Hoppa till huvudinnehåll

I framtiden varierar arbetstiderna ännu mer än i dag – "Specialister jobbar ofta mera än arbetsgivarna förstår"

Lotta Savinko är chef för arbetslivsfrågor på akademikerfacket Akava.
Lotta Savinko är chef för arbetslivsfrågor på akademikerfacket Akava. Lotta Savinko är chef för arbetslivsfrågor på akademikerfacket Akava. Bild: yle/ Patrik Schauman Akava

Ett förslag till ny arbetstidslag har tagit ett steg närmare riksdagsbehandling. Den kommer att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, men enligt Akava är de värsta hoten för anställda undanröjda.

Förslaget till ny arbetstidslag har den här veckan tagit ett steg närmare en riksdagsbehandling. Den gamla lagen från 1996 anses hopplöst föråldrad.

Regeringen lämnade på måndagen ett förslag till ny arbetstidslag till Rådet för bedömning av lagstiftningen. Riksdagen kommer sannolikt att kunna börja behandla lagen i början av hösten.

Beredningen har varit stormig. Lagförslaget har beretts i en trepartsarbetsgrupp där regeringen har samarbetat med arbetsmarknadsparterna.

Både arbetstagarna och arbetsgivarna har lämnat in avvikande åsikter till tidigare versioner av lagtexten.

Tjänstemannacentralen FTFC och akademikerfacket Akava har oroat sig för att sakkunniga på den privata sektorn och högre tjänstemän lämnas utanför lagförslaget. I det slutliga förslaget är de ändå med.

Företagens ledning kommer inte heller i framtiden att omfattas av arbetstidslagstiftningen.

Akava: ”Den nya lagen en lyckad kompromiss”

På akademikerfacket Akava är chefen för arbetslivsfrågor Lotta Savinko någorlunda nöjd med förslaget.

- Det kommer att finns fler möjligheter att kombinera privatliv och arbetsliv. Det kan ske genom flextid, ökad flextid och arbetstidsbanker.

Enligt Lotta Savinko är det inte bara arbetsgivarna som ska bestämma hur flexibiliteten utnyttjas.

- Meningen är att de här frågorna skall avgöras genom lokala förhandlingar på arbetsplatserna. De ökade flextiderna betyder att arbetsdagens längd kommer att kunna variera två timmar mera än nu. Enligt den nuvarande lagen kan arbetsdagen förlängas med tre timmar på morgonen och tre timmar på eftermiddagen. Nu ökas flexmånerna till fyra timmar.

Utökad flextid innebär en risk

Den utökade flextiden gäller specialister och högre tjänstemän. De har ofta arbetsuppgifter som inte är bundna till någon viss tid eller plats.

- Där är vi lite bekymrade för om den kommer att tillämpas på rätt sätt. De kommer att kunna avtala om ett visstidsavtal med sin arbetsgivare där den anställda bestämmer minst hälften av sina arbetstider själv. Det är förstås en stor möjlighet, men frågan är om det kommer att tillämpas på rätt sätt. Arbetsbelastningen får inte öka för mycket, säger Lotta Savinko.

Hon påpekar att specialister ofta utför en stor mängd olika arbetsuppgifter.

- Specialister jobbar ofta mera än arbetsgivarna förstår. Då kan arbetsgivaren få ett intryck att specialisten är lat i en situation där arbetsbelastningen blir allt större, säger Lotta Savinko.

I sådana fall rekommenderar Lotta Savinko att man börjar med att tala med sina kolleger.

- Målet är att man skall försöka förhandla med sin arbetsgivare. Om det finns en förtroendeman på arbetsplatsen kan man försöka kontakta honom eller henne. Man kan också kontakta förbunden. Det finns mycket hjälp att få, men det är förstås svåra frågor för den som känner sig ensam med de här problemen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes