Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen vill utreda höga elöverföringspriser i glesbygden

sähkölinja
sähkölinja Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle elektricitet,elledningar,elförbrukning,elnät,elöverföring,elavbrott

Med hjälp av en utomstående expert ska regeringen utreda varför elöverföringspriserna är så höga.

Elräkningen består av två olika produkter: den förbrukade elenergin och överföringstjänsten. Elenergin kan köpas av olika företag, men överföringskostnaderna betalas alltid till det energibolag som äger områdets elnät.

Arbets- och näringslivsministeriet har anställt Jarmo Partanen, professor i elteknik, för att utreda priserna och om elbolagen lyckats installera mer elledningar som tål stormar.

Ministeriet anser att utredningen är nödvändig eftersom det fortfarande pågår diskussioner om prishöjningarna som inträffade 2016.

Utredarens specialuppgift är att utreda kraven som lades på elbolagen i början av årtiondet efter hårda stormar. Efter lagändringar har elbolagen börjat lägga mer kablar och röjt skogsområden i närheten av ledningar.

Överföringspriserna över dubbelt högre

Investeringarna i elnät som tål häftiga väderförhållanden ska huvudsakligen vara klara inom tio år. Elbolagen som har verksamhet i glesbygden har fått tilläggstid för det här.

Hur mycket överföringspriserna kan höjas har också begränsats. Enligt Energimyndigheten har människor som bor i höghus och små fastigheter fått stå ut med de största prishöjningarna.

Priserna som höjdes 2016 sved mest för ägare av elvärmda egnahemshus.

Överföringspriserna varierar elbolagen emellan. Skillnaden mellan det lägsta och det högsta priset kan vara över 100 procent.

Utanför tätorterna finns mycket att göra

Mest investeringar behövs utanför tätorterna. Ungefär 70 procent av elnäten i tätorterna fyllde redan 2013 den förnyade lagens krav. Utanför tätorterna är bara var fjärde elnätskilometer lagenlig.

På våren uppfyllde 80 procent av elnäten i tätorterna kraven.

Mot årsskiftet måste hälften av överföringsnätet fylla de lagstadgade kraven vilket betyder att det finns en del arbete att göra i glesbygden.

Elbolagens investeringar varierar en hel del. I medeltal ger elbolagen sina ägare en ungefärlig vinst på 10 procent.

Ett tiotal elbolag svarar för största delen av landets elnät. Finlands största elbolag Caruna och Elenia är mycket lönsamma företag enligt bokslut för 2016.