Hoppa till huvudinnehåll

Tolkis skola bantas ner - men bara lite

Ett klassrumm
Nya Tolkis skola kommer att få öppna inlärningsmiljöer (Illustrerande arkivbild) Ett klassrumm Bild: Yle/Linus Hoffman Klassrum,skolan (fenomen),hovirinta skola

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas rejält nedbantade version av Tolkis skola vann inte gehör i Borgå stadsstyrelse. I stället vill stadsstyrelsen gå in för ett förslag som bantas ner en aning inom ramen för de nuvarande planerna.

Stadsstyrelsen i Borgå gick in för alternativ två, det vill säga en aningen nedbantad version av Tolkis skola inom ramen för de planer som nu finns.

Bland annat sparar man in pengar på belysningen.

Rösterna föll 8-5. Därmed gick stadsstyrelsen emot stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag om att skrota alla planer och gå in för en rejält nedbantad version.

I det förslaget skulle elevantalet ha minskat från 140 till 120 och man skulle ha skippat de öppna läromiljöerna som finns i den nya läroplanen.

I det alternativ som stadsstyrelsen gick in för har man visserligen skurit ned kostnaderna, men utan att det för den skull ska påverka undervisningens kvalitet.

SFP och SDP röstade för tidigare beslut

Om stadsstyrelsen hade gått in för stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag hade det inneburit att beredningen skulle behöva startas på nytt.

Det här för att kunna säkerställa att undervisningen skulle ske på ett tillräckligt kvalitativt sätt och enligt läroplanen.

De som röstade för alternativ två och därmed emot stadsdirektör Ujulas förslag var Elin Blomqvist-Valtonen (SFP), Jaakko Jalonen (SDP), Anette Karlsson (SDP), Bodil Lund (SFP), Anders Rosengren (SFP), Mirja Suhonen (SDP), Pehr Sveholm (SFP) och Johan Söderberg (SFP).

För stadsdirektör Ujulas förslag röstade Tuomas Green (Grön), Tuuli Hirvilammi (Grön), Outi Lankia (C), Nina Uski (Saml) och Markku Välimäki (Saml).

Beslutet kommer att innebära en tilläggsfinansiering på 274 000 euro.

Ärendet ska ännu behandlas av Borgå stadsfullmäktige, som antagligen fattar det slutliga beslutet på onsdag.

Artikeln uppdaterad 29.5.2018 kl. 5:30. Rubriken och texten förtydligades för att klargöra att stadsstyrelsen gick in för alternativ två.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland