Hoppa till huvudinnehåll

"Som pojke är det lätt att skippa läsandet och fara ut och spela fotboll – det förväntas av en"

Man läser bok vid ett bord i ett bibliotek.
Man läser bok vid ett bord i ett bibliotek. studerande,Bok,studier (verksamhet),Fundera,man,böcker,kunskap,bibliotek,läsa

Katedralskolan i Åbo placerade sig väl i den nationella jämförelsen mellan gymnasieskolor. Nu sticker skolan ut i statistiken för att pojkarna klarat sig bättre. Men rektorn tycker inte att man ska rikta allt för stor fokus på jämförelserna.

På måndagen publicerades ny statistik om årets studentskrivningar. I undersökningen framgår att flickor i genomsnitt presterar bättre i de fyra obligatoriska proven.

Pojkars medeltal i hela landet är 4,28 medan motsvarande siffra för flickor i hela landet är 4,44.

Studentskalan

Studentskalan är följande, från bäst till sämst:

L - Laudatur (7)
E - Eximia (6)
M - Magna (5)
C - Cum laude (4)
B - Lubenter (3)
A - Approbatur (2)
I - Improbatur (0)

Isak Palm är abiturient vid Katedralskolan i Åbo. Han tror att pojkar presterar sämre på grund av attityder och vanor som uppkommer redan under lågstadiet.

- Redan i lågstadiet märker man att pojkar slutar läsa och börjar spela fotboll och allt möjligt annat, medan flickor fortfarande orkar läsa. Ifall jag ser till mina egna erfarenheter så är orkan och läsviljan lite sämre bland pojkar än hos flickor.

Isak Palm.
Isak Palm. Isak Palm. Bild: Lina Frisk/Yle. Katedralskolan i Åbo,Åbo,isak palm

Enligt Palm handlar det mycket om förväntningar på vad man ska tycka att är roligt som ung.

- Förstås finns det såklart undantag, det vill säga pojkar som läser och flickor som inte läser, för det är ju sist och slutligen väldigt individuellt. Men som pojke är det lätt att skippa läsandet och fara ut och spela fotboll med kompisar för att det är det som förväntas av en.

Vad ska man göra för att ändra den här attityden?

- Man ska uppmana sina barn att läsa och få dem att förstå att man alltid får ut något av att läsa en bok och upprätthålla viljan att läsa. Det hjälper oerhört mycket i skolan, och självklart i studentskrivningarna.

”Det är individen som väljer ifall man läser eller inte”

Palm tycker att huvudansvaret för att ta sig i kragen och läsa både på fritiden och för att förbättra sin skolframgång, ligger hos individen. Men stödet både från skolan och hemmet är viktigt.

- Det är individen som väljer ifall man läser och studerar eller inte, och därmed är det individens ansvar. Men för att inse hur viktigt det är behöver man hjälp både från skolan och hemmet.

Det är viktigt att lita på att de vuxna som du pratar med är ute för att hjälpa dig, och inte störa dig, hur jobbigt det än kan kännas att behöva läsa hela tiden

Hur skulle den här hjälpen kunna se ut?

- Uppmuntring, att hjälpa med att hitta passande böcker och passande ämnen. Det är viktigt att man får hjälp med att inse att trots att man är tvungen att läsa många ämnen i gymnasiet behöver alla inte vara lämpliga för just dig. I fortsatta studier specialiserar man ju sig. Men trots att alla ämnen inte passar en ska man orka försöka.

- Det är viktigt att lita på att de vuxna som du pratar med är ute för att hjälpa dig, och inte störa dig, hur jobbigt det än kan kännas att måsta läsa hela tiden.

”Man ska inte vara rädd för att klara sig bra i skolan”

I den nya jämförelsen visar statistiken däremot att pojkarna i Katedralskolan klarar sig lite bättre än flickorna. Medeltalet för pojkarna är 5,10 poäng medan motsvarande siffra är 5,04 poäng för flickorna i gymnasieskolan.

- Jag tror inte att det beror på att vi inte påverkats av könsnormer från en ung ålder i vår skola, att vi skulle vara speciella på så sett. Jag tror att det beror på att vi har några väldigt duktiga killar i min årskurs.

Man ska försöka få kompisarna att inse att det här gör jag för min framtid, att man nog hinner ses ändå.

Enligt Palm är det inte underligt att som pojke satsa på skolan i deras skola.

- Om du vill satsa på att studera ordentligt så får du det stöd du behöver. Jag tror att det delvis beror på att vi är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Åbo. Vi har en kämparanda och håller ihop. Alla får köra sitt eget race.

Men han erkänner att han känner till mindre tillåtande attityder från högstadietiden.

- Jo, definitivt känner jag igen att det kan kännas underligt att satsa på skolan som pojke. Men det är också en fråga om att våga säga emot. Man ska inte vara rädd för att klara sig bra i skolan - för det är ju inte en dålig sak.

- Vissa kompisar kan tycka att man inte hinner vara med dem lika mycket för att man studerar istället. Man ska försöka få kompisarna att inse att det här gör jag för min framtid, att man nog hinner ses ändå.

Flickorna står för majoriteten av toppbetygen

Rektor vid Katedralskolan Marianne Pärnänen säger att det är svårt att kommentera poängskillnaden mellan flickorna och pojkarna i Katedralskolan eftersom den är så liten.

- Vad exakt det beror på har jag inte hunnit titta närmare på ännu. Men det är kanske matematik och naturvetenskapliga ämnena som är orsaken till det här.

Däremot kan Pärnänen konstatera att flickorna står för majoriteten av toppbetygen.

- Ifall man tittar på vitsorden Eximia och Laudatur på de obligatoriska ämnena, så är det flickorna i majoritet som har bättre resultat, därför är det lite förbryllande att pojkarna i snitt klarat sig bättre.

Marianne Pärnänen.
Marianne Pärnänen. Marianne Pärnänen. Bild: Lina Frisk/Yle. Katedralskolan i Åbo,Åbo,studentexamen,marianne pärnänen

Hur mycket funderar ni på skillnaden mellan hur flickor och pojkar klarar sig i studentexamen?

- Inte så mycket. En studerande är en studerande. Vi har haft ganska bra i flera år på så vis att vi har haft en väldigt jämn fördelning mellan flickor och pojkar. Vi har inte varit tvungna att fundera på hur vi ska få fler pojkar att intressera sig för ämnen. Det har varit ganska jämnt.

Det har säkert mycket att göra med deras intressen och deras framtidsplaner. Om framtidsplanerna är mycket oklara kan det leda till att man inte satsar målmedvetet på någonting.

Hon ser heller inte någon skillnad i flickors och pojkars studiebeteende i skolan.

- Jag tycker att pojkar och flickor jobbar lika bra, så man kan inte dra någon slutsats baserat på det. De jobbar väldigt flitigt vilket också syns i våra resultat. Det är inte en könsfråga i vår skola i alla fall.

- Vi har studerande som kommer från hem där man kanske har högskoleutbildning och jag tror att studerande då de söker sig hit vet värdet av utbildning så de kommer hit för att få bra betyg och bra kunskaper.

Person gör anteckningar med penna och papper.
Person gör anteckningar med penna och papper. studera

Pärnänen tror att orsaken till att pojkar generellt fått sämre delvis beror på oklara framtidsplaner.

- Det har säkert mycket att göra med deras intressen och deras framtidsplaner. Om framtidsplanerna är mycket oklara kan det leda till att man inte satsar målmedvetet på någonting.

Vid Kimitoöns gymnasium har pojkarna också presterat bättre i år. Medeltalet för pojkarna i de obligatoriska ämnena är 4,47 poäng medan motsvarande siffra för flickorna är 4,12 poäng.

I Pargas svenska gymnasium klarade sig flickorna bättre med 4,82 poäng i jämförelse med pojkarnas 4,55 poäng.

Flera abiturienter i skolan överklagar modersmålsvitsord

I år är det många abiturienter vid Katedralskolan som har överklagat essäprovet i modersmål. Pärnänen förklarar att många skribenters vitsord har sänkts betydligt.

- Vi har rätt så många som överklagar och ber om en kontrollbedömning, och det är helt på sin plats för jämför vi med vitsorden senaste år så har de preliminära bedömningarna som gjorts av lärarna inte ändrats nästan alls, men i år är skillnaden jättestor.

Enligt Pärnänen är det fråga om 39 abiturienter i skolan som fick sänkta poäng. Av dem kommer ungefär 15 att be om en kontrollbedömning.

- Vi vet att det är en ny censor som har tittat på det här, och tydligen är det en censor som har betydligt strängare linje än det funnits tidigare.

Kan det här påverka den här statistiken som kom ut nu?

- Naturligtvis. De vitsord som finns nu i alla jämförelser baserar sig på de vitsord som funnits, men om det nu kommer bättre vitsord för en del av våra studenter är det klart att då har vi också högre poäng och kanske skulle ha placerat oss högre i den här helt nationellt sett.

Trots att Pärnänen tycker att det är trevligt att Katedralskolan klarar sig väl i gymnasiejämförelserna, tycker hon inte att det är nödvändigt att rikta allt för stort fokus på listorna.

- Som man ser från år till år så beror det mycket på vilka studerande man har fått in i skolan och hur motiverade de råkar vara. Jag skulle rekommendera att man tar de här listorna med en nypa salt.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland