Hoppa till huvudinnehåll

Priset på aktiebostäder steg i april - i huvudstadsregionen är bostäderna över dubbelt så dyra som i resten av landet

kvällssolens strålar träffar de högsta våningarna på ett vitt höghus.
kvällssolens strålar träffar de högsta våningarna på ett vitt höghus. Bild: Fred Wilén höghus,90-talet

Priserna på gamla höghus- och radhusbostäder steg i hela landet med i medeltal 0,9 procent från mars till april. Det visar Statistikcentralens preliminära uppgifter.

I huvudstadsregionen steg priserna med 1,3 procent från mars till april medan siffran i övriga Finland var 0,6 procent.

Om man jämför med motsvarande period året innan var priserna nästan oförändrade då man räknar dem som ett medeltal för hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna nämligen med 3,2 procent från året innan medan de i övriga Finland sjönk med 3,2 procent från året innan.

I april 2018 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 084 euro i hela landet, 3 602 euro i huvudstadsregionen och 1 628 euro i Finland exklusive huvudstadsregionen.

Det blir alltså allt dyrare att bo i huvudstadsregionen jämfört med resten av landet.

"Tiden för en enhetlig bostadsmarknad är förbi"

Under det gångna året har priserna höjts snabbare i Helsingfors än i Esbo och Vanda. Medelpriserna i Helsingfors har stigit med 3,7 procent från i fjol medan siffran för Vanda är 3,2 procent och för Esbo och Grankulla bara 2,2 procent.

Också andra växande städer utmärker sig från övriga Finlands nedåtgående trend. I Tammerfors har priserna stigit med 2,1 procent från i fjol, och i Uleåborg med 2,2 procent. I Åbo stannar prishöjningen på 0,2 procent.

Juhana Brotherus från Finlands Hypotekförbund Hypo påpekar på Twitter att tiden för en enhetlig bostadsmarknad är förbi. Huvudstadsregionen och växande städer går åt ett annat håll än resten av Finland.

- I östra Finland sjönk priserna med över 6 procent. I Kajanaland har priserna sjunkit med nästan 30 procent från toppsiffrorna år 2012, säger Brotherus.

Han tror att bostadsmarknaden är livlig just nu på grund av att skuldtaket sänks i juli.

- Många försöker köpa lägenhet innan regleringen träder i kraft, vilket syns som aktivitet på bostadsmarknaden just nu. I juli-augusti kan det vara lugnt.

Källor: Statistikcentralen, STT, Twitter