Hoppa till huvudinnehåll

Polisen varnar och tipsar: Köp inte en stulen tvåhjuling - så här undviker du cykelstöld

Cykel
Cykel Bild: Nathalie Lindvall cykelreflexer

När vädret är fint stjäls det många cyklar och cykeldelar. Fint cykelväder aktiverar också cykelköpare, så stulna cyklar säljer bra. Särskilt de som köper cyklar av märket Jopo löper stor risk att råka ut för brott.

Polisinspektör Jyrki Aho från Polisstyrelsen beräknar att antalet polisanmälningar om cykelstölder i maj i år var över 700 fler än under motsvarande tid ifjol.

Av anmälningarna framgår att Jopo-cyklar fortfarande står högt i kurs bland brottslingarna.

– Enbart i maj i år nämns ordet Jopo sammanlagt 261 gånger i polisanmälningarna. De har vanligen stulits på bostadsgårdar, i cykelförråd i husbolag och på allmänna platser. En del av cyklarna har förvarats i låsta utrymmen, men olåsta. I en del fall är ett uppbrutet lås det enda som finns kvar.

Jopo pysäköitynä.
Också tjuvarna gillar Jopo-cyklar. Jopo pysäköitynä. Bild: Wikimedia Commons

Utan identifieringsuppgifter är det svårt att ta fast cykeltjuvar och personer som gjort sig skyldiga till häleri eller förseelser. Jyrki Aho påminner om att cykeln ska fotograferas och alla tänkbara identifieringsuppgifter antecknas.

Polisens tips: så här förhindrar du cykelstöld

• Anteckna cykelmodellen och ramnumret.

• Fotografera din cykel.

• Skaffa ett ordentligt lås och använd det på rätt sätt. Ett U-format lås, s.k. bygellås, ger det bästa skyddet, för det placeras runt ramen och cykeln låses fast i ett cykelställ eller något annat fast föremål.

• Förvara alltid cykeln i ett låst utrymme om det bara är möjligt.

• Gör en polisanmälan vid stöld.

• En cykeltjuv är ofta en ung drogmissbrukande man som inte ägnar särskilt många tankar åt risken att bli fast. Han utför sina dåd även dagtid och mitt framför näsan på andra. Om du misstänker cykelstöld, ring nödnumret 112.

Köp inte en stulen cykel

Största delen av de stulna cyklarna köps av vanliga medborgare. När andrahandsmarknaden är god, lönar det sig med professionell stöldverksamhet.

Enligt Jyrki Aho säljs de flesta av de stulna cyklarna i olika köp- och säljforum på internet och på loppmarknader. En del av cyklarna tas i delar och säljs som reservdelar.

Köparen har en särskild skyldighet att ta reda på en begagnad cykels ursprung.

– Den som köper stöldgods kan göra sig skyldig till häleri antingen avsiktligt eller av oaktsamhet. Varningsklockorna borde ringa om säljaren till exempel begär 100 euro för en cykel som är som ny och värd 400 euro, säger Aho.

Polisens tips: så här undviker du att köpa en stulen cykel

• När du köper en begagnad cykel är det bra att be säljaren visa sitt identitetsbevis och inköpskvittot på cykeln, särskilt om det är en nyare cykel.

• Betala in beloppet på säljarens bankkonto hellre än kontant.

• Kontrollera cykelns ramnummer. Om cykeln är stulen finns det ofta tecken på att någon försökt fila bort ramnumret.

Enligt statistiken har cyklar och cykeltillbehör varit föremål för brott totalt 4 259 gånger under innevarande år. Under ett år uppgår fallen till cirka 20 000.

– Det är framför allt Östra Nylands och Östra Finlands polisinrättningar som syns i polisanmälningarna. Där har skillnaderna jämfört med tidigare varit iögonenfallande. I Östra Nyland har anmälningarna ökat med 171 och i Östra Finland med 158. Det är bara vid Sydvästra Finlands och Lapplands polisinrättningar som siffrorna är lägre än vad de var ett år tidigare, säger Aho.