Hoppa till huvudinnehåll

De östnyländska gymnasierna halkade många pinnhål neråt i den nationella rankingen

Studentmössa
Studentmössa Bild: Yle/Roger Källman Studentmössa,studentlyra

Samtliga tre svenskspråkiga gymnasier i Östnyland har tappat rejält i gymnasierankingen år 2018 jämfört med placeringarna i fjol.

Borgå gymnasium åkte ner 82 placeringar till plats 129 i den nationella rankingen. I jämförelsen mellan enbart de svenskspråkiga gymnasierna återfinns Borgå gymnasium på plats 23.

Jämförelsen tar fasta på studenternas medeltal i de fyra obligatoriska ämnena.

- Resultatet överensstämmer nog ganska väl med lärarnas bedömning av årskullens studentresultat. Lärarna har med andra ord noterat att resultaten i år i genomsnitt inte varit lika goda som vi normalt brukar ha, säger Borgå gymnasiums rektor Monica Johansson.

Borgå gymnasiums rektor Monica Johansson
Rektor Monica Johansson. Borgå gymnasiums rektor Monica Johansson Bild: Yle/Fanny Aaltonen Borgå,Borgå gymnasium,rektor monica johansson

Många variabler spelar in

Enligt Johansson är det svårt att analysera vilka orsakerna kunde vara. En teori har hon i alla fall.

- När årskullarna är större blir variationerna mindre. Nu har vi en mycket liten årskurs. Vi har inte under min tid haft så få studenter, bara 74, vilket är 30 färre än normalt, så statistiskt och tekniskt blir skillnaden tydligare, säger Johansson.

Genom åren har Borgå gymnasium funnits med bland de tio främsta svenskspråkiga gymnasierna, men halkar alltså i år ner till plats 23 i jämförelsen mellan de svenskspråkiga gymnasierna.

- Man kan ju förstås också spekulera i om de digitala studentskrivningarna har påverkat. Oberoende, så är det så många variabler som spelar in, säger Johansson.

borgå gymnasium
Borgå gymnasium. borgå gymnasium Bild: YLE/Stefan Härus borgå gymnasium
Lovisa gymnasium
Lovisa gymnasium. Lovisa gymnasium Bild: Yle/Jeanette Winberg Lovisa,lovisa gymnasium

Små marginaler

Lovisa gymnasium föll 29 placeringar till plats 250. I jämförelsen mellan enbart de svenskspråkiga gymnasierna återfinns Lovisa gymnasium på plats 31.

Kotka svenska samskola föll 31 placeringar till plats 44. I jämförelsen mellan enbart de svenskspråkiga gymnasierna återfinns Kotka svenska samskola på plats 9.

- Marginalerna är så små. Det kan skilja på decimaler, så jag vet inte riktigt hur mycket det är värt att jämföra, men visst visar siffrorna att alla östnyländska gymnasier samt Kotka svenska samskola halkat ner många pinnhål, säger Anders Nordström, rektor i både Lovisa gymnasium och Kotka svenska samskola.

Lovisa gymnasiums rektor Anders Nordström
Rektor Anders Nordström. Lovisa gymnasiums rektor Anders Nordström Bild: Yle/Stefan Paavola Anders Nordström,lovisa gymnasium
Kotka svenska samskola
Kotka svenska Samskola. Kotka svenska samskola Bild: Kotka svenska samskola Kotka,Kotka Svenska Samskola,kotka svenska samskola

Svårt hitta enskilda orsaker

Enligt Nordström är det svårt att göra någon djupgående analys eller att hitta en enskild orsak. Det finns alltid många aspekter.

- Jag är inte oroad. Studenterna i Kotka svenska samskola är i år dessutom dubbelt fler än de brukar vara och möjligheterna för flera att nå toppresultat är ju svårare än om abiturienterna är färre, säger Nordström.

I Lovisa presterade två studenter toppresultat. En av dem skrev sju laudatur och en magna. Den andra skrev sex laudatur och två eximia.

- Det är ett glädjande resultat, men två sådana resultat räcker ju inte för att lyfta Lovisa gymnasium i den nationella rankingen. De gjorde bra ifrån sig och får ta hela äran själva, säger Nordström.

sibbo gymnasium september 2016
Sibbo gymnasium. sibbo gymnasium september 2016 Bild: Yle/Stefan Härus Östra Nyland,Sibbo,skolhus,skolbyggnader,Gymnasium

Sibbo gymnasium Östnylands bästa

Sibbo gymnasium åkte ner 64 placeringar till plats 111 i den nationella rankingen. I jämförelsen mellan enbart de svenskspråkiga gymnasierna återfinns Sibbo gymnasium på plats 18.

Sibbo gymnasium presterade alltså bäst av de tre östnyländska svenskspråkiga gymnasierna.

Sibbo gymnasiums rektor Ann-Britt Nieminen hade inte studerat den nationella rankingen när Yle Östnyland ringde upp och ville därför inte i det här skedet kommentera resultatet.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland