Hoppa till huvudinnehåll

Irländarna röstar om friare abortlag - men i övriga Europa motsvarar lagarna inte alltid verkligheten: "Påtvingad väntan, mobbande rådgivning och vägran att hjälpa"

En kvinna anser sig ha rätt till egen kropp
En kvinna anser sig ha rätt till egen kropp Bild: AFP / Lehtikuva abort,Kvinna,kropp

Irländarna får i en folkomröstning på fredag säga sin åsikt om landets abortlagar - lagar som hör till de strängaste i världen.

Enligt reformförslaget i folkomröstningen ska kvinnor få oinskränkt rätt till abort före den tolfte graviditetsveckan - och i exceptionella fall även efter det.

Ja-sidan påpekar att det nu faktiskt är dags för reformer.

Nej-sidan hävdar att barnets rätt att existera är det som ska räknas.

Gatubilden präglas av valaffischer inför folkomröstnignen om abort i Irland i maj 2018.
Gatubilden präglas av valaffischer inför folkomröstningen om abort i Irland Gatubilden präglas av valaffischer inför folkomröstnignen om abort i Irland i maj 2018. Bild: AOP Irland,abort,Abortfrågan,folkomröstningar,Dublin

Men kommer de föreslagna ändringarna att innebära att Irland nu kommer i kapp sina europeiska grannar i abortfrågan? Lagar och praxis varierar en hel del i de olika länderna i Europa.

Den tolfte graviditetsveckan är gränsen för abort i många länder

Nästan alla EU-länder har lagar som tillåter abort på kvinnans egen begäran eller på speciella socioekonomiska eller psykologiska grunder, åtminstone i början av graviditeten.

Det är i medeltal den tolfte graviditetsveckan som utgör gränsen för tillåten abort.

Omständigheter som beaktas i de flesta EU-länders lagar är då graviditeten är en följd av våldtäkt eller incest, och då graviditeten har ett samband med fysiska eller mentala hälsoproblem.

Möjligheten att beviljas abort har blivit en social norm som stöds av en bred publik. Sverige, Frankrike och Nederländerna är de progressivaste länderna.

- Inom EU är de flesta abortlagar kopplade till lagar som gäller de mänskliga rättigheterna, säger Amnesty Internationals forskare i kvinnors rättigheter, Anna Blus, till Euronews.

Irene Donadio vid International Planned Parenthood Federations europeiska nätverk säger att Europa hör till de progressivaste regionerna i världen - tack vare det jobb som gjorts av personer som kämpat för kvinnors rättigheter och de rörelser och grupper i samhället som kämpat för kvinnors rätt till abort.

- Möjligheten till abort har blivit en social norm som stöds av en bred publik. Sverige, Frankrike och Nederländerna hör till de progressivaste länderna i den här frågan, säger Donadio.

Lagarna i de europeiska länderna motsvarar inte alltid verkligheten

Irene Donadio konstaterar ändå att alla lagar i de europeiska länderna inte alltid motsvarar verkligheten.

- I vissa länder kan lagstiftningen se ut att vara förtryckande eller restriktiv - och ändå kan verkligheten där se helt annorlunda ut och kvinnor får den vård de behöver utan problem.

- I andra länder kan det råda ett helt motsatt förhållande: Det kan finnas en relativt liberal lagstiftning till pappers medan tillämpningen i praktiken innebär att det är svårt - för att inte säga omöjligt - att få tillgång till den vård som behövs, säger Donadio.

Donadio ger Italien som ett exempel på ett land där förfaringssättet i abortfall inte är anpassat till landets lagar.

- I Europa finns det en hel del länder där det förekommer påtvingad lång väntan, mobbande rådgivning och vägran att bistå vid aborter.

I en del stater i Europa har en våg av bakåtsträvande begränsningar börjat hota kvinnors hälsa― Europarådet i december 2017

Enligt Europarådet har många länder i Europa tagit ett steg bakåt i abortfrågor under de senaste åren.

Rådet, som arbetar bland annat för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, meddelade i december 2017 att läget i fråga om aborter är mycket bekymmersamt.

I majoriteten av EU-länderna är abort lagligt men i en del stater har en våg av bakåtsträvande begränsningar börjat hota kvinnors hälsa och välmående, säger rådet i en rapport.

Polen hör till de striktaste i Europa - i Malta råder totalförbud mot abort

Vid sidan av Irland är det Malta, Nordirland och Polen som har den striktaste abortlagstiftningen i Europa.

Malta är det enda EU-land som har ett totalförbud mot abort.

Förslag om nästan totalförbud mot abort har under de senaste åren förekommit i Litauen, Slovakien, Spanien och Polen, konstaterar Europarådet.

I Polen föreslogs det år 2016 ett totalförbud mot abort. Lagen blockerades senare efter att polackerna protesterat i massiva demonstrationer.

Tusentals samlades i Dublin för att protestera mot den stränga abortlagstiftningen.
Tusentals människor samlades i Dublin i september för att protestera mot den stränga abortlagstiftningen Tusentals samlades i Dublin för att protestera mot den stränga abortlagstiftningen. Bild: AFP / Lehtikuva Rättighet,politik,abort

I Irland och Polen får abort utföras om den kan rädda kvinnans liv. I Nordirland är abort tillåtet bara om det finns risker för den fysiska och mentala hälsan.

I september 2014 misslyckades Spanien med att nå konsensus kring ett lagförslag som skulle ha gjort abort olagligt utom i fall av våldtäkt eller om moderns hälsa var i fara.

Förhandsvillkor som ställs på kvinnor stämmer inte överens med Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer för trygg abort

Enligt Europarådet har Slovakien, Lettland, Litauen och Rumänien ställt upp en rad kriterier som en kvinna måste uppfylla innan hon kan beviljas en abort. Kvinnor måste bland annat gå igenom långa icke-medicinskt motiverade vänteperioder och ta emot ensidig rådgivning.

Den här typen av förhandsvillkor har upprepade gånger fått kritik för att inkräkta på kvinnors rättigheter och för att inte stämma överens med Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer för trygg abort.

De flesta anti-abort-initiativ har ändå omintetgjorts - med undantag för Slovakien - på grund av omfattande folkliga protester. Den här typens initiativ illustrerar ändå de bakslag som kampen för kvinnors rätt till fri abort har fått i vissa delar av Europa.

Skylt i Dublin inför Irlands folkomröstning om abort
Skylt i Dublin inför Irlands folkomröstning om abort Bild: AFP / Lehtikuva Irland,folkomröstningar,abort,Abortfrågan
Hälsovårdspersonal kan hänvisa till samvete eller religion för att inte behöva delta i ett abortingrepp

Ett annat stort problem som börjat framträda tydligt är att allt fler länder misslyckas med att garantera kvinnor en möjlighet till abort i sådana fall då hälsovårdspersonalen vägrar genomföra abort.

Personalen kan hänvisa till samvete eller religion för att inte behöva delta i ingreppet.

I Italien där abort varit lagligt sedan en folkomröstning 1978 vägrar uppskattningsvis 70 procent av läkarna att utföra abortingrepp, säger Europarådet i sin rapport.

EU har sedan länge stött kvinnans rätt till trygg och laglig abort. EU-institutioner har nu i olika sammanhang börjat påpeka att möjligheterna till trygg abort har försämrats.

I fjol meddelade USA:s president Donald Trump att alla pengar dras bort från sådana utvecklingsfonder som ger pengar till organisationer som stöder abort.

Se SVT:s karta över aborträtten i Europa - land för land

Källor: Euronews, EU-observer, Reuters

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes