Hoppa till huvudinnehåll

Korsholm informerar föräldrarna om vad som ska göras med Keskuskoulu – får ändå kritik

Ingången till Mustasaaren keskuskuoulu
Keskuskoulu i Korsholm. Ingången till Mustasaaren keskuskuoulu Bild: Yle/Antti Haavisto Smedsby, Korsholm,mustasaaren keskuskoulu

På torsdag informerar Korsholms kommun om läget i Keskuskoulu och om planer på åtgärder. Föräldraföreningen kritiserar dock kommunen för knapphändig information.

På mötet redogör kommunen och det företag som utfört proverna för läget i skolbyggnaden och om planerna på att åtgärda situationen. Skolan har problem med inomhusluften och eleverna utför för tillfället sin skolgång i baracker på skolgården.

Missnöjda föräldrar

Skolans föräldraförening Mukeva utrycker sitt missnöje över vad de anser vara bristfällig kommunikation från kommunens sida.

Den 23 april mejlade man flera tjänstemän och krävde att ett informationsmöte ordnas före sommarlovet. De mejlen fick man inga svar på.

Men nu har en inbjudan gått ut och ett möte ordnas kl. 14.30 på torsdag. På plats finns tjänstemän, politiker, skolans representanter, de som utfört proverna och föräldrar.

"Vi har väntat på slutrapporten"

Lise-Lott Rintamäki, arbetarskyddschef på kommunen och tillika sekreterare i den så kallade inomhusluftsgruppen, håller inte med om att kommunikationen inte fungerat.

- Vi tycker att vi har informerat tillräckligt. Varför ska man informera om man inte har något nytt att berätta? Vi har väntat på slutrapporten och nu har vi den, säger Rintamäki.

Exakt vad rapporten visar och vilka åtgärder kommunen tänker vidta vill man inte berätta före föräldrarna informerats.

- Jag kommenterar inte det på förhand, säger tf. fastighetschef Peter Hedström.

Vissa kompletteringar ska ännu göras till proverna som tagits i skolan men i stort har kommunen en bra bild av läget.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten