maj behandlade Yles styrelse ingående bolagets åtgärder för att stärka den journalistiska kvaliteten. I samband med detta presenterades också de ansvariga redaktörernas tillvägagångssätt när det gäller uppföljningen av oberoendet. Det har inte förekommit några betydande påtryckningsförsök som riktar sig mot Yles oberoende.