Hoppa till huvudinnehåll

Över hälften riskerar förlora sin barndom – Fjortonårige Ali: "Ibland har vi inte mat hemma"

14-åriga Ali har upplevt kriget i Jemen
14-åriga Ali har upplevt kriget i Jemen Bild: Mohammed Awadh / Save the Children Rädda Barnen,Jemen,barn,ali

Enligt rapporten Many Faces of Exclusion, utgiven av Rädda Barnen i dag på onsdag, lever över en miljard barn i fattigdom. Av dem bor 240 miljoner i konfliktdrabbade länder eller sköra stater med exceptionellt stora ekonomiska problem.

Kriget i Jemen har satt djupa spår i 14-år gamla Alis liv. I en videointervju producerad av Rädda Barnen berättar han om en tillvaro där bomber blivit en del av vardagen.

- Min pappa stod framför dörren under senaste flygattack. Explosionen förstörde dörren och träffade min pappa så att han blev sängliggande.

Ali, vars namn är fingerat, är ett av hundratals miljoner barn i världen som inte får uppleva en barndom enligt hur den definieras i FN konventionen om barnets rättigheter.

Enligt konventionen har alla barn rätt till social trygghet, utbildning och omvårdnad.

- Ibland har vi inte mat hemma, ibland sover vi utan att äta middag, ibland äter vi frukost och ibland jobbar jag eftersom min pappa inte kan hitta jobb eftersom han har problem med sitt hjärta och sin njure, berättar Ali.

Konflikten i Jemen, som bottnar i maktvakuumet som uppstod efter den så kallade arabvåren, är ett av exemplen där det internationella samfundet misslyckats med att skapa fred trots upprepade försök.

Konflikten understryker hur lång vägen för FN:s medlemsstater är till att lyckas med målsättningen att fram till 2030 göra världen till en bättre plats.

Ibland har vi inte mat hemma, ibland sover vi utan att äta middag― Ali, 14

Max Holm, informatör på Rädda Barnen i Finland, är bekymrad över utvecklingen i världen.

- Det är bara att öppna tv:n eller lyssna på radionyheterna för att förstå problemets omfattning. Över hälften av barnen är under hot att bli berövade sin barndom på grund av fattigdom, diskriminering eller konflikter.

Inte bara mörka moln – Somalia exempel på framsteg

Det säger sig självt att konflikterna är komplicerade och de socioekonomiska problemen mångfacetterade. Det betyder inte att det är omöjligt att lösa också svåra frågor.

Teivo Teivainen, professor i världspolitik vid Helsingfors universitet, tror ändå att världen på olika sätt kan ha blivit bättre trots många svårigheter. Han hänvisar till forskning som påvisar att världen till exempel är mindre våldsam idag än tidigare.

- På det stora hela har våldet minskat i jämförelse med tidigare århundraden. Med de risker som finns, jag tänker till exempel på kärnvapen, är potentiellt förödande.

Gällande global ojämlikhet är frågan mångfacetterad.

- Det finns ett starkt argument för att jämlikheten mellan stater ökat, främst tack vare en ny medelklass i Kina och Indien. Däremot har den interna ojämlikheten ofta ökat, också i europiska länder och i USA.

På det stora hela har våldet minskat i jämförelse med tidigare århundraden― Teivo Teivainen, professor

Rädda barnens rapport framhäver att situationen i 95 länder förbättras under det gångna året.

Max Holm säger att Somalia är ett bra exempel på en situation där en svältkatastrof kunnat avvärjas tack vare en insats från landets myndigheter och hjälporganisationer.

- Regeringarna i Somalia är med på noterna och inser att social trygghet är ett effektivt sätt att motarbeta fattigdom och se till att barnen går i skola, inte gifter sig för tidigt, blir undernärda eller utsätts för barnarbete.

Också Finland har bundit sig vid att främja utvecklingen enligt FN:s målsättningar.

I regeringsprogrammet är det fastslaget att Finland bär sitt globala ansvar. I praktiken har regeringen dock skurit ned biståndsbidragen.

- Vad gäller de ekonomiska insatserna känner vi fortfarande verkningarna av nedskärningarna, berättar Holm.

Han tycker ändå det är positivt att regeringsprogrammet nämner flickors rättigheter som en prioritet.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes