Hoppa till huvudinnehåll

Pojkarnas gemenskap och motivation ledde till bra vitsord i matematik i Ekenäs gymnasium

Riku Guttesen från Ekenäs.
Riku Guttesen förberedde sig väl när det gällde studentexamensproven i engelska och finska. Han reste med en kompis till Nya Zeeland för att bli bättre i engelska och studerade även i Ekenäs gymnasiums vänskola i Tavastehus med tanke på provet i finska. Riku Guttesen från Ekenäs. Bild: Marica Hildén / Yle Raseborg,Ekenäs,Västnyland,riku guttesen

Pojkar är kanske litet mera målmedvetna, i synnerhet i matematik. Det säger studerande Riku Guttesen om pojkarnas studentresultat i Ekenäs gymnasium som i år är bättre än flickornas.

Gymnasiekompis Anna Dahlström tror det beror på pojkarnas gemenskap.

Riku Guttesen tror att målmedvetenhet och motivation är några orsaker till att pojkarna har bättre medeltal än flickorna i de fyra obligatoriska ämnena i Ekenäs gymnasium.

- Det är en stereotyp tanke, men det är mest pojkar som söker in till Hanken (Svenska handelshögskolan) eller som vill bli ingenjörer, och då måste man ha bra betyg i matematik. Motivationen att satsa blir kanske större då.

Anna Dahlström får också sin vita mössa på lördag (2.6) i Ekenäs gymnasium. Hon är inte överraskad att pojkarna har bättre medeltal än flickorna.

Anna Dahlström från Ekenäs.
Anna Dahlström fick vitsordet C i lång matematik och det är hon nöjd med. Hon ska skriva biologi och kemi på nytt eftersom hon vet att hon kan prestera bättre än vad hon lyckades med i studentskrivningarna. Anna Dahlström från Ekenäs. Bild: Marica Hildén / Yle Raseborg,Västnyland,Ekenäs,anna dahlström

Hon tror att det goda resultatet beror på en bra sammanhållning bland pojkarna i lång matematik.

- De har räknat i grupper på fem till sex personer på lektionerna. Jag tror att det har haft en stor inverkan. Vi flickor sköter oss själva.

Ekenäs gymnasium ett undantag

I Ekenäs gymnasium har många pojkar fina betyg i matematik. Det är en orsak till att de pojkar som blir studenter från Ekenäs gymnasium har ett medeltal som är bättre än flickornas, med 0,4 poäng.

Ekenäs gymnasium är ett undantag eftersom det för det mesta är flickor som har ett högre medeltal då man ser till de fyra obligatoriska proven.

I 72 procent, eller i 26 av de 36 svenskspråkiga gymnasierna, hade flickorna ett högre medeltal i de fyra obligatoriska proven.

I hela landet var flickorna bättre i sextio procent av skolorna.

"Det väcker inga stora tankar"

Vad tänker du då du hör att pojkar har högre medeltal än flickor i Ekenäs gymnasium, Riku Guttesen?

- Det väcker inga stora tankar. Det måste ju hända någonstans och det råkade vara vår skola.

Riku Guttesen har inte lagt märke till att pojkarna det här året har bättre medeltal.

- Man frågar ju sina vänner hur de klarade sig, men jag har inte dragit några paralleller till könet.

Riku Guttesen från Ekenäs.
Riku Guttesen. Riku Guttesen från Ekenäs. Bild: Marica Hildén / Yle Västnyland,Raseborg,Ekenäs,riku guttesen

Han har inte heller lagt märke till att lärarna skulle ha poängterat det här.

Är det något som är värt att poängtera?

- Jag vet inte varför man skulle göra det, men det är klart att det är intressant att se om det finns skillnader mellan könen. Jag vet inte om det har någon betydelse i det långa loppet.

- Men det är klart att man kan föra fram fina resultat och i stället säga att pojkarna var litet bättre, än att säga att flickorna var sämre.

Flickorna var splittrade

Anna Dahlström tror att pojkarna har skapat gemenskapen under lektionerna eftersom de är goda vänner utanför skolan.

- De har också gemensamma intressen. Vår skola är så liten att det är lätt att komma nära varandra och då formas olika grupper.

Varför gjorde inte flickorna samma sak?

- Det fanns några grupper, men vi var ändå mera splittrade. Pojkarna var mera tillsammans och bildade sedan grupper där de till exempel räknade tillsammans.

En gul stenbyggnad.
Ekenäs gymnasium. En gul stenbyggnad. Bild: Marica Hildén \ Yle Skola,utbildning,andra stadiets utbildning,Raseborg,Ekenäs

En annan orsak till att pojkarna i Ekenäs gymnasium har ett bättre medeltal i år kan vara deras attityd till stress, säger Anna Dahlström.

- Det är en fördel i studentskrivningarna att inte ha så stora krav på sig själv. Pojkar är mera avslappnade än flickor som stressar över småsaker.

Det var kanske flickorna som hade svårigheter. Jag vet inte vad det beror på― Riku Guttesen

Riku Guttesen fick vitsordet L i lång matematik, finska, engelska och kort franska. Han fick M i modersmål och E i fysik.

- Jag blev mest överraskad över vitsordet i lång matematik. Jag hade nog läst, men tänkte att jag skriver det mest som ett försök och resultatet blev L.

"Matematikhuvud är något man föds med"

Statistiken visar att pojkarna i Ekenäs gymnasium har bra betyg i matematik. Riku Guttesen säger att ett bra matematikhuvud är något man föds med.

- Det är klart att man kan lära sig formler och hur de ska användas, men man kan inte ta sig vidare om man inte förstår hur de fungerar.

Lade du märke till någon skillnad i kunskaperna i matematik under lektionerna?

- Nå, nu när jag funderar på det så var det kanske flickorna som hade svårigheter. Jag vet inte vad det beror på.


Läs också